Environment

Pro ndarjës dhe reciklimit të mbeturinave në Republikën e Kosovës

Petition is directed to
Qeverisë së Republikës të Kosovës, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
17 Supporters
0% achieved 50.000 for collection target
 1. Launched 26/04/2021
 2. Time remaining > 2 months
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision
I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

Grumbujt e mbeturinat gjenerohen kryesisht nga familjet private! Ato zënë më pak se një të dhjetën e mbetjeve totale vjetore prej 2.5 miliardëve tonë në BE. Në vitin 2018, u aprovuan udhëzime të reja ambicioze në BE, për të inkurajuar ripërdorimin dhe riciklimin e mbeturinave, që të zvogëlohet mbeturinat e paketuara, dhe kështu duke kufizuar deponitë e mbeturinave ne BE. Udhëzimet synojnë të ndihmojnë në krijimin e një ekonomie të qëndrueshme ricikluese në BE. Qëllimi i planit të veprimit të ekonomisë recikluese të BE-së, është që të zvogëlojë gjenerimin e mbeturinave, duke mbajtur burimet e përdorura në ekonomi për aq kohë sa të jetë e mundur.

Shumica e mbeturinave në numra absolutë për kokë banori gjenerohen në Danimarkë, Maltë, Qipro dhe Gjermani. Vlerat më të ulëta gjenden në Hungari, Republikën Çeke, Poloni dhe Rumani.

BE dëshiron të promovojë shmangien e mbeturinave dhe ripërdorimin e produkteve sa më shumë që të jetë e mundur. Kur kjo nuk është e mundur, preferohen riciklimi (përfshirë kompostimin) dhe forma të tjera të rikuperimit, të tilla si energjia. Deponimi i thjeshtë i mbetjeve, siç është ai në deponi, është forma më e lirë, por në të njëjtën kohë edhe me e dëmshme për mjedisin.

46 përqind e të gjitha mbeturinave komunale në BE riciklohen ose kompostohen.

Plehrat, më rrallë deponohen në Belgjikë, Hollandë, Suedi, Danimarkë, Gjermani, Austri dhe Finlandë, ku djegia e mbeturinave luan një rol të rëndësishëm krahas riciklimit. Gjermania dhe Austria janë gjithashtu vendet kryesore të Evropës kur bëhet fjalë për riciklimin.

Ne, duke u nisur nga faktet dhe praktikat e vendeve Evropiane dhe duke e parë nevojën emergjente të vendit tonë për një menaxhim të mirëfillët e bashkëkohorë të mbeturinave, dhe duke pasur parasysh të gjitha dëmet që mund t`i shkaktojnë ato mjedisit dhe shëndetit të njeriut, me anë të këtij peticioni kërkojmë nga qeveria e republikës të Kosovës, që me emergjencë ta inicoj dhe ta procedurojë ligjin për ndarjen dhe reciklimin e Mbeturinave në Republikën e Kosovës, kështu duke ndikuar në ngritjen e kualitetit të mjedisit dhe përmirësimin e shëndetit të njeriut, porsikurse edhe të Biodiverzitetit mjedisorë!

Reason

Mbrotja e shëndetit të njeriut dhe mjedisit.

Mbrojtja nga ndotja me substanca të patretshme inorganike dhe organike të ujit të pijës.

Mbrojtja e Ajrit

Mbrojta e Biodiverzitetit të mjedisit

Ekonimizimi maksimal, reciklimi dhe ripërdorimi i materieve recikluese, e posaqërisht i atyre me përmbajtje të Pllastikës (PVC), qelqit, metalit dhe letrës/drurit

Translate this petition now

new language version

News

 • Sehr geehrte Unterstützende,

  die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

  Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

  Ihr openPetition-Team

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Why people sign

 • Ejdije Shabani Carey Mansions

  3 days ago

  Recycling is very important for any country in the world and Europe. Kosova should takes action now to be safe for the future such passing the law about this very major issue.

 • 6 days ago

  Want to see my country clean and free of the enviroment pollution and want to recikle it and save my country of different types of disease.

 • 7 days ago

  Per shkak te ndotjes se madhe te ambientit, si dhe demtimit te ujit, ajrit dhe tokes, si pasoje e ketyre mbeturinave, pas disa kohes planeti yne do behet i pajetueshem nese nuk meren masa nga vet ne...

 • on 27 Apr 2021

  Pro ndarjës dhe reciklimit të mbeturinave në Republikën e Kosovës

 • Oslo

  on 27 Apr 2021

  Global warming!

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/petition/online/pro-ndarjes-dhe-reciklimit-te-mbeturinave-ne-republiken-e-kosoves/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international