Ladda upp ett insamlingsblad till en petition

Meddelande

Använd denna tjänst i egenskap av supporter till en petition när du samlat in signaturer på papper.

Ladda upp varje samlingsark individuellt som en fil. Använd vår mall för detta, på vilken upp till 10 signaturer kan samlas in per ark. Du kan hitta mallar för formulär på varje framställningssida i en öppen petition. Om du använder dina egna insamlingsblad, tänk på att inte mer än 50 namnunderskrifter kan samlas på ett insamlingsblad.

Papperssignaturer räknas omedelbart efter att insamlingsbladet har laddats upp. Själva samlingsbladen publiceras inte vid något tillfälle.

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu