openPetition wird europäisch. Wenn Sie uns bei der Übersetzung der Plattform von Deutsch nach Deutsch helfen wollen, schreiben Sie uns.
close
Bild zur Petition mit dem Thema: Apdraugēta sēklu daudzveidība - Pret ES sēklu regulējuma, kas kalpo sēklu industrijai Apdraugēta sēklu daudzveidība - Pret ES sēklu regulējuma, kas kalpo sēklu industrijai
 • Von: Andreas Riekeberg, Campaign for Seed Sovereignty
 • An: Mitglieder der Kommission, des Parlamentes ...
 • Region: Europäische Union mehr
  Kategorie: Verbraucherschutz mehr
 • Status: Die Petition ist bereit zur Übergabe
  Sprache: Lettisch
 • Sammlung beendet
 • 984 Unterstützende
  Sammlung abgeschlossen

Apdraugēta sēklu daudzveidība - Pret ES sēklu regulējuma, kas kalpo sēklu industrijai

-

Godātie ES Parlamenta deputāti, Cienījamie Eiropas Padomes locekļi!

Briselē pašlaik tiek izstrādāta jauna sēklu regula. Ja Veselības un patērētāju tiesību aizsardzības ģenerāldirektorāta plāni kļūs par realitāti, daudz veco un reto augļu, dārzeņu un graudu šķirnes pazudīs no tirgus. Šīm dažādām šķirnēm, kā arī tām šķirnēm, kas pielāgotas bioloģiskajai lauksaimniecībai, tiks likti birokrātiski šķēršļi, tai pat laikā korporatīvās lauksaimniecības pozīcijas tiks vēl vairāk nostiprinātas.

Pašlaik pieejamie ES sēklu regulas projekta teksti liecina, ka tā veicinās sēklu tirgus koncentrāciju nedaudzu sēklu industrijas korporāciju rokās. Tas ir nepieņemami! Jaunai ES sēklu regulai ir jāpieļauj šķirņu daudzveidība un šķirnes, kas piemērotas maza izmēra saimniecībām ekoloģiski adaptētu sēklu audzēšanai. Daudzveidīgām šķirnēm ir jābūt pieejamām ne tikai gēnu bankās, bet arī brīvajā tirgū bez jebkādiem birokrātiskiem ierobežojumiem.

Tāpēc mēs pieprasām – nekāda sēklu reģistrācijas pienākuma! Turklāt pašreizējie reģistrācijas kritēriji būtu jāsamazina šķirnēm, kuras ir piemērotas bioloģiskajai lauksaimniecībai, ņemot vērā to daudzveidības vērtīgumu, lai mūsu lauksaimniecība spētu pielāgoties klimata pārmaiņām, jaunām slimībām un kaitēkļiem, kā arī lai veicinātu videi draudzīgu dzīvesveidu.

Ne pašreizējie ES sēklu tiesību akti, ne patlaban pieejamie neoficiāli iesniegtie regulas projekti neatbilst šīm prasībām. Tie apdraud sēklu daudzveidību un tādējādi cilvēces kopējo lauksaimniecības mantojumu. Tie arī apdraud ilgtspējīgu pārtikas sistēmu un kalpo tikai agroķīmijas nozarei.

Mēs aicinām jūs, Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un padomes locekļi, noraidīt jebkuru priekšlikumu, kas neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem! Nepieļausim turpmāku Eiropas lauksaimniecības un dārzkopības sēklu daudzveidības iznīcināšanu!

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet:

Begründung:

Pamatojums:

Pašreizējais ES sēklu regulējums izriet no laika, kad vides aizsardzība, daba un bioloģiskā daudzveidība nebija augsti novērtēta. Pastāvēja daudz selekcijas uzņēmumu, kas nodrošināja plašu šķirņu dažādību tirgū. Lielāko daļu no šīm šķirnēm varēja atkārtoti sēt pēc ražas novākšanas – tā ir metode, kas ir pastāvējusi tūkstošiem gadu, cauri visai lauksaimniecības vēsturei.

1980-s gados bija jāievieš divi jauni termini par to, kas agrāk bija bijusi ierasta prakse, - pirmkārt, "zemnieku tiesības", un, otrkārt, "brīvās apputes" šķirnes (sēklas, kas ražo vienu un to pašu šķirni, ja vien tās nekrustojas ar līdzīgām šķirnēm). Tas ir saistīts ar to, ka sēklu tirgus dramatiski mainījās. Šodien desmit lielākie uzņēmumi dominē trīs ceturtdaļas no pasaules sēklu tirgus un vairāk nekā puse no pasaules tirgus pieder agroķīmijas industrijai.

Lielākā daļa šķirņu ir pakļautas juridiskiem un tehniskiem ierobežojumiem, kas apdraud atkārtotu pašu audzētāju saglabātu sēklu sēšanu. Oficiāls apstiprinājums šķirņu tirdzniecībai tika ieviests un to kritēriji ir pielāgoti industriālām šķirnēm. Produktivitāte un pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums tika izmantoti, lai attaisnotu šo attīstību. Visaptverošais starptautiskais novērtējums par lauksaimniecības zināšanu, zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomā (IAASTD), liecina par šīs pieejas nestabilitāti.

Augu daudzveidība ir lielā mērā pazudusi no tirgus. Tas attiecas uz nereģistrēto šķirņu dažādību – ko tirgo tūkstošiem bezbailīgu Eiropas iedzīvotāju bez nepieciešamās reģistrācijas. Šodien mēs paļaujamies uz šo cilvēku plašo pieredzi un mums vajadzētu veicināt aizvien lielāku vairāk to cilvēku, kuri iesaistās šajā darbībā, ne tikai hobija pēc, bet arī, lai radītu no tā ienākumus un iztiktu.

Otrs svarīgs aspekts ir tas, ka ir ļoti maz piemērotu šķirnu, kas ir īpaši attīstītas bioloģiskajai lauksaimniecībai. Bioloģiskajai lauksaimniecībai ir nepieciešami augi, kas ir ražīgi arī bez ķimikālijām. Tas ir iespējams tikai ar plašu dabisko genofondu. Šādas šķirnes parasti nespēj apmierināt šķirņu reģistrācijas kritērijus.

Im Namen aller Unterzeichner/innen.

Wolfenbüttel, 06.05.2013 (aktiv bis 05.11.2013)


Neuigkeiten

Dear Signatories of our petition „Apdraugeta seklu daudzveidiba - Pret ES seklu regulejuma, kas kalpo seklu industrijai“! Altogether some 150.000 people are supporting the diverse version of the Petition. Thanks to you and all the other people who ...

>>> Zu den Neuigkeiten


Debatte zur Petition

PRO: Because I want my children and grand children to be healthy

CONTRA: In small gardens , biological gardens, in such small countries as Latvia has to be variety of seeds/plants .Taking under cotroll this seed variety process in lobby ob big seed companies! it is really big danger to loose variety of plants.It is not possible ...

>>> Zur DebatteUnterstützer nach Länder

LandAnzahl  Quorum?
Lettland 847 12,5%
Deutschland 63 0,1%
Belgien 48 0,3%
Großbritannien 8 0,0%

Petitionsverlauf