Umwelt

относно изграждането на жилищна сграда близо до обект от „Натура 2000“ в Дебрецен, Унгария 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията се оплаква от планираното изграждане на жилищна сграда в непосредствена близост до обект от „Натура 2000“ — Великата гора на Дебрецен, което би довело до необратими екологични щети върху местообитанията и защитените видове, в противоречие с Директивата на ЕС за местообитанията. Вносителят на петицията твърди, че разрешителното за строеж е издадено в нарушение на закона и при незачитане на многобройните съдебни решения, с които то се отхвърля.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international