Finanzen

относно по-безопасни безналични плащания 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията призовава за премахване на разликата в сигурността между плащанията, извършвани посредством телефонния апарат, и плащанията с карта под 20 EUR. Той предлага доставчиците на услуги да бъдат задължени да проверяват дали ползвателят на картата е собственик на картата, по-специално когато не се изисква PIN код. Той също така обяснява, че хората с увреждания са в неблагоприятно положение, когато тяхното мобилно устройство е откраднато и по този начин може по-често да станат жертва на кражба на електронни пари.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international