• Változtatások a petíción

  at 26 May 2020 15:33

  The default value of 2 months was deemed not sufficient by our activists.
  Formatting problems.


  Az új petíció leírása: [Check this petition in other languages: www.openpetition.eu/!eu4democracy ]
  ###
  Už nebudu platit za zkorumpované vlády a ničení demokracie! Vyzývám EU, aby okamžitě podnikla kroky! Podepište prosím tuto petici!
  Čas lhostejnosti a ticha je nyní u konce. V Evropské unii se objevily takzvané „hybridní režimy“, kterýžto termín se vztahuje k systematickému odstraňování právního státu a demokracie.
  Je nepřijatelné, že to, co jsme my evropští občané vybudovali za 70 let, ničí někteří političtí dobrodruzi pro vlastní drobný domácí politický a finanční zisk! Mám pocit, že moji volení zástupci v EU nepřijímají dostatečně silná opatření k zastavení tohoto procesu. Podpisem této petice si přeji okamžitě zastavit plýtvání penězi, které jakožto občan EU platím na daních. Myslím, že je chyba mávnout nad tím rukou a spokojit se s prohlášeními a zprávami, které toto odsoudí.
  Jako občan Evropské unie nechci přispívat ani finančně, ani morálně k tomu, aby moje daně byly mrhány na:
  ● systémovou korupci,
  ● obohacení oligarchů,
  ● zastrašování občanů,
  ● diskreditaci a nenávistnou propagandu,
  ● využití veřejného vysílání pro účely vlády a propagandy,
  ● umlčování hlasů a médií kritických vůči vládě,
  ● jakoukoli formu diskriminace, přímou či nepřímou na základě pohlaví, sexuální orientace, sexuální identity, rasy, etnicity, náboženství nebo jiného.
  Žádám, aby moji volení úředníci v Evropském parlamentu a Komisi okamžitě podnikli kroky proti zkorumpovaným vládám a vyzývám, aby:
  ● byl vstup do Evropského státního zastupitelství povinný,
  ● využívání finančních prostředků EU bylo transparentní a kontrolovatelné,
  ● byla k dispozici možnost přímého financování občanských společností, místních rad, podniků a dalších projektů,
  ● EU urychlila řízení a kroky proti vládám, které nedodržují předpisy.
  Podepsáním této petice chci zabránit vládám, aby ignorovaly evropské hodnoty a využívaly tolerantních, demokratických, ale pomalých a byrokratických procesů EU. Nebudu akceptovat, že se tyto praktiky stávají v Evropské unii standardem, jelikož by to nebyla Unie, jejíž základ byl položen před 70 lety. Nebyla by to Evropská unie, kterou bych chtěl financovat a mohl být jejím hrdým občanem.
  ###
  The first time ever: an EU member state is classified as a non-democracy (hybrid regime):
  freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-
  democratic-facade#Facade

  Aláírások a változás időpontjában: 24 (23 -ban,-ben Europäische Union)

 • Változtatások a petíción

  at 26 May 2020 15:32

  The default value of 2 months was deemed not sufficient by our activists.
  Formatting problems.


