Foreign affairs

Visumliberalisering Kosovo - houd uw belofte!

Petition is directed to
Overheid der Nederlanden / Minister-president Mark Rutte
7 Supporters
1% achieved 500 for collection target
  1. Launched 25/08/2022
  2. Time remaining > 3 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

Geachte minister-president Mark Rutte,

Van juli tot oktober 2022 verwelkomt de Kosovaarse hoofdstad Prishtina bezoekers van over de hele wereld voor de 14e editie van de nomadische stedelijke kunstbiënnale MANIFESTA. 25 locaties leiden ons niet alleen langs ontelbare uitingen van moderne kunstenaars uit de hele wereld, maar ook door eeuwen geschiedenis en architectuur die het Ottomaanse Rijk, drie Joegoslaviës en de creatieve geesten van verschillende generaties hebben nagelaten.

Maar terwijl de wereld vrij naar Kosovo kan reizen, blijven de burgers van Kosovo buiten spel staan als het gaat om Europese interconnectiviteit en uitwisseling. Net als alle andere landen in de regio werd Kosovo visumliberalisering voor de Europese Unie beloofd, en de Europese Commissie heeft deze stap al in 2018 aanbevolen. De Nederlandse regering en andere EU-lidstaten waren het echter niet eens met hun beoordeling, en hoewel aan beide eisen - grensafbakening met Montenegro en een betere staat van dienst wat betreft de aanpak van corruptie op hoog niveau en georganiseerde misdaad - is voldaan, is visumliberalisering nog steeds niet toegekend aan de ruwweg 2 miljoen inwoners van Kosovo, die als laatsten in Europa zijn buitengesloten.

Reason

Hoewel de Russische oorlog tegen Oekraïne de aandacht leek te vestigen op het belang van Europese eenheid en de wispelturigheid van de huidige situatie op de Westelijke Balkan en veel Europese leiders tijdens de top van 23-24 juni hun steun uitspraken voor visumliberalisering, blijft het Nederlandse veto overeind. Zoals echter in een recente beleidsnota van Instituut Clingendael wordt gesuggereerd, zou er tijdens het Tsjechische EU-voorzitterschap een nieuw momentum kunnen ontstaan na het voortgangsverslag van de Commissie over Kosovo dat op 22 oktober wordt verwacht. Uzelf, mijnheer de premier, hebt gesuggereerd dat de liberalisering al eind 2022 zou kunnen worden toegekend.

Kosovo is het jongste land van Europa - niet alleen qua status, maar vooral omdat de helft van de bevolking jonger is dan 30 jaar. Wij dringen er bij u en uw regering op aan deze jongeren de gelijke kansen te bieden die zij verdienen, de kans om deel uit te maken van en actief vorm te geven aan de toekomst van Europa, en een einde te maken aan een tweedeling die de vooruitzichten voor deze toekomst schaadt. Daarom doen wij een dringend beroep op u: steunt u alstublieft de visumliberalisering voor Kosovo tijdens de komende bijeenkomst van de Raad onder het Tsjechische voorzitterschap!

De volgende MANIFESTA vindt plaats in Rotterdam in 2024. We hopen dat het tegen die tijd voor alle burgers van Kosovo even gemakkelijk zal zijn om het festival te bezoeken als het dit jaar voor de rest van Europa is om Prishtina te bezoeken. Wij danken u voor uw overweging en sluiten af met een recent citaat van Hedwig Fijen, directeur van Manifesta 14 in Prishtina en Officier in de Orde Oranje-Nassau bij benoeming van Z.M. de Koning der Nederlanden:

"Het ontbreken van visumliberalisering betekent dat de culturele en artistieke gemeenschappen in Kosovo te maken hebben met de meest elementaire technische belemmeringen, die hun vermogen beperken om constructieve dialogen te voeren en te onderhouden met de rest van Europa, laat staan met de rest van de wereld. Het stimuleren van dergelijke interculturele dialogen stond centraal in alle edities van Manifest; voor Manifesta 14 Prishtina wisten we dat we de vraag moesten stellen hoe we culturele discussies en maatschappelijke debatten konden laten groeien en gaande houden - om Europa en de wereld open te stellen voor Kosovo, en de wereld luid en duidelijk te laten zien en horen wat Kosovo allemaal te bieden heeft, in het bijzonder de energie van zijn jonge generaties. We hopen dat Manifesta 14 Prishtina samenwerking kan genereren en inclusieve gesprekken kan faciliteren rond het vrije verkeer van ideeën, mensen en goederen, in Europa en daarbuiten."

Thank you for your support, Frauke Seebass from Prishtina
Question to the initiator

This petition has been translated into the following languages

new language version

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/petition/online/visumliberalisering-kosovo-houd-uw-belofte/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now