Vi vill att WHO:s rekommendationer efterföljs. Cannabis ska bli avkriminaliserat med reglering.

Nina MORADI
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Cannabis är den mest konsumerade drogen. Hälften av alla narkotikabeslag i världen är cannabisbeslag, resurser som används till rättsväsendet ska istället gå till att stärka hälsan hos medborgarna. CANNABIS ska avkriminaliseras och regleras för medicinskt och rekreationellt bruk inom Unionen. CANNABIS medicinska potential ska officiellt erkännas. Möjlighet att få medicinska cannabissorter utskrivna på recept ska lagstiftas. Ett högkostnadsskydd för medicin ska lagstiftas i hela EU. CANNABIS ska ingå i högkostnadsskyddet så att patienter ska ha råd med sin medicin. Rankningen av CANNABIS ska klassas efter EU:s studie "European rating of drug" harms och dess slutsatser och resultat.

Thank you for your support, Nina MORADI

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now