O diskriminácii dočasných zamestnancov v španielskej verejnej správe 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
65 65 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície uvádza, že výberové konanie na obsadenie trvalých pracovných miest vo verejnej správe v Španielsku je neefektívne a neuspokojivé. Žiada, aby sa prijali opatrenia, ktorými sa zabezpečí uznanie práv dočasných zamestnancov, odstráni sa neistý charakter ich zamestnania a zaručí sa ich stále zamestnanie na pozíciách, ktoré už dlhý čas zastávajú.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now