Godātie ES Parlamenta deputāti, Cienījamie Eiropas Padomes locekļi!

Briselē pašlaik tiek izstrādāta jauna sēklu regula. Ja Veselības un patērētāju tiesību aizsardzības ģenerāldirektorāta plāni kļūs par realitāti, daudz veco un reto augļu, dārzeņu un graudu šķirnes pazudīs no tirgus. Šīm dažādām šķirnēm, kā arī tām šķirnēm, kas pielāgotas bioloģiskajai lauksaimniecībai, tiks likti birokrātiski šķēršļi, tai pat laikā korporatīvās lauksaimniecības pozīcijas tiks vēl vairāk nostiprinātas.

Pašlaik pieejamie ES sēklu regulas projekta teksti liecina, ka tā veicinās sēklu tirgus koncentrāciju nedaudzu sēklu industrijas korporāciju rokās. Tas ir nepieņemami! Jaunai ES sēklu regulai ir jāpieļauj šķirņu daudzveidība un šķirnes, kas piemērotas maza izmēra saimniecībām ekoloģiski adaptētu sēklu audzēšanai. Daudzveidīgām šķirnēm ir jābūt pieejamām ne tikai gēnu bankās, bet arī brīvajā tirgū bez jebkādiem birokrātiskiem ierobežojumiem.

Tāpēc mēs pieprasām – nekāda sēklu reģistrācijas pienākuma! Turklāt pašreizējie reģistrācijas kritēriji būtu jāsamazina šķirnēm, kuras ir piemērotas bioloģiskajai lauksaimniecībai, ņemot vērā to daudzveidības vērtīgumu, lai mūsu lauksaimniecība spētu pielāgoties klimata pārmaiņām, jaunām slimībām un kaitēkļiem, kā arī lai veicinātu videi draudzīgu dzīvesveidu.

Ne pašreizējie ES sēklu tiesību akti, ne patlaban pieejamie neoficiāli iesniegtie regulas projekti neatbilst šīm prasībām. Tie apdraud sēklu daudzveidību un tādējādi cilvēces kopējo lauksaimniecības mantojumu. Tie arī apdraud ilgtspējīgu pārtikas sistēmu un kalpo tikai agroķīmijas nozarei.

Mēs aicinām jūs, Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un padomes locekļi, noraidīt jebkuru priekšlikumu, kas neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem! Nepieļausim turpmāku Eiropas lauksaimniecības un dārzkopības sēklu daudzveidības iznīcināšanu!

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet:

Reason

Pamatojums:

Pašreizējais ES sēklu regulējums izriet no laika, kad vides aizsardzība, daba un bioloģiskā daudzveidība nebija augsti novērtēta. Pastāvēja daudz selekcijas uzņēmumu, kas nodrošināja plašu šķirņu dažādību tirgū. Lielāko daļu no šīm šķirnēm varēja atkārtoti sēt pēc ražas novākšanas – tā ir metode, kas ir pastāvējusi tūkstošiem gadu, cauri visai lauksaimniecības vēsturei.

1980-s gados bija jāievieš divi jauni termini par to, kas agrāk bija bijusi ierasta prakse, - pirmkārt, "zemnieku tiesības", un, otrkārt, "brīvās apputes" šķirnes (sēklas, kas ražo vienu un to pašu šķirni, ja vien tās nekrustojas ar līdzīgām šķirnēm). Tas ir saistīts ar to, ka sēklu tirgus dramatiski mainījās. Šodien desmit lielākie uzņēmumi dominē trīs ceturtdaļas no pasaules sēklu tirgus un vairāk nekā puse no pasaules tirgus pieder agroķīmijas industrijai.

Lielākā daļa šķirņu ir pakļautas juridiskiem un tehniskiem ierobežojumiem, kas apdraud atkārtotu pašu audzētāju saglabātu sēklu sēšanu. Oficiāls apstiprinājums šķirņu tirdzniecībai tika ieviests un to kritēriji ir pielāgoti industriālām šķirnēm. Produktivitāte un pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums tika izmantoti, lai attaisnotu šo attīstību. Visaptverošais starptautiskais novērtējums par lauksaimniecības zināšanu, zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomā (IAASTD), liecina par šīs pieejas nestabilitāti.

Augu daudzveidība ir lielā mērā pazudusi no tirgus. Tas attiecas uz nereģistrēto šķirņu dažādību – ko tirgo tūkstošiem bezbailīgu Eiropas iedzīvotāju bez nepieciešamās reģistrācijas. Šodien mēs paļaujamies uz šo cilvēku plašo pieredzi un mums vajadzētu veicināt aizvien lielāku vairāk to cilvēku, kuri iesaistās šajā darbībā, ne tikai hobija pēc, bet arī, lai radītu no tā ienākumus un iztiktu.

Otrs svarīgs aspekts ir tas, ka ir ļoti maz piemērotu šķirnu, kas ir īpaši attīstītas bioloģiskajai lauksaimniecībai. Bioloģiskajai lauksaimniecībai ir nepieciešami augi, kas ir ražīgi arī bez ķimikālijām. Tas ir iespējams tikai ar plašu dabisko genofondu. Šādas šķirnes parasti nespēj apmierināt šķirņu reģistrācijas kritērijus.

