Region: Turkey
Health

KOVID-19 ve ARKEOLOJİ: AÇIK BİR İYİ NİYET MEKTUBU

Petitioner not public
Petition is directed to
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü; Üniversitelerin ilgili bölümleri; Arkeolojik projeler ve ilişkili alanlarda görev alan tüm kişi, kurum ve kuruluşlar.
88 supporters

Petitioner did not submit the petition.

88 supporters

Petitioner did not submit the petition.

 1. Launched 2020
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Failed

Kovid-19 salgını tüm dünyada gündelik yaşamı etkilemeye devam ediyor. Arkeolojinin ülkenin dört bir yanındaki kentsel ve kırsal alanlarda saha çalışmasına dayanan ve özellikle yaz aylarında çok sayıda kişiyle birlikte ekip olarak çalışmayı ve yaşamayı gerektiren bir disiplin olduğu aşikardır. Kovid-19 salgını artan vaka sayılarıyla halen ciddiyetini korurken, hem kısa hem de uzun vadede salgına karşı korunabilme konusunda endişeler artmaktadır. Bu kapsamda, önümüzdeki aylarda yapılması planlanan saha çalışmaları için alınacak önlemlerin niteliğinin ve projelerin akıbetinin halen büyük ölçüde belirsizliğini koruduğunu görmekteyiz.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, bazı yabancı kazı başkanlıklarıyla paylaştığı 23.03.2020 (Sayı: 94949537-160.99-E.269361) ve 10.04.2020 (94949537 - 160.01.02 -E.300880) tarihli iki genelgede, salgının yarattığı sağlık tehlikelerine karşı genel önlemlerin gerekliliğini vurgulamıştı. Ancak Kovid-19 salgını yerli ve yabancı akademisyen ve araştırmacılardan öğrencilere, sahada çalışan işçilerden bakanlık temsilcilerine ve müze yetkililerine, bekçilerden çalışma alanları çevresinde yaşayan yerel sakinlere kadar arazi projeleri ile bağlantı halinde olan binlerce insanı ilgilendirmeye, onların sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir. Arkeolojik projeler kapsamındaki sağlık riskleri ve alınması gereken önlemlerin daha resmi boyutta ilanı ve tarafların sorumluluklarının netleştirilmesi herkesçe beklenmektedir.

Reason

Birçok arkeolojik proje başkanı ve ekip üyesi halen Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yol gösterici direktif ve öneri beklentisi içindedir. Saha çalışmalarının ertelenme ya da devam etme koşullarının resmi yazılar ve yönergelerle bildirilip ilan edilmesi, arazi çalışmalarına devam edecek olan projelerde hastalık ve hızlı bulaşma durumlarında izlenmesi gereken süreçlerin belirlenmesi önem kazanmıştır. Proje başkanları, toplum sağlığını korumak gibi yetkin olmadıkları konuları da kapsayan bir dizi ağır sorumluluğu tek başlarına üstlenmek durumunda kalmamalı, bakanlığın sağlayacağı yön gösterici direktiflerinden ve lojistik destekten faydalanabilmelidir.

Öte yandan, daha önce planlandığı halde salgın şartlarında gerçekleştirilmesi riskli bulunarak ertelenmesi talep edilen arkeolojik kazı, yüzey araştırma veya müze çalışmalarına gerekli kolaylığın sağlanması ve hatta proje başkanlarının bu kararlarının desteklenmesi önemlidir. Pek çok arkeoloji projesi bünyesinde Türkiye dışından ya da uzak mesafeden seyahat edecek ekip üyeleri Kovid-19 ile ilişkili seyahat sınırlamaları sebebiyle çalışma alanlarına ulaşamadıklarından, sözkonusu arkeoloji projeleri mağdur durumda kalmışlardır. Halihazırda birçok yabancı ülke ve üniversite, öğretim üyesi ve öğrencilerinin yurtdışı seyahatlerine izin vermemektedir ve bazı çalışmaların fonları dondurulmuştur. Bu sebeplerle, Kovid-19 salgını öncesinde hazırlanmış olan izin başvurularında belirlenen araştırma amaç ve hedeflerinde ve iş kalemlerinde yeni koşullara uygun olarak yeni düzenleme ve tashih yapılabilmesi konusunda bakanlığın müsamaha göstermesi ve projelere revizyonların yapılması için gerekli süreyi sağlaması umulmaktadır. Proje başkanlarının her bir proje özelinde yapacağı değerlendirme ile projelerin kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi ve zayi edilmemesi için çalışmaların gelecek yıla ertelenmesi bazı projeler için daha akılcı bir yaklaşım olabilir.

Ayrıca ülke genelindeki riskli sağlık şartları ve oluşabilecek acil durumlar göz önüne alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde araştırma başkanlarının her zaman destek alabileceği ve Sağlık Bakanlığı’yla da koordinasyonu sağlayacak bir acil durum ekibinin oluşturulması, bu kişilerin irtibat bilgilerinin tüm araştırma başkanlıklarına resmi yazılarla duyurulması faydalı olabilecektir.

Arkeolojik projeler aynı zamanda eğitim alanlarıdır ve Kovid-19 salgını süresince bu açıdan kayıplar ve mağduriyetler gözlenecektir. Staj yapacak lisans öğrencileri ve tezleri saha çalışmasına bağlı olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli şartlar sağlanmalıdır. Bu konuda eğitim kurumları ve araştırma projeleri aktif biçimde ve işbirliğiyle çalışmalıdır. Bu öğrencilere, üniversiteler, öğretim üyeleri ve bakanlık tarafından ne gibi destekler sunulacağı ve Kovid-19 salgını sebebiyle zayıflayan saha temelli eğitimin nasıl güçlendirilebileceği taraflarca ivedilikle değerlendirilmelidir. Son olarak, Kovid-19 salgını, arkeoloji biliminin saha çalışmalarındaki yöntem, yaklaşım ve protokolleri yeniden düşünmek için bir fırsat sunmaktadır. Salgının etkilerinin tüm sistemlerini yeniden gözden geçirmeye ittiği bu günlerde arkeoloji dünyasının, kültürel miras yönetiminin ve kültür turizminin niteliği ve doğasının değişeceği de öngörülmelidir. Kovid-19 salgını belki de bazı saha projelerinin daha uzun süreler ertelenmesine ya da iptaline sebep olacaktır. Arkeolojik bilgi üretiminin devamı için özellikle geçmişte yayınlanmamış ya da yayını gecikmiş araştırmaların yayınına odaklanılması, “miras veri” de denen eski kazı ve araştırma arşivlerinin yeniden değerlendirilmesi için yepyeni bir fırsat olarak görülebilir. Hepimizin ortak temennisi olarak Türkiye arkeolojisinin bu zor günleri aşabilmesinin ancak dayanışma ile mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Bu açık iyi niyet mektubuyla sadece bakanlık yetkililerini değil, meslektaşlarımız akademisyenleri de konuyu açık yüreklilikle tartışmaya ve sorumluluk üstlenmeye davet etmek istiyoruz.

Thank you for your support

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off stub with QR code

download (PDF)

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now