Region: Turkey
Health

KOVID-19 ve ARKEOLOJİ: AÇIK BİR İYİ NİYET MEKTUBU

Petition is directed to
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü; Üniversitelerin ilgili bölümleri; Arkeolojik projeler ve ilişkili alanlarda görev alan tüm kişi, kurum ve kuruluşlar.
85 Supporters
6% achieved 1.500 for collection target
 1. Launched 27/06/2020
 2. Time remaining 6 weeks
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision
I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

Kovid-19 salgını tüm dünyada gündelik yaşamı etkilemeye devam ediyor. Arkeolojinin ülkenin dört bir yanındaki kentsel ve kırsal alanlarda saha çalışmasına dayanan ve özellikle yaz aylarında çok sayıda kişiyle birlikte ekip olarak çalışmayı ve yaşamayı gerektiren bir disiplin olduğu aşikardır. Kovid-19 salgını artan vaka sayılarıyla halen ciddiyetini korurken, hem kısa hem de uzun vadede salgına karşı korunabilme konusunda endişeler artmaktadır. Bu kapsamda, önümüzdeki aylarda yapılması planlanan saha çalışmaları için alınacak önlemlerin niteliğinin ve projelerin akıbetinin halen büyük ölçüde belirsizliğini koruduğunu görmekteyiz.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, bazı yabancı kazı başkanlıklarıyla paylaştığı 23.03.2020 (Sayı: 94949537-160.99-E.269361) ve 10.04.2020 (94949537 - 160.01.02 -E.300880) tarihli iki genelgede, salgının yarattığı sağlık tehlikelerine karşı genel önlemlerin gerekliliğini vurgulamıştı. Ancak Kovid-19 salgını yerli ve yabancı akademisyen ve araştırmacılardan öğrencilere, sahada çalışan işçilerden bakanlık temsilcilerine ve müze yetkililerine, bekçilerden çalışma alanları çevresinde yaşayan yerel sakinlere kadar arazi projeleri ile bağlantı halinde olan binlerce insanı ilgilendirmeye, onların sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir. Arkeolojik projeler kapsamındaki sağlık riskleri ve alınması gereken önlemlerin daha resmi boyutta ilanı ve tarafların sorumluluklarının netleştirilmesi herkesçe beklenmektedir.

Reason

Birçok arkeolojik proje başkanı ve ekip üyesi halen Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yol gösterici direktif ve öneri beklentisi içindedir. Saha çalışmalarının ertelenme ya da devam etme koşullarının resmi yazılar ve yönergelerle bildirilip ilan edilmesi, arazi çalışmalarına devam edecek olan projelerde hastalık ve hızlı bulaşma durumlarında izlenmesi gereken süreçlerin belirlenmesi önem kazanmıştır. Proje başkanları, toplum sağlığını korumak gibi yetkin olmadıkları konuları da kapsayan bir dizi ağır sorumluluğu tek başlarına üstlenmek durumunda kalmamalı, bakanlığın sağlayacağı yön gösterici direktiflerinden ve lojistik destekten faydalanabilmelidir.

Öte yandan, daha önce planlandığı halde salgın şartlarında gerçekleştirilmesi riskli bulunarak ertelenmesi talep edilen arkeolojik kazı, yüzey araştırma veya müze çalışmalarına gerekli kolaylığın sağlanması ve hatta proje başkanlarının bu kararlarının desteklenmesi önemlidir. Pek çok arkeoloji projesi bünyesinde Türkiye dışından ya da uzak mesafeden seyahat edecek ekip üyeleri Kovid-19 ile ilişkili seyahat sınırlamaları sebebiyle çalışma alanlarına ulaşamadıklarından, sözkonusu arkeoloji projeleri mağdur durumda kalmışlardır. Halihazırda birçok yabancı ülke ve üniversite, öğretim üyesi ve öğrencilerinin yurtdışı seyahatlerine izin vermemektedir ve bazı çalışmaların fonları dondurulmuştur. Bu sebeplerle, Kovid-19 salgını öncesinde hazırlanmış olan izin başvurularında belirlenen araştırma amaç ve hedeflerinde ve iş kalemlerinde yeni koşullara uygun olarak yeni düzenleme ve tashih yapılabilmesi konusunda bakanlığın müsamaha göstermesi ve projelere revizyonların yapılması için gerekli süreyi sağlaması umulmaktadır. Proje başkanlarının her bir proje özelinde yapacağı değerlendirme ile projelerin kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi ve zayi edilmemesi için çalışmaların gelecek yıla ertelenmesi bazı projeler için daha akılcı bir yaklaşım olabilir.

