Environment

Red De Vallei Van De Babilliebeek In Rumbeke

Petitioner not public
Petition is directed to
stad Roeselare
1,031 supporters

Petition has contributed to the success

1,031 supporters

Petition has contributed to the success

 1. Launched 2021
 2. Collection finished
 3. Submitted on 16 Jul 2021
 4. Dialogue
 5. Success

The petition was successful!

De bestaande vallei van de Babilliebeek van 7 ha, binnen de ring van Roeselare helpt om de stad leefbaar te houden, heeft een grote natuurwaarde én een grote historische waarde:

·        Dit gebied helpt de stad leefbaar te houden. Deze lage weiden overstromen bij hevige regenval en helpen zo om wateroverlast elders in de stad te voorkomen. Doordat dit gebied zo laag ligt, krijgt het water ook kans om er in de bodem te dringen, wat helpt tegen droogte. En doordat dit gebied zo waterrijk is, dempt het de temperatuur bij hittegolven. Drie redenen waarom dit gebied zo belangrijk is voor alle omwonenden van de aanrukkende verkavelingen van 400 wooneenheden.

·        Dit is een prachtig natuurgebied, de enige plaats binnen de ring van Roeselare waar je nog oude vochtige hooilanden en weilanden vindt met bijzondere soorten planten als Pinksterbloem, vier soorten Boterbloem, Beekpunge, Pijptorkruid..., zeldzame broedvogels zoals Braamsluiper of Grasmus of voedselgebied voor de Torenvalk of ’s winters voor Watersnip of Houtsnip. Dit gebied zou beschermd moeten worden. Natuur in de buurt is belangrijk voor de fysieke en psychische gezondheid van iedereen.

·        Dit is de enige stukje beekvallei binnen de ring dat nog in zijn oorspronkelijke staat is. Dit is een historisch landschap met historische (omwalde) boerderij dat het waard is om te behouden, een prachtig gebied is om door wandelaars of picknickers te laten ontdekken. 

Reason

Wij vragen dat de stad:

·        de illegaal aangevoerde aarde laat verwijderen;

·        de bestemming wijzigt zodat dit gebied definitief beschermd wordt als groen- en natuurgebied voor zijn bewoners;

·        dit gebied integreren in het Roeselaarse groenplan uit 2015.

JA, ik teken deze petitie omdat ik akkoord ga met deze eisen van Natuurpunt Mandelstreke, vzw Leefmilieu Roeselare, vzw NP Midden West-Vlaanderen (NP MWV), de West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) en VELT Roeselare

Thank you for your support

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

News

 • Van het Vlaams departement Omgeving afdeling Handhaving ontvingen we op 22 oktober deze email:

  We onderzochten uw klacht over een mogelijke schending van de stedenbouwkundige regelgeving.
  We registreerden uw klacht met het nummer : BM 3170/147 – 8.00/36015/12137.
  Er werd een handhavingstraject opgestart . Door de afdeling Handhaving Omgeving werd de overtreder aangemaand om de toestand in oorspronkelijke staat te herstellen. Dit herstel betekent, het ongedaan maken van de reliëfwijzigingen en het afvoeren van de gestapelde materialen en afvalstoffen. Er werd ook door de politie van de politiezone RIHO een proces-verbaal opgemaakt.
  Indien nodig zullen wij bijkomende actie/middelen inzetten. Wij brengen u daarvan niet actief op de hoogte.... further

 • Dank zij de inzet van Natuurpunt Mandelstreke en de druk vanuit de petitie ‘Red de vallei van de Babilliebeek’ waarbij we ons doel van 1000 handtekeningen ruim gehaald hebben, werd eindelijk een werkgroep binnen het Roeselaarse bestuur en administratie ingesteld om deze vallei optimaal te beschermen en de klimaat- en ecologische kwaliteiten van deze vallei optimaal te behouden én te versterken. Dit is de eerste keer dat zoiets mogelijk is in Roeselare!
  Natuurpunt Mandelstreke houdt de vinger aan de pols, zeker binnen het biodiversiteitsoverleg dat dit najaar op gang wordt getrokken. Ons 15 punten-eisenprogramma voor de Babilliebeekvallei maakt daar ook deel vanuit!
  We hopen dat dit project in Roeselare inspirerend kan zijn voor alle andere pogingen... further

 • Heute wurde die Petition offiziell eingereicht.

Natuurbehoud

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now