Education

относно предполагаема дискриминация на учители в Португалия 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
648 Supporters 648 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията се оплаква, че последните промени в португалското законодателство водят до дискриминация между учителите, по-специално по отношение на тяхното професионално развитие и заплащане. Тя твърди, наред с другото, че това е позволило на учители със сходен или по-малък трудов стаж да бъдат повишени до по-висока степен от учители с повече стаж, въз основа единствено на времето за достъп до професията.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now