Region: Bulgaria
Image of the petition СПРЕТЕ НЕЗАКОННИ ЗЛАТНИ МИНИ В ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ЗОНИ!
Environment

СПРЕТЕ НЕЗАКОННИ ЗЛАТНИ МИНИ В ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ЗОНИ!

Petitioner not public
Petition is directed to
Върховния административен съд на Българската република
155 supporters

Petitioner did not submit the petition.

155 supporters

Petitioner did not submit the petition.

 1. Launched 2021
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Failed

 Тази петиция засяга нелегалното решение/Номер,467 от 28-03-2017, публикувано в държавен вестник номер 26 от 28.03.2017/ за разрешаване на търсене и сондиране за експлоатация на златни находища в зоната ТИНТЯВА която се намира между Ивайловград Хасковска област и Крумовград Кърджалийска област както и в зоната на Костилково Ивайловградско, Цялата тази зона е защитена от НАТУРА 2000 но ТИНТЯВА се намира отчасти и в защитената зона на "Бела Река" с официален код BG 0002019 и на защитената територия на "Източни Родопи" BG 0001032...Това решение нарушава Българските закони по три различни точки минимум: Параграф 1 Алинея 1 и 2 по закона за подземните богатства Параграф 3 Алинея 1 от същия закон и Параграф 18/1/ от българската конституция.

Reason

 Каня ви,сърдечно, да подкрепите тази петиция защото запазените от човешка разрушителна дейност места намаляват застрашително. Става дума за общото ни благо-- Природата. Тя плаща много висока цена/а по-късно и ние/ за тези златни находища които се намират в защитени зони от закона. В тези зони има Флора и Фауна с изключително богатство и разнообразие. Източните Родопи са наистина късче Рай което трябва да се предпази от меркантилните интереси. БЛАГОДАРЯ!!

Thank you for your support

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now