Region: Belgium
Media

Belgacom: ARD und ZDF müssen bleiben! Belgacom: ARD en ZDF moeten blijven

Petitioner not public
Petition is directed to
CEO Didier Bellens, Koning Albert II, 27 - 1030 Brussel
4,307 supporters

Petitioner did not submit the petition.

4,307 supporters

Petitioner did not submit the petition.

  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

10/12/2018, 02:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


08/28/2013, 19:44

Am 22. Juli habe ich folgendes Schreiben an Didier Bellens, CEO der Belgacom, versandt:

Verwijdering van de zenders ARD en ZDF uit het zenderaanbod van Belgacom TV
Overdracht van de online petitie www.openpetition.de/petition/online/belgacom-ard-und-zdf-muessen-bleiben-belgacom-ard-en-zdf-moeten-blijven

Geachte heer Bellens, geachte dames en heren,
Ik overhandig U hiermee een petitie tegen de beslissing van Belgacom nv om niet langer de Duitse televisiezenders ARD en ZDF te verdelen via Belgacom TV. In naam van 4267 burgers spreek ik tot U onze verontwaardiging en ons onbegrip uit inzake een ignorante en klantonvriendelijke bedrijfspolitiek.

Bovenop de 75.000 inwoners van de Belgische Duitstalige gemeenschap leven er meer dan 40.000 Duits sprekende mensen in de Brusselse regio alsook in het omliggende Vlaams- en Waals Brabant.

Het besluit om ARD en ZDF niet langer te verdelen is uitsluitend winstgericht en uit informatiepolitiek standpunt zeer twijfelachtig. Als voormalig staatsbedrijf behoren tot op vandaag nog steeds 53,51% van de aandelen toe aan de Belgische staat. De helft van de bestuursraad wordt alsnog door de staat benoemd. Het verwijderen van ARD en ZDF, tegen de wil in van duizenden burgers, is daarmee ook een politieke daad.
Naar onze overtuiging hebben distributiebedrijven een verantwoordelijkheid om binnen het aanbod een brede kijk te bieden op Europese, nationale en lokale aangelegenheden met betrekking tot alle terreinen van het leven. Serieuze en onafhankelijke media moeten hierlangs leiden tot verbetering van een internationaal wederzijds begrip, een Europese integratie en de maatschappelijke samenhang op zowel het Belgische als het Europese niveau. Het aanbod van Uw zenders moet naast vermaak evenzeer informatief zijn, ten dienste van verdere vorming en begrip.

Het is duidelijk dat dit allesbehalve bereikt wordt met de verwijdering van ARD en ZDF uit het zenderaanbod van Belgacom TV. Hiermee toont U niet enkel aan Uw vormingstaak te hebben misverstaan, maar geeft U ook meteen aan dat de verwachtingen van Uw klanten secundair zijn aan louter winstbejag. En dat is meer dan betreurenswaardig.

De petitie, zowel als velerlei protestbrieven van de Belgische burgers hebben alvast een grote interesse gewekt in de Duitse media. Terechte vragen van verschillende journalisten veroorzaakten enkele weken geleden nog een pijnlijk ge-heen-en-weer tussen de beide zenders en Belgacom, dat er uiteindelijk toe leidde, dat Belgacom, ondanks de bereidheid daartoe van ARD en ZDF, niet langer wilde onderhandelen. Onderaan deze brief vindt U, ter referentie, een selectie aan links naar bijdrages over deze petitie.

Meer dan 75.000 inwoners van België moeten nu, indien ze Belgacom TV klant blijven, een aanzienlijke beperking aanvaarden in informatiebronnen en opiniebreedte. Pro7 en Sat1 als alternatieven naar voren schuiven is wat dit betreft niets minder dan een belediging. De commercieel geproduceerde vermaaksprogrammering is van een zodanige slechte kwaliteit dat ze onmogelijk gezien kan worden voor de programmering van de openbare omroep. Waarmee Belgacom weer maar eens aangeeft dat het in haar bedrijfsvoering allerminst om inhoud geeft.

Als klant van Belgacom stel ik vast, dat U met deze verwijdering de overeenkomst niet vervult en zodoende zie ik mij genoodzaakt ook mijn abonnement op te zeggen.

Belgacom TV heeft sinds de lente van 2012 46.000 nieuwe klanten gevonden en bedient 1.386.000 mensen in België met een dagelijks televisieaanbod. Door Uw kortzichtige en louter winstnajagende beslissing heeft Uw bedrijf zonder twijfel imagoschade opgelopen. Die zal zich op langere termijn ook in Uw zakencijfers weerspiegelt zien.
De 4.267 ondertekenaars van de petitie zullen alvast niet overwegen om Uw diensten aan anderen aan te raden. Laat staan dat ze verder nog klant van Belgacom zullen blijven.

Hoogachtend
S.Giese
***

DEUTSCHE VERSION:

Streichung der Sender ARD und ZDF aus dem Programm von Belgacom TV
Übermittlung der Online-Petition auf www.openpetition.de

Sehr geehrter Herr Bellens, sehr geehrte Damen und Herren,

ich übermittle Ihnen hiermit die Online-Petition gegen die Entscheidung von Belgacom S.A., die deutschen Fernsehprogramme ARD und ZDF nicht länger via Belgacom TV auszustrahlen. Im Namen von 4.267 Bürgerinnen und Bürgern spreche ich Ihnen unser Unverständnis für Ihre ignorante und kundenfeindliche Geschäftspolitik aus.
Die Online-Petition finden Sie hier:
www.openpetition.de/petition/online/belgacom-ard-und-zdf-muessen-bleiben-belgacom-ard-en-zdf-moeten-blijven

Neben den 75.000 Einwohnern der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens leben mehr als 40.000 deutschsprachige Menschen in der Region Brüssel-Hauptstadt sowie in den umliegenden Provinzen Vlaams-Brabant und Brabant Wallon.

Die Entscheidung, ARD und ZDF nicht länger über Belgacom TV auszustrahlen, ist ausschließlich profitorientiert und informationspolitisch höchst fra


07/23/2013, 17:35

Guten Tag,

folgendes Schreiben in Verbindung mit dem Link zu der von Ihnen erfolgreich mitgetragenen Petition ging gestern an Didier Bellens, den Präsidenten der Belgacom:


"Brüssel, 22. Juli 2013

Streichung der Sender ARD und ZDF aus dem Programm von Belgacom TV
Übermittlung der Online-Petition auf www.openpetition.de

Sehr geehrter Herr Bellens, sehr geehrte Damen und Herren,

ich übermittle Ihnen hiermit die Online-Petition gegen die Entscheidung von Belgacom S.A., die deutschen Fernsehprogramme ARD und ZDF nicht länger via Belgacom TV auszustrahlen. Im Namen von 4.267 Bürgerinnen und Bürgern spreche ich Ihnen unser Unverständnis für Ihre ignorante und kundenfeindliche Geschäftspolitik aus.
Die Online-Petition finden Sie hier:
www.openpetition.de/petition/online/belgacom-ard-und-zdf-muessen-bleiben-belgacom-ard-en-zdf-moeten-blijven

Neben den 75.000 Einwohnern der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens leben mehr als 40.000 deutschsprachige Menschen in der Region Brüssel-Hauptstadt sowie in den umliegenden Provinzen Vlaams-Brabant und Brabant Wallon.

Die Entscheidung, ARD und ZDF nicht länger über Belgacom TV auszustrahlen, ist ausschließlich profitorientiert und informationspolitisch höchst fragwürdig. Als ehemaliger Staatsbetrieb gehören heute noch 53,51% der Aktiengesellschaft dem belgischen Staat. Die Hälfte der Mitglieder des Vorstandes ist vom belgischen Staat ernannt. ARD und ZDF gegen den Willen von mehreren Tausend Bürgerinnen und Bürgern aus dem Programm zu nehmen ist somit auch eine politische Entscheidung.
Aus unserer Sicht haben Rundfunkanstalten in ihren Angeboten und Programmen einen umfassenden Überblick über das internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. Seriöse und unabhängige Medien sollen hierdurch die internationale Verständigung, die europäische Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Belgien und in Europa fördern. Ihre Programme sollten neben Unterhaltung vor allem der Information, Bildung und Beratung zu dienen.

Es ist offensichtlich, dass all dies mit der Streichung von ARD und ZDF aus dem Programm von Belgacom TV nicht erreicht wird. Sie missverstehen ihren Bildungsauftrag nicht nur, sondern stellen die Interessen Ihrer KundInnen bewusst hinter Ihr Streben nach Gewinnmaximierung. Das ist mehr als bedauerlich.

Die Petition, sowie zahlreiche Protestschreiben von Bürgerinnen und Bürgern Belgiens lösten ein reges Medieninteresse auch auf deutscher Seite aus. Nachfragen von JournalistInnen führten für einige Wochen zu einem peinlichen Hin und Her zwischen den beiden Rundfunkanstalten und der Belgacom, das schließlich damit endete, dass Belgacom trotz der Bereitschaft von ARD und ZDF keine weiteren Verhandlungen führen wollte. Am Ende dieses Schreibens finden Sie zu Ihrer Information eine Auswahl von Links zu Beiträgen und Artikeln über die Petition.

Mehr als 75.000 EinwohnerInnen Belgiens müssen nun, sollten sie Belgacom KundInnen bleiben, eine Einschränkung der Medienvielfalt und des Meinungspluralismus in Kauf nehmen. Die so genannte Alternative - Pro 7 und Sat 1 - grenzt, wie Sie auch den zahlreichen Kommentaren der UnterzeichnerInnen der Petition entnehmen können, an Hohn. Privatwirtschaftliche Spartenprogramme mit einer derart schlechten Qualität als Ersatz für das Angebot der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten anzubieten zeigt, dass es der Belgacom bei ihrem Angebot nicht um Inhalte geht.

Als Kundin von Belgacom stelle ich fest, dass Sie die Vertragsgrundlage nicht mehr erfüllen und kündige somit fristlos.

Belgacom TV hat 2012 im Vergleich zum Vorjahr 46.000 neue KundInnen gewonnen und versorgt 1.386.000 Millionen Menschen in Belgien mit dem täglichen Fernsehprogramm. Mit Ihrer kurzsichtigen, rein profitorientierten Entscheidung haben Sie Ihrem Unternehmen einen Imageschaden zugefügt, der sich langfristig vermutlich auch in Ihren Geschäftszahlen niederschlägt. Die 4.267 UnterzeichnerInnen der Petition zumindest werden Ihr Unternehmen künftig niemandem weiterempfehlen, geschweige denn weiterhin Kunde/in bei Belgacom bleiben.

Hochachtungsvoll

Sonja Giese

Anhänge:

Deutschlandradio Kultur Beitrag vom 23. Mai 2013:
www.dradio.de/kulturnachrichten/201305231800/18
Artikel aus DIE ZEIT, vom 23. Mai 2013:
www.zeit.de/news/2013-05/23/deutschland-deutschsprachige-in-belgien-wollen-deutsches-fernsehen-zurueck-23151222

Artikel aus der "Berliner Zeitung", vom 06. Juni 2013:
www.berliner-zeitung.de/medien/belgacom-ohne-ard-zdf-trauer-um--tatort--und--heute-show-,10809188,23130610.html

Artikel aus dem "Tagesspiegel" vom 19. Juni 2013:
www.tagesspiegel.de/medien/schwarzer-bildschirm-endgueltig-keine-ard-kein-zdf-mehr-bei-belgischem-kabelbetreiber/8377670.html


