Handelspolitik

O vplyve používania fosforu ako hnojiva 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľka petície informuje o stave a význame svetových ložísk fosforu. Uvádza, že Francúzsko a Nemecko nemajú vlastné zásoby fosforu a musia ho dovážať na poľnohospodárske účely, pretože je potrebný na hnojenie ornej pôdy. Kladie viacero otázok, pokiaľ ide o štatistiky využívania fosforu v poľnohospodárstve. Zaujíma sa tiež o to, aké plány má prípadne Európska únia na riešenie nedostatku fosforu, ku ktorému by mohlo dôjsť do desiatich rokov. Ako možné riešenie navrhuje zber moču, ktorý obsahuje aj fosfor.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international