Zvolení zástupcovia ľudí Johann Winkler

snemovňa parlamentu v Hartberg


Johann Winkler
Politický večierok: ÖVP
zlomok: ÖVP
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International