Artikel aus dem "Grenzecho" vom 23. Mai 2013:
www.grenzecho.net/ArtikelLoad.aspx?aid=23c21a81-bcf0-446d-b739-fbfc1019b803

Be


05/25/2013, 12:46

Guten Tag, Goede morgen, Bonjour à toutes et à tous, dear all,

die Petition ist nun auch auf französisch und englisch verfügbar.

de petitie is nu ook en frans en en engels.

la pétition est dorénavant aussi disponible en francais et en anglais.

the petition is now as well in French and in English. Thanks!
Neuer Petitionstext: Überrascht und empört haben die KundInnen des belgischen Hauptfernsehanbieters Belgacom zur Kenntnis genommen, dass die beiden deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF spätestens ab dem 14.05.2013 nicht mehr in Belgien ausgestrahlt werden.

Laut einer Stellungnahme von Belgacom TV liegt dies an "unverhältnismäßigen Forderungen" dieser beiden Fernsehanstalten im Verhältnis zu den anderen auf Belgacom TV ausgestrahlten ausländischen Fernsehprogrammen.
Die Sendeanstalten wiederum behaupten, Belgacom sei nicht bereit gewesen, die Vergütung für die von den Rundfunkanstalten gehaltenen Rechte, die für die Kabelweiterverbreitung erforderlich sind, entsprechend des erheblichen Reichweitenzuwachs in den vergangenen Jahren anzupassen.

Mit rund 1,4 Millionen TV-AbonnentInnen ist Belgacom TV der größte belgische Anbieter. Neben den 75.000 Einwohnern der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens leben mehr als 40.000 deutschsprachige Menschen in der Region Brüssel-Hauptstadt sowie in den umliegenden Provinzen Vlaams-Brabant und Brabant Wallon.
Als Ersatz für ARD und ZDF sollen laut Belgacom TV Sat1 und Pro7 eingespeist werden - ausgerechnet diese beiden Sender wurden vor einigen Monaten bei dem privaten belgischen Fernsehanbieter telenet aus dem Senderangebot genommen. Die Begründung: Die Kosten für die Einspeisung der beiden Sender seien zu hoch.

Wir fordern Belgacom auf, die Verhandlungen mit ARD und ZDF fortzusetzen und die beiden Sender umgehend wieder in das TV-Programm aufzunehmen.
***

NEDERLANDS:

Verbaasd en verontwaardigd hebben de klanten van de Belgische belangrijkste tv provider Belgacom opgemerkt dat de twee Duitse publieke televisiezender ARD en ZDF vanaf 2013/05/14 niet meer in België zullen uitzenden.

Met ongeveer 1,4 miljoen TV-abonnees is Belgacom TV de grootste aanbieder op de Belgische markt.
Naast de 75.000 inwoners van de Duitstalige gemeenschap leven in het Brussels gewest en de omliggende Vlaamse rand meer dan 40.000 Duitstalige inwoners uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Het is dan ook onbegrijpelijk dat zo een beslissing genomen werd.

Ter vervanging van ARD en ZDF zullen volgens Belgacom TV Sat1 en Pro7 aangeboden worden. Net deze zenders werden enkele maanden geleden door de private Belgische aanbieder Telenet uit het aanbod van zenders geschrapt. De reden daarvoor waren de te hoge kosten voor het aanbieden van deze beide zenders.

Wij eisen van Belgacom opnieuw met de beide zenders ARD en ZDF te onderhandelen en deze onmiddellijk weer in het programma-aanbod op te nemen.

***
FRANCAIS:

Les clients du fournisseur principal belge de télécommunication, Belgacom TV, ont dû constater dune manière surprise et indignée que les deux chaînes de télévision publiques allemandes - ARD et ZDF - ne sont plus diffusées depuis le 14 Mai 2013.

