Civil rights

A Magyarországon érvényben lévő diszkriminatív rendeletek és a védettségi kártya ellen

Petition is directed to
Emily O'Reilly Eu ombudsman, Európai parlamen
28 Supporters
0% achieved 1.000.000 for collection target
 1. Launched 31/05/2021
 2. Time remaining > 5 Wochen
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision
I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

Magyarország kormánya újabb diktatórikus intézkedéseket vezetett be.

A Covid-19-el kapcsolatban kiadott un. védettségi igazolás, súlyos alapjogi és nemzetközi jogokat sért.

Az egészséges embereket, akik nem részesültek a választható, ideiglenesen sürgősségi engedéllyel bevezetett mRNA vakcinák, helyesebben génterápiák felvételében, azok mint a bűnözők ki vannak zárva az állampolgári jogok gyakorlásából.

Megtagadják az orvosi ellátást, a munkába járást, a sport és szabadidős tevékenységek gyakorlását tőlük. 

Jelenleg Magyarországon, az élet minden területén megpróbálják a lakosságot kényszeríteni az oltások felvételére.

A kényszerítés és a kötelező oltás nem egyeztethető össze azokkal a jogi követelményekkel, amelyek szerint mind az EUA vakcinákat beadó egészségügyi dolgozókat, mind a vakcina befogadóit tájékoztatni kell az alkalmazás jelentős ismert és ismeretlen előnyeiről és kockázatairól. 

7. A Magyar kormány felszólítása azonnali hatállyal vonja vissza a védettségi kártyára vonatkozó diszkrimináló rendeleteket.

IV.2. A jogkorlátozás a hátrányos megkülönböztetés, az embertelen, megalázó bánásmód tilalmába ütközik, sérti az emberi méltósághoz való jogot, valamint a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való jogát

A rendelkezések bevezetése esetén az „oltatlanok” önrendelkezési joga és emberi méltósága is sérül, mert egészségi állapotuk, lelkiismereti szabadságuk alapján az Alaptörvényben mindenkit megillető alapjogaik kerültek korlátozásra, illetve korlátozást szenvednek szabad mozgásukban, cselekvésükben. 

A pozitív diszkrimináció – tehát a védettségi igazolással rendelkezők – részére megengedőbb intézkedések megállapítása a fenti célok közül egyiket sem éri el. Éppen ellenkezőleg, társadalmi különbségeket teremt a közösségi terek, kereskedelmi egységek használata, fogyasztás, szolgáltatások igénybevétele terén. Az ilyenfajta diszkrimináció sérti az emberi méltóságot is.

Az Oviedói Egyezmény (2002. évi VI. törvény az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről) 5. cikke értelmében a tudományos kutatáshoz az érintett személy szabadon és tájékozottságon alapuló beleegyezése szükséges.

5. Cikk

Általános szabály

Egészségügyi beavatkozás csak azután hajtható végre, ha abba az érintett személy szabadon és tájékozottságon alapuló beleegyezését adta.

Ennek a személynek előzetesen megfelelő tájékoztatást kell kapnia a beavatkozás céljáról és természetéről, valamint következményeiről és kockázatairól.

Az érintett személy beleegyezését bármikor szabadon visszavonhatja.”

Az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (1976. évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről) 7. cikke szerint:

„Senkit sem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni. Különösen tilos bárkit szabad hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletnek alávetni.”

II. Az Európai Tanács határozata kizárja az oltással nem rendelkező polgárok diszkriminációját.

Következésképpen a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet védett személyekkel és védettségi igazolvánnyal kapcsolatos rendelkezései kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmódnak és egyfajta büntetésnek (joghátránynak) tekintendők, és így a fentieken túl az Alaptörvény III. cikk (1) bekezdésébe, illetve az emberi méltóság sérthetetlenségét deklaráló II. cikkébe is ütköznek.

Az Európa Tanács 2021. január 27-én elfogadott, 2361/2021 számú határozata az alábbiakat tartalmazza:

7.3.1 (A tagállamok és az Európai Unió feladata) annak biztosítása, hogy az állampolgárok tájékoztatást kapjanak arról, hogy az oltás nem kötelező, és senkire sem gyakorolnak nyomást politikai, társadalmi vagy egyéb módon, az oltás felvétele érdekében, ha ő maga nem akarja azt megtenni;

7.3.2 (A tagállamok és az Európai Unió feladata) annak biztosítása, hogy senkit ne érjen hátrányos megkülönböztetés az oltatlanság, illetve az esetleg egészségügyi kockázatok miatt vagy he nem akarja magát beoltani.

Reason

Kérem írja alá a petíciót az alkotmányos rend és az emberi jogok visszaállítása érdekében

Szűcs Attila

A Civilek és jogászok a Tisztánlátásért mozgalom nevében.

Thank you for your support, Szűcs Attila from Sződliget
Question to the initiator

Translate this petition now

new language version

News

Not yet a PRO argument.

Petíciókkal ezzel a kormánnyal szemben még semmit nem sikerült elérni ! A diszkriminatív rendelet ellen már több mint 800 an adtunk be panaszt és kb 300 -an az AB-re is beadványt . A Korona Igazsága civil csoport szervezésében harmadik panaszbeadványunkkal a veszélyhelyzet hosszabbítását és a diszkrimináció fenntartását támadtuk meg, a beadás szintén tömegesen történik ! Negyedik beadványunk a gyermekek jogainak sérelme okán jelenleg jogász segítségével készül ,és ez is hamarosan nyilvánosságra kerül . A panaszok tömeges beadásával lehet csak nyomást gyakorolni a kormányra !

Why people sign

 • on 03 Jun 2021

  A megkülönböztetés aránytalan és ésszerűtlen, mert nem az egészségügyi állapot (kialakult védettség) alapján tesz különbséget emberek csoportjai között, hanem a védettségi igazolvány birtoka alapján, miközben az oltottság és különösen – az oltási protokoll alapján már a védettség kialakulását megelőzően kiadott – védettségi igazolvány nem garantálja a védettség kialakulását azoknál sem, akik a Rendelet szerint a védettségüket igazolni képesek. Ez azt jelenti, hogy nem fogadható el szükségesnek olyan alkotmányos cél, amely diszkriminációt valósít meg, és arányosnak az olyan korlátozás, amely diszkriminatív helyzetet eredményez.” (6/2018. (VI. 27.) AB határozat) Tekintettel arra, hogy a Rendelet rendelkezései aránytalan és ésszerűtlen, ezért Alaptörvénybe ütköző, hátrányos megkülönböztetéshez vezetnek, az ez alapján hatályba lépő jogkorlátozások sértik a törvény előtti egyenlőségre vonatkozó alapjogot.

 • on 02 Jun 2021

  ... Hogy minél többen túléljék ezt az hatalmas átverést, és népírtást!

 • on 01 Jun 2021

  Nincs létjogosultsága a diszkriminatív rendeleteknek. Szabadságunkkal nem rendelkezhet semmilyen kormány. Nem korlátozhatják, nem vonhatnák meg és nem adhatják vissza, mert nem rendelkeznek felette. Semmilyen kormány tulajdona nem vagyunk.

 • Pomaz

  on 31 May 2021

  Humans should be free!

 • Budapest

  on 31 May 2021

  Elvi kérdés.

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/petition/online/a-magyarorszagon-ervenyben-levo-diszkriminativ-rendeletek-es-a-vedettsegi-kartya-ellen/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international