در خاورمیانه بار دیگر بر طبل جنگ نواخته میشود. در یک سو ی نیروی متمرکز ارتش امریکا همراه با متحدان منطقه ای اش و در دیگرسو رهبری جمهوری اسلامی ایستاده اند. بیم آن میرود که در این وضعیت تنش مفرط، هدفمند یا تصادفا شعلۀ جنگ افروخته شود. جهان هنوز از پیامد های جنگی که در سال 2003 میلادی با ادعاهای جعلی بر ضد عراق آغاز شد، رنج میبرد. تجربۀ تاریخی معاصر نشان میدهد که جنگ نه تنها در کشور های مربوطه مرگ، ویرانی و فلاکت ببارمیاورد، بلکه "تاثیرات جانبی" آن همۀ جهان از جمله اروپا را در قامت خیل بزرگ پناهجویان و مهاجرین متزلزل میکند. مستقل از این که حق در جانب چه طرفی از مناقشه است، میتوان با قاطعیت پیشبینی کرد که یک تصادم جنگی میان امریکا و ایران، در وهلۀ نخست به انسان های بیگناه آسیب میرساند، منطقه را در آشوب باز هم بیشتر می غلتاند و به سان جنگ عراق، برای مبتکرانش آن نتیجۀ مطلوب را ببارنمیآورد. از این رو ی است که ما ، زنان و مردان امضا کنندۀ این فراخوان، صدای مان را علیه این جنگ محتَمَل رساتر میکنیم و به دو طرفِ درگیرِ مناقشه اخطار میکنیم به پشت میز مذاکره بازگردند.

با سپاس از همکاریتان خواهش می کنیم پاسخ کتبی خود را با نام و نام خانواده گی، شهر و در صورت تمایل عنوان کاری تان در لینک زیرین وارد کنید: www.openpetition.eu/petition/online/aufruf-gegen-neuen-krieg-im-mittleren-osten

امضا کننده گان: هانِس اسوبدا، رئیس انستیتوی بین المللی صلح و رئیس پیشین فراکسیون سوسیال دمکرات پارلمان اروپا هاینتس گِرتنر، استاد علوم سیاسی دانشگاه وین برت فراگنر، استاد باز نشسته، رئیس انستیتوی ایرانشناسی آکادمی علوم اتریش ولفگانگ پتریش، دیپلمات، فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل برای بوزبی و هرزگوینا مانفرد نواک، استاد دانشگاه وین، مدیر پیشین انستیتوی بلتسمن برای پژوهش در مورد حقوق بشر و گزارشگر ویژه شکنجه شورای حقوق بشر گودرون کرامر، رئیس مرکز پژوهش های صلح و مدیریت مناقشات در وین اشتفانی فنکارت، دبیر کل انستیتوی بین المللی صلح در وین دکتر اروین لانس، وزیر پیشین خارجه در دو لت فدرال اتریش و رئیس افتخاری انستیتوی بین المللی صلح ژاله لاکنر-گوهری، پزشگ، هماهنگ کنندۀ پیشین خدمات پزشگی نهاد های وابسته به سازمان ملل سیروس میرزائی، استاد دانشگاه وین، رئیس بخش در انستیتوی پزشگی هسته ای بیمارستان ویلهلمینه در وین بهروز بیات، مدرس و پژوهشگر پیشین در فیزیک و تحلیل گر سیاست هسته ای پتر اشتایرر، حزب سبز و هماهنگ کننده اتحاده اروپا گرهارد مارشل، انستیتو کارل رنر، سیاست اروپا میترا شاهمرادی، هنرمند دیتر زِگرِت، استاد در دانشگاه وین اِوا نووتنی، سفیر پیشین، فروم کرایسکی و انجمن سیاست خارجی و سازمان ملل اتریش اوتمار هُل، استاد دانشگاه وین، انستیتوی علوم سیاسی پنی (پترا) بایر، نماینده پارلمان فدرال اتریش از حزب سوسیال دمکرات و مجمع پارلمانی شورای اروپا

Reason

انگیزۀ فراخوان جنگی تازه باعٍث مصیبتی عظیم به شهروندان بیگناه و افراد نیروهای مسلح میشود و در خود خطر بالا گرفتن و افزایش دشمنی و خشونت در منطقه و فراتر از آن را تهفته دارد. فزون براین ویرانی زیرساخت ها و ابنیه به گریختن خیل عظیمی از شهروندان از محیط خشونت و آوراه گی شان میانجامد. تاریخ نشان داده است که مناقشه و تنش ها را با جنگ نمیتوان از میان برداشت. تنها راه پرهیز از جنگ پناه بردن به گفتگوهای دیپلماتیک است.

Thank you for your support, Dr. Behrooz Bayat from Klosterneuburg
Question to the initiator

Diese Petition wurde in folgende Sprachen übersetzt

new language version
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.

Why people sign

  • Giti Latif Wiesbaden

    6 days ago

    Krieg ist keine Option. No War make Peace

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/petition/online/frakhwan-bray-mkhalft-ba-jngy-dygr-dr-khawrmyanh/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
return format
JSON