Thank you for your support, Andreas Riekeberg, Campaign for Seed Sovereignty from Wolfenbüttel
Question to the initiator
 • Dear Signatories of our petition „Apdraugeta seklu daudzveidiba - Pret ES seklu regulejuma, kas kalpo seklu industrijai“!

  Altogether some 150.000 people are supporting the diverse version of the Petition. Thanks to you and all the other people who signed the Latvian version! It is closing on midnight, the maximum subscription period of six months for each version is prescribed by the platform "openPetition" and can not be extended. We also thank openPetition for providing the platform!


  What is next ?

  The petition will be handed over in Brussels during the course of the legislative process. When there will be the right time for this, that depends on further course.

  So far, in the lead Agricultural Committee of the EU Parliament the rapporteur for seed legislation was set, it is Sergio Silvestris of the Italian PdL, a member of the EPP Group. He will formulate the report of the Committee on the proposed legislation to the House of Parliament. His draft see here: www.saatgutkampagne.org/PDF/Draft_Report_PRM.pdf There are also so-called shadow -rapporteurs of the other groups.

  A first debate on the bill has taken place on 30.9., here's a look back: www.seed-sovereignty.org/PDF/MEPs_criticize_proposed_new_EU_seed_law.pdf . From the other groups came requests and criticism of the Commission proposal. In the end it will be important that the members of the EPP Group follow their conscience in the seed question and vividly interfere in the debate - and not bow to the party discipline, assumed to be set by Albert DESS from Bavaria, who is the coordinator of EPP group in the AGRI committee.

  The next steps are now: the second debate in the Agriculture Committee on November 25&26 2013 and the submission of amendments until December 4 2013. After this date these amendments will be debated and voted. The first debate in the House of Parliament is scheduled for mid April 2014.

  Besides this a working group of the Council of the EU currently meets on a monthly basis. There the member governments are represented, and they are preparing their position. If the results of the Parliament and Council are be different, a so-called "trialogue " between the EU Commission , Parliament and Council will be held.

  What can I do myself more ?

  a) Please keep yourself and others informed! May be you would like to watch and to screen our documentary "Resilient Seed" www.youtube.com/watch?v=unsC2SGdMBU or in German www.youtube.com/watch?v=QaOt0PD0G5s . You may pass this info on, read and distribute our brochure "Resilient Seed" www.saatgutkampagne.org/PDF/Resilient_Seed_EN_web.pdf or in German www.saatgutkampagne.org/PDF/Booklet_Saatgutfilm2011_web.pdf

  b ) You could discuss in local groups on seed legislation. And for some more days the petition can be signed in Spanisch&English at www.openpetition.de/petition/online/amenaza-a-la-diversidad-de-semillas-no-a-las-normas-europeas-en-beneficio-de-la-industria-semillera#googtrans(de%7Ces) or in Swedish&German: www.openpetition.de/petition/online/mngfalden-av-froeer-hotas-nej-till-eu-s-inskraenkande-regler-till-foermn-foer-utsaedesindustrin

  c ) You may enter into conversation with EU parliamentarians: Write to MEPs to which you have a geographic proximity.
  Please describe to them why the diversity of seeds and farmers seeds is important to you and what you require for the new seed legislation. You may refer to the „joint statement on the proposal on legislation about plant reproductive material“, www.seed-sovereignty.org/PDF/joint_statement_seed_legislation_2013-06-12_web.pdf If you inform us of reactions, we can go into it.

  d) You could start or continue by yourself to save seeds. You may attend or organize seed-swaps - a great way to get in contact with like-minded people! Seed swaps are preferable from February to April or May.

  e) visit www.seed-sovereignty.org We try to keep you informed!

  Best regards
  Andreas Riekeberg

  Campaign for Seed-Sovereignty
  www.seed-sovereignty.org
  Email: info@seed-sovereignty.org

 • Hallo!

  Jums ir parakstijuši peticiju „Apdraugeta seklu daudzveidiba - Pret ES seklu regulejuma, kas kalpo seklu industrijai“.

  Paldies!

  Otrdiena ir pedeja diena parakstit so peticiju.
  (Tuesday is the last day to sign the petition)

  Ja jus velaties dalities peticiju ar citiem cilvekiem, ludzu, dariet to tikai tagad.
  (If you want to share the petition with other people, please do it just now.)

  Tad, ludzu, aicinat vinus parakstit petīciju seit.
  (Then, please invite them to sign the petition here)
  www.openpetition.de/petition/online/apdraugaeta-saeklu-daudzveidaeba-pret-es-saeklu-regulaejuma-kas-kalpo-saeklu-industrijai

  Diemzel no ramja teksts ir vacu valoda, jo nav par google autotranslation iespeja latviesu valoda.
  Unfortunately the text of the frame is in German, because there is no possibility of google autotranslation into Latvian.