Ayrıca ülke genelindeki riskli sağlık şartları ve oluşabilecek acil durumlar göz önüne alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde araştırma başkanlarının her zaman destek alabileceği ve Sağlık Bakanlığı’yla da koordinasyonu sağlayacak bir acil durum ekibinin oluşturulması, bu kişilerin irtibat bilgilerinin tüm araştırma başkanlıklarına resmi yazılarla duyurulması faydalı olabilecektir.

Arkeolojik projeler aynı zamanda eğitim alanlarıdır ve Kovid-19 salgını süresince bu açıdan kayıplar ve mağduriyetler gözlenecektir. Staj yapacak lisans öğrencileri ve tezleri saha çalışmasına bağlı olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli şartlar sağlanmalıdır. Bu konuda eğitim kurumları ve araştırma projeleri aktif biçimde ve işbirliğiyle çalışmalıdır. Bu öğrencilere, üniversiteler, öğretim üyeleri ve bakanlık tarafından ne gibi destekler sunulacağı ve Kovid-19 salgını sebebiyle zayıflayan saha temelli eğitimin nasıl güçlendirilebileceği taraflarca ivedilikle değerlendirilmelidir. Son olarak, Kovid-19 salgını, arkeoloji biliminin saha çalışmalarındaki yöntem, yaklaşım ve protokolleri yeniden düşünmek için bir fırsat sunmaktadır. Salgının etkilerinin tüm sistemlerini yeniden gözden geçirmeye ittiği bu günlerde arkeoloji dünyasının, kültürel miras yönetiminin ve kültür turizminin niteliği ve doğasının değişeceği de öngörülmelidir. Kovid-19 salgını belki de bazı saha projelerinin daha uzun süreler ertelenmesine ya da iptaline sebep olacaktır. Arkeolojik bilgi üretiminin devamı için özellikle geçmişte yayınlanmamış ya da yayını gecikmiş araştırmaların yayınına odaklanılması, “miras veri” de denen eski kazı ve araştırma arşivlerinin yeniden değerlendirilmesi için yepyeni bir fırsat olarak görülebilir. Hepimizin ortak temennisi olarak Türkiye arkeolojisinin bu zor günleri aşabilmesinin ancak dayanışma ile mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Bu açık iyi niyet mektubuyla sadece bakanlık yetkililerini değil, meslektaşlarımız akademisyenleri de konuyu açık yüreklilikle tartışmaya ve sorumluluk üstlenmeye davet etmek istiyoruz.

Thank you for your support, Şirince Arkeoloji Derneği from , İzmir
Question to the initiator

Translate this petition now

new language version

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Why people sign

 • Tunc Sezai̇ ., Istanbul

  8 days ago

  Arkeoloji sadece kazi yapmak degildir. Covid kosullari malzemeyi degerlendirme ve yayin yapma icin iyi bir firsat yaratabilir. Bütün bu endiseleri paylasiyorum.

 • Ankara

  9 days ago

  Yüksek lisans öğrencisi olarak, tezimin gelişimi için arkeolojik alanlara saha gezileri yapmam gerekiyor. Tez sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi ve ortaya çıkan tezimin daha güçlü olması için önemli.

 • , Izmir

  9 days ago

  Bir arkeolog olarak arkeolojik çalışmalarının planlı proglamlı şekilde yürümesi gerektiğini biliyor, yaşadığımız sürece uyum sağlayanaraj gerekli önlemler alınarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.

 • 9 days ago

  Başta İnsan sağlığı ve Kültürel değerler için önemli.

 • on 02 Jul 2020

  Gelecek nesillerde Arkeoloji ve işbirliği içerisinde olduğu bilim dallarının çalışmalarında etkin rol oynayan her bireyin edinilmiş haklarının korunması ve desteklenmesi açısından önem arz etmektedir. Çalışmaların sağlıklı yürütülmesi bakımından alınan önlemlerin hem bakanlık yetkililerince hem de sahadaki araştırmacılar, işçiler, temsilciler ve alanda görevli müze çalışanları tarafından karşılıklı iletişim halinde alınan kararlarla sağlanması gerektiği inancı içerisindeyim. Kararların geliştirilerek genişletilmesi ve iyileştirilmesi hepimiz için gereklidir. Bu nedenlerle atılacak her durumda etkin rol oynayacağımı bildiriyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sena Nur Oyuktaş

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/petition/online/kovid-19-ve-arkeoloji-acik-bir-iyi-niyet-mektubu-2/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now