Handelspolitik

относно изключването на лица, завършили колежи, които си сътрудничат с университети в ЕС 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията се оплаква, че Закон 4589/2019 не допуска лица, придобили професионална квалификация, призната от Гръцкия съвет за признаване на професионални квалификации (SAEP), да заемат длъжност в общественото образование.Вносителят е приложил към петицията благоприятно решение, произнесено от гръцкия омбудсман, от 23.10.2019 г., с което се отправя искане към министъра на образованието съответно да измени Закон 4589/2019.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international