Rechtstaatlichkeit

Om tillämpningen av rådets direktiv 77/249/EEG om underlättande för advokater att effektivt begagna sig av friheten att tillhandahålla tjänster 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren, som är medlem i advokatsamfundet i Rom, hävdar att Grekland bryter mot EU-rätten, nämligen rådets direktiv 77/249/EEG, eftersom landet inte tillåter honom att utöva sitt yrke på grund av att han inte är medlem i ett grekiskt advokatsamfund.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international