Περιοχή: Αυστρία
Περιβάλλον

Atomkraft schadet dem Klima!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Österreichische Bundesregierung
298 Υποστηρικτές 273 σε Αυστρία
2% του 18.000 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε Οκτωβρίου 2021
  2. Συλλογή ακόμα > 9 εβδομάδες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα, ηλικία και τοποθεσία και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Temporäre Sperrung aufgehoben

Ώρα 26.10.2021 09:00

Sehr geehrte Unterstützende,

die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

Ihr openPetition-Team


Die Petition befindet sich im Konflikt mit den Nutzungsbedingungen von openPetition

Ώρα 25.10.2021 12:17

Dies ist ein Hinweis der openPetition-Redaktion:

Diese Petition steht im Konflikt mit Punkt 1.4 der Nutzungsbedingungen für zulässige Petitionen.

Bitte belegen Sie die folgenden Aussagen:

"Ohne Subventionen könnte kein einziges Atomkraftwerk mehr gebaut werden. Der Staat garantiert die Abnahme des Stroms zu überhöhten Preisen, für die die Steuerzahler aufkommen müssen."

"Die meisten Experten sind in beiden Bereichen tätig. Das ist der Grund, warum man an einer unwirtschaftlichen und gefährlichen Technologie festhält! Keine AKWs bedeutet keine Atombomben!" - Die Ausgangsmaterialien für Atomwaffen lassen sich auch andersweitig herstellen.


Περισσότερα για αυτό το θέμα Περιβάλλον

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα