Civil rights

Sverige regering borde tillämpa tilläggsprotokoll 12 som förbjuder myndigheter att diskriminera folk

Petition is directed to
Sveriges riksdag
1 supporter

Collection finished

1 supporter

Collection finished

  1. Launched February 2024
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Denna viktiga tilläggsprotokollet ska tvinga svenska myndigheterna att avstå från diskriminering.
Diskrimineringsombudsmannen har fått kritik många gånger av European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) då DO inte tar upp diskrimineringsfall där stora organisationer och myndigheter i Sverige har aktivt diskriminerat mot folket och hindrat deras EU rättigheter.

Reason

Den svenska regerings utger hela tiden att grundläggande fri- och rättigheterna är viktiga, MEN, Sverige har kvar den systematisk diskriminering som förbjuds i protokoll 12 av den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter.
Systemdiskriminering kommer att kvarstå i Sverige tills Sveriges Regering skriver på tilläggsprotokoll 12.
Google "protokoll 12 ECHR sveriges regering ECRI" för mer information.

Thank you for your support, James Allen from Bromma
Question to the initiator

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now