Selon un communiqué de Belgacom TV, cela est dû aux "exigences déraisonnables" de ces deux stations de télévision par rapport aux autres chaînes étrangères que Belgacom TV diffuse.
D'après ARD et ZDF par contre, Belgacom n'était pas disposé à ajuster la rémunération selon l'augmentation significative de la portée de ces dernières années.

Avec environ 1,4 millions d'abonnés TV, Belgacom TV est le plus grand fournisseur belge. En plus des 75.000 habitants de la Communauté germanophone de Belgique, plus de 40.000 personnes germanophones vivant dans la Région de Bruxelles-Capitale et les provinces environnantes du Brabant flamand et Brabant wallon.

En remplacement de ARD et ZDF, Belgacom TV diffuse dès lors les deux chaînes commerciales privées, Sat1 et Pro7. Ces deux chaînes ont été supprimé il y à quelques mois seulement par le fournisseur belge Telenet - en raison des coûts de l'alimention des chaînes étaient trop élevées...

Nous demandons à Belgacom de poursuivre les négociations avec ARD et ZDF et de reprendre immédiatement ARD et ZDF dans son programme de télévision.

***
ENGLISH:

Belgacom: ARD and ZDF must stay!

To the surprise and outrage of thousands of customers, Belgacom has announced that the two German public television channel ARD and ZDF will be discontinued by 14.05 at the latest.

According to a statement from Belgacom TV, this is due to "unreasonable demands" of the two television stations in relative to the other foreign TV channels broadcast on Belgacom TV.
For their part, ARD and ZDF argue that Belgacom was not willing to adjust the remuneration for the broadcasting rights required for the cable retransmission according to the significant increase in Belgacoms TV´s reach in recent years.

With around 1.4 million TV subscribers, Belgacom TV is the largest Belgian provider. In addition to the 75,000 inhabitants of the German-speaking Community of Belgium, more than 40,000 German-speaking people Neue Begründung: Neben den 75.000 Einwohnern der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens leben in der Region Brüssel-Hauptstadt sowie in der umliegenden flämischen Gemeinschaft mehr als 40.000 deutschsprachige Menschen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Auch für BelgierInnen, die deutsch sprechen waren ARD und ZDF wichtige Informationsquellen. Als größter Anbieter Belgiens muss Belgacom den Bedarf seiner - mitunter kräftig - zahlenden Kundschaft berücksichtigen und die drei offiziellen Landessprachen durch sein TV-Programm so breit wie möglich abdecken.

Met ongeveer 1,4 miljoen TV-abonnees is Belgacom TV de grootste aanbieder op de Belgische markt.
Naast de 75.000 inwoners van de Duitstalige gemeenschap leven in het Brussels gewest en de omliggende Vlaamse rand meer dan 40.000 Duitstalige inwoners uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Het is dan ook onbegrijpelijk dat zo een beslissing genomen werd.

Avec environ 1,4 millions d'abonnés TV, Belgacom TV est le plus grand fournisseur belge. En plus des 75.000 habitants de la Communauté germanophone de Belgique, plus de 40.000 personnes germanophones vivant dans la Région de Bruxelles-Capitale et les provinces environnantes du Brabant flamand et Brabant wallon.


With around 1.4 million TV subscribers, Belgacom TV is the largest Belgian provider. In addition to the 75,000 inhabitants of the German-speaking Community of Belgium, more than 40,000 German-speaking people live in the Brussels-Capital Region and the surrounding provinces of Flemish Brabant and Brabant Wallon.


05/23/2013, 13:46

Änderung auf Wunsch eines Einwohners des Brabant-Wallons: Neben den 75.000 Einwohnern der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens leben mehr als 40.000 deutschsprachige Menschen in der Region Brüssel-Hauptstadt sowie in den umliegenden Provinzen Vlaams-Brabant und Brabant Wallon.
Neuer Petitionstext: Überrascht und empört haben die KundInnen des belgischen Hauptfernsehanbieters Belgacom zur Kenntnis genommen, dass die beiden deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF spätestens ab dem 14.05.2013 nicht mehr in Belgien ausgestrahlt werden.

