Sports

Uratujcie sport

Petition is directed to
Urżąnd miasta Świebodzice
9 supporters

Collection finished

9 supporters

Collection finished

  1. Launched October 2023
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Podczas 84 Sesji Rady Miasta obecnej kadencji, która odbyła się w dniu 24 października, podjęta została dyskusja na temat przyszłości miejskiej Spółki OSiR. Spółki, której funkcjonowanie uzależnione jest od przychodów ze sprzedaży usług jak również dopłaty ze strony właściciela czyli Gminy Świebodzice. Spółka nigdy nie była dochodowa a została powołana, aby realizować zadania własne Gminy. Naszym zadaniem jest utrzymywać infrastrukturę sportową aby służyła mieszkańcom. Każdego dnia, cały zespół pracowników dba o to aby obiekty były bezpieczne i były do dyspozycji dzieci i młodzieży szkolnej, klubów sportowych, klubów seniora, środowiskowego domu samopomocy czy klientów indywidualnych. Obecnie sytuacja finansowa w spółce jest krytyczna, co jest wynikiem wzrostu cen energii elektrycznej, energii cieplnej i innych towarów i usług. Środki finansowe ze sprzedaży naszych usług są niewystarczające aby opłacać wszystkie nasze zobowiązania. Niestety Gmina Świebodzice nie jest w stanie realizować zaplanowanych dopłat do spółki z prostego powodu: Radni Rady Miejskiej blokują możliwość zaciągnięcia kredytu przez Gminę z przeznaczeniem na utrzymanie OSiR Świebodzice.

Reason

Dlaczego o tym piszemy ? Dlatego, aby mieli Państwo wiedzę że grupa Radnych: Sebastian Biały, Sławomir Łukawski, Patryk Biały Zofia Marek, Adam Tobiasz, Tomasz Czekaj, Krystian Wołoszyn, Aneta Dobosz, Halina Mądra, Łukasz Kwadrans oraz Marek Gąsior pragnie doprowadzić do konieczności zamknięcia Basenu, Hali sportowej, Siłowni, Boisk piłkarskich, Kręgielni. Dla Nas postępowanie wymienionych radnych jest niezrozumiałe,zwłaszcza że jak twierdzą są głosem mieszkańców. Czy naprawdę chcą Państwo aby obiekty sportowe przestały funkcjonować? Dlatego zwracamy się do Was, Mieszkańców, użytkowników obiektów sportowych z prośba o podpisywanie petycji, która będzie dostępna:

w Wodnym Centrum Rekreacji, Kręgielni, Siłowni, oraz w innych miejscach na terenie Świebodzic. Być może odpowiednia ilość podpisów jest w stanie przekonać szanownych radnych.

Thank you for your support, Ivan Fechan from Wałbrzych
Question to the initiator

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now