izabrani dužnosnici Johann Winkler

Parlament u Hartberg


Johann Winkler
stranka: ÖVP
Frakcija: ÖVP
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada

openPetition International