Laut einer Stellungnahme von Belgacom TV liegt dies an "unverhältnismäßigen Forderungen" dieser beiden Fernsehanstalten im Verhältnis zu den anderen auf Belgacom TV ausgestrahlten ausländischen Fernsehprogrammen.
Die Sendeanstalten wiederum behaupten, Belgacom sei nicht bereit gewesen, die Vergütung für die von den Rundfunkanstalten gehaltenen Rechte, die für die Kabelweiterverbreitung erforderlich sind, entsprechend des erheblichen Reichweitenzuwachs in den vergangenen Jahren anzupassen.

Mit rund 1,4 Millionen TV-AbonnentInnen ist Belgacom TV der größte belgische Anbieter. Neben den 75.000 Einwohnern der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens leben mehr als 40.000 deutschsprachige Menschen in der Region Brüssel-Hauptstadt sowie in der den umliegenden flämischen Gemeinschaft mehr als 40.000 deutschsprachige Menschen aus Deutschland, der Schweiz Provinzen Vlaams-Brabant und Österreich.
Brabant Wallon.
Als Ersatz für ARD und ZDF sollen laut Belgacom TV Sat1 und Pro7 eingespeist werden - ausgerechnet diese beiden Sender wurden vor einigen Monaten bei dem privaten belgischen Fernsehanbieter telenet aus dem Senderangebot genommen. Die Begründung: Die Kosten für die Einspeisung der beiden Sender seien zu hoch.

Wir fordern Belgacom auf, die Verhandlungen mit ARD und ZDF fortzusetzen und die beiden Sender umgehend wieder in das TV-Programm aufzunehmen.
***

NEDERLANDS:

Verbaasd en verontwaardigd hebben de klanten van de Belgische belangrijkste tv provider Belgacom opgemerkt dat de twee Duitse publieke televisiezender ARD en ZDF vanaf 2013/05/14 niet meer in België zullen uitzenden.

Met ongeveer 1,4 miljoen TV-abonnees is Belgacom TV de grootste aanbieder op de Belgische markt.
Naast de 75.000 inwoners van de Duitstalige gemeenschap leven in het Brussels gewest en de omliggende Vlaamse rand meer dan 40.000 Duitstalige inwoners uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Het is dan ook onbegrijpelijk dat zo een beslissing genomen werd.

Ter vervanging van ARD en ZDF zullen volgens Belgacom TV Sat1 en Pro7 aangeboden worden. Net deze zenders werden enkele maanden geleden door de private Belgische aanbieder Telenet uit het aanbod van zenders geschrapt. De reden daarvoor waren de te hoge kosten voor het aanbieden van deze beide zenders.

Wij eisen van Belgacom opnieuw met de beide zenders ARD en ZDF te onderhandelen en deze onmiddellijk weer in het programma-aanbod op te nemen.


05/20/2013, 17:30

Niederländischsprachige Version hinzugefügt.
Neuer Petitionstext: Überrascht und empört haben die KundInnen des belgischen Hauptfernsehanbieters Belgacom zur Kenntnis genommen, dass die beiden deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF spätestens ab dem 14.05.2013 nicht mehr in Belgien ausgestrahlt werden.

Laut einer Stellungnahme von Belgacom TV liegt dies an "unverhältnismäßigen Forderungen" dieser beiden Fernsehanstalten im Verhältnis zu den anderen auf Belgacom TV ausgestrahlten ausländischen Fernsehprogrammen.
Die Sendeanstalten wiederum behaupten, Belgacom sei nicht bereit gewesen, die Vergütung für die von den Rundfunkanstalten gehaltenen Rechte, die für die Kabelweiterverbreitung erforderlich sind, entsprechend des erheblichen Reichweitenzuwachs in den vergangenen Jahren anzupassen.