  “Vollständiger Name” = “Pilns vards un uzvards”
  “Postleitzahl Ort” = “pasta indekss pilseta”
  “Straße Hausnr.” = “lelu numurs.”
  “Email” = “e-pasts”

  Var but jusu draugiem un kolegiem, velos izteikt savu pieprasijumu par tiesibu aktiem par labu dazadibu seklu un par labu lauksaimniekiem seklas. (May be your friends and colleagues want to express their demand for a legislation in favor of diversity of seeds and in favor of farmers seeds.)

  ar laba velejumiem / Best regards
  Andreas Riekeberg
  Campaign for Seed-Sovereignty
  www.seed-sovereignty.org

 • Deputāti kritizÄ“ priekÅ¡likumu jaunajam ES regulu sÄ“klas / MEPs criticize proposal for new EU seed regulation

  Preliminary note: If anyone could translate the following text into Latvian, please send it to me (info@seed-sovereignty.org), I will then send it to all the signatories of this petition.

  The Campaign for Seed Sovereignty recognizes the criticism of the proposed EU seed regulation (www.seed-sovereignty.org/PDF/EU_COM_proposal_PRM_LV.pdf) following the statements by some MEPs in the AGRI committee of the EU-Parliament.

  In their meeting on Monday, the 30th of September Martin HÄUSLING (Greens/EFA; Germany), Ulrike RODUST (S&D; Germany), Britta REIMERS (ALDE; Germany) and Karin KADENBACH (S&D; Austria) took the floor and criticized the strengthening of the concentration in the seed market and the large number of delegated acts. They asked for the deregulation of small producers, and for the transparency of breeding methods.

  John Stuart AGNEW (EFD; UK) stressed the need for the exclusion of private persons from the scope of the regulation. Marc TARABELLA (S&D; Belgium) asked for free of seed exchange between farmers. Georg LYON (ALDE; UK) asked if the new regulation would really be a simplification.

  Very in favor of the proposed regulation was rapporteur Sergio SILVESTRIS (EPP; Italy) and Herbert DORFMANN (EPP; Italy). Astonishingly both seemed unable or unwilling to differentiate between registration of varieties and the certification of PRM-lots. Even the shadow rapporteur Luis Manuel CAPOULAS SANTOS (S&D; Portugal) pledged his support for the proposal, who chose to focus on the identity of varieties and sanitary aspects, both issues referred to by Silvestris in his reply to the statements of the other MEPs.

  Officer POUDELET of the DG SANCO from the EU-commission clarified the point of farmers seeds: “If a farmer is selling seed to another farmer, in other words there is a sale involved with a profit motive, than clearly he has got to go through the certification hoops”. This intensification of control over farmers seeds was an issue addressed by the Campaign for Seed Sovereignty just before the AGRI-meeting.

  Watch the video of the meeting with an English translation here bifurcatedcarrots.eu/euparl/agri30sept_en.wmv or request a link for download in Latvian via: www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/committees/video?event=20130930-1500-COMMITTEE-AGRI (A=16:06:25; B=17:02:00)

  On 24th of November the seed regulation will be again on the agenda of COM-AGRI. It is important to send strong messages to the members of the committee with our demands; the scope of the regulation has to be the marketing of seeds above certain limits, farmers seeds and seeds of diversity varieties have to be excluded from the scope of the regulation, organic varieties need special registration procedures and we demand transparency concerning modern breeding methods!


  Spēcīga kritika priekšlikuma / Strong concerns over the proposal

  For the first time not only is the marketing of seeds in the scope of the European seed law, but also potentially the production of seeds. The effect would be that farms and nurseries, which are producing seeds for themselves of for the exchange with their neighbors, are under the regulation and would be obliged to keep information on many of their activities (paragraphs 6 – 8 of the proposal). This would be a heavy burden, especially for subsistence farming in eastern and southern Europe. It's very important for all farmers to have the ability to resow their own seeds, without legal barriers or administrative burden.

  Besides this, a regulation would have much more impact than the current directives. A European regulation doesn't leave space for local interpretation or implementation, so it's not possible to adopt it to specific demands of the agricultural structures in member states.

  Furthermore the basic problem of the reform of the EU seed law is the preferential treatment of highly homogeneous and highly stable DUS varieties. These varieties are adopted to agrochemicals and to the processing conditions of the food industry, which demand uniform, transportable and storable crops. This will only cause further contraction of agricultural biological diversity in Europe.

  This change in seed policy should focus on the support and stimulation of real diversity in seed varieties. Important are varieties which are adopted to the regional conditions of soil and climate, those suited to home and artisanal processing, as well as those which provide a diversity of tastes and have a broad genetic base. To continue the current principles of seed legislation, to extend the scope of the seed law and to keep the DUS varieties as a standard, would mean the acceleration of the erosion of agricultural biodiversity, and put the nutritional basis for the coming age into jeopardy.

  Andreas Riekeberg
  Campaign for Seed-Sovereignty
  www.se

pro

Because I want my children and grand children to be healthy

contra

In small gardens , biological gardens, in such small countries as Latvia has to be variety of seeds/plants .Taking under cotroll this seed variety process in lobby ob big seed companies! it is really big danger to loose variety of plants.It is not possible to controll everything in this world!