Housing for All

Karin ZAUNER
Petition is directed to
Европейска комисия
0 Supporters 0 in Europäische Union
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Целта на настоящата Европейска гражданска инициатива е в нормативната уредба и финансовата рамка да се предвидят по-добри условия, за да се улесни достъпът до жилищно настаняване за всички в Европа. Настояваме ЕС да предприеме действия, които биха позволили на всеки в Европа да има достъп до жилище. Това включва улесняване на достъпа на всички до социални жилища на достъпни цени, неприлагане на критериите от Маастрихт по отношение на публични инвестиции за изграждане на жилища на достъпни цени, подобряване на достъпа до финансиране от ЕС за устойчивото жилищно строителство с нестопанска цел, приемане на социални и конкурентни правила за краткосрочните договори за наем и изготвяне на статистически данни за нуждата от жилища в Европа.

Thank you for your support, Karin ZAUNER

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international