Mit rund 1,4 Millionen TV-AbonnentInnen ist Belgacom TV der größte belgische Anbieter. Neben den 75.000 Einwohnern der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens leben in der Region Brüssel-Hauptstadt sowie in der umliegenden flämischen Gemeinschaft mehr als 40.000 deutschsprachige Menschen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich.

Als Ersatz für ARD und ZDF sollen laut Belgacom TV Sat1 und Pro7 eingespeist werden - ausgerechnet diese beiden Sender wurden vor einigen Monaten bei dem privaten belgischen Fernsehanbieter telenet aus dem Senderangebot genommen. Die Begründung: Die Kosten für die Einspeisung der beiden Sender seien zu hoch.

Wir fordern Belgacom auf, die Verhandlungen mit ARD und ZDF fortzusetzen und die beiden Sender umgehend wieder in das TV-Programm aufzunehmen.
***

NEDERLANDS:

Verbaasd en verontwaardigd hebben de klanten van de Belgische belangrijkste tv provider Belgacom opgemerkt dat de twee Duitse publieke televisiezender ARD en ZDF vanaf 2013/05/14 niet meer in België zullen uitzenden.

Met ongeveer 1,4 miljoen TV-abonnees is Belgacom TV de grootste aanbieder op de Belgische markt.
Naast de 75.000 inwoners van de Duitstalige gemeenschap leven in het Brussels gewest en de omliggende Vlaamse rand meer dan 40.000 Duitstalige inwoners uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Het is dan ook onbegrijpelijk dat zo een beslissing genomen werd.

Ter vervanging van ARD en ZDF zullen volgens Belgacom TV Sat1 en Pro7 aangeboden worden. Net deze zenders werden enkele maanden geleden door de private Belgische aanbieder Telenet uit het aanbod van zenders geschrapt. De reden daarvoor waren de te hoge kosten voor het aanbieden van deze beide zenders.

Wij eisen van Belgacom opnieuw met de beide zenders ARD en ZDF te onderhandelen en deze onmiddellijk weer in het programma-aanbod op te nemen.


05/16/2013, 20:46

Keine Änderungen vorgenommen.
Neuer Petitionstext: Überrascht und empört haben die KundInnen des belgischen Hauptfernsehanbieters Belgacom zur Kenntnis genommen, dass die beiden deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF spätestens ab dem 14.05.2013 nicht mehr in Belgien ausgestrahlt werden.

Laut einer Stellungnahme von Belgacom TV liegt dies an unverhältnismäßigen Forderungen "unverhältnismäßigen Forderungen" dieser beiden Fernsehanstalten im Verhältnis zu den anderen auf Belgacom TV ausgestrahlten ausländischen Fernsehprogrammen.
Die Sendeanstalten wiederum behaupten, Belgacom sei nicht bereit gewesen, die Vergütung für die von den Rundfunkanstalten gehaltenen Rechte, die für die Kabelweiterverbreitung erforderlich sind, entsprechend des erheblichen Reichweitenzuwachs in den vergangenen Jahren anzupassen.

Mit rund 1,4 Millionen TV-AbonnentInnen ist Belgacom TV der größte belgische Anbieter. Neben den 75.000 Einwohnern der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens leben in der Region Brüssel-Hauptstadt sowie in der umliegenden flämischen Gemeinschaft mehr als 40.000 deutschsprachige Menschen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich.

Als Ersatz für ARD und ZDF sollen laut Belgacom TV Sat1 und Pro7 eingespeist werden - ausgerechnet diese beiden Sender wurden vor einigen Monaten bei dem privaten belgischen Fernsehanbieter telenet aus dem Senderangebot genommen. Die Begründung: Die Kosten für die Einspeisung der beiden Sender seien zu hoch.

Wir fordern Belgacom auf, die Verhandlungen mit ARD und ZDF fortzusetzen und die beiden Sender umgehend wieder in das TV-Programm aufzunehmen.


Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now