  Az új petíció leírása: [Check this petition in other languages: www.openpetition.eu/!eu4democracy ]
  ääää
  ###
  Nie będę już płacił Už nebudu platit za skorumpowane rządy i niszczenie demokracji! - Wzywam UE do podjęcia natychmiastowych działań! - Proszę podpisać tę petycję!
  Czas obojętności i ciszy już minął. W Unii Europejskiej pojawiły się tak zwane „systemy hybrydowe”- terminy, ktόre odnoszą się do systematycznego demontażu praworządności i demokracji.
  Niedopuszczalne jest, że
  zkorumpované vlády a ničení demokracie! Vyzývám EU, aby okamžitě podnikla kroky! Podepište prosím tuto petici!
  Čas lhostejnosti a ticha je nyní u konce. V Evropské unii se objevily takzvané „hybridní režimy“, kterýžto termín se vztahuje k systematickému odstraňování právního státu a demokracie.
  Je nepřijatelné, že
  to, co obywatele Europy zbudowali w ciągu jsme my evropští občané vybudovali za 70 lat, jest niszczone przez niektórych poszukiwaczy przygód politycznych dla ich własnych drobnych korzyści politycznych i finansowych! Uważam, że wybrani przeze mnie przedstawiciele let, ničí někteří političtí dobrodruzi pro vlastní drobný domácí politický a finanční zisk! Mám pocit, že moji volení zástupci v EU nepřijímají dostatečně silná opatření k zastavení tohoto procesu. Podpisem této petice si přeji okamžitě zastavit plýtvání penězi, které jakožto občan EU platím na daních. Myslím, že je chyba mávnout nad tím rukou a spokojit se s prohlášeními a zprávami, které toto odsoudí.
  Jako občan Evropské unie nechci přispívat ani finančně, ani morálně k tomu, aby moje daně byly mrhány na:
  ● systémovou korupci,
  ● obohacení oligarchů,
  ● zastrašování občanů,
  ● diskreditaci a nenávistnou propagandu,
  ● využití veřejného vysílání pro účely vlády a propagandy,
  ● umlčování hlasů a médií kritických vůči vládě,
  ● jakoukoli formu diskriminace, přímou či nepřímou na základě pohlaví, sexuální orientace, sexuální identity, rasy, etnicity, náboženství nebo jiného.
  Žádám, aby moji volení úředníci v Evropském parlamentu a Komisi okamžitě podnikli kroky proti zkorumpovaným vládám a vyzývám, aby:
  ● byl vstup
  do UE nie podejmują wystarczających działań, Evropského státního zastupitelství povinný,
  ● využívání finančních prostředků EU bylo transparentní a kontrolovatelné,
  ● byla k dispozici možnost přímého financování občanských společností, místních rad, podniků a dalších projektů,
  ● EU urychlila řízení a kroky proti vládám, které nedodržují předpisy.
  Podepsáním této petice chci zabránit vládám,
  aby zatrzymać ten proces. Podpisując tę ​​petycję, pragnę natychmiast położyć kres marnowaniu pieniędzy.
  Jako obywatel Unii Europejskiej nie chcę przyczyniać się finansowo ani moralnie do marnowania moich podatków na:
  * szkodzenie systemowi
  * wzbogacanie oligarchów
  * zastraszanie obywateli
  * dyskredytującą i nienawistną propagandę
  * wykorzystywanie środkόw masowego przekazu do celów rządowych i propagandowych
  * uciszanie głosów i krytykowanie mediów przez rząd
  * jakąkolwiek formę dyskryminacji - bezpośrednią lub pośrednią, ze względu na płeć, orientację seksualną, tożsamość seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub inną
  Żądam, aby przeze mnie wybrani urzędnicy podjęli w Parlamencie Europejskim i Komisji natychmiastowe działania przeciwko skorumpowanym rządom i nalegam, aby:
  * przystąpienie do Prokuratury Europejskiej było obowiązkowe
  * wykorzystanie funduszy UE było przejrzyste i kontrolowane
  * dostępna była możliwość bezpośredniego finansowania społeczeństw obywatelskich, lokalnych rad, przedsiębiorstw i innych projektów
  * UE przyspieszyła postępowania i działania przeciwko rządom nieprzestrzegającym przepisów
  Podpisując tę ​​petycję, chcę powstrzymać rządy lekceważące wartości europejskie przed wykorzystywaniem tolerancyjnych, demokratycznych,
  ignorovaly evropské hodnoty a jednocześnie powolnych i biurokratycznych procesów. Nie chcę, aby takie praktyki stały się standardem w Unii Europejskiej.
  To nie Unia, której fundament położono
  využívaly tolerantních, demokratických, ale pomalých a byrokratických procesů EU. Nebudu akceptovat, že se tyto praktiky stávají v Evropské unii standardem, jelikož by to nebyla Unie, jejíž základ byl položen před 70 lat temu. To nie Unia Europejska, którą chciałbym finansować lub byłbym w niej szczęśliwy, będąc jej obywatelem.
  lety. Nebyla by to Evropská unie, kterou bych chtěl financovat a mohl být jejím hrdým občanem.
  ###
  The first time ever: an EU member state is classified as a non-democracy (hybrid regime):
  freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-
  democratic-facade#Facade

  Aláírások a változás időpontjában: 24 (23 -ban,-ben Europäische Union)

 • Változtatások a petíción

  at 26 May 2020 15:30

  The default value of 2 months was deemed not sufficient by our activists.
  Formatting problems.


  Az új petíció leírása: [Check this petition in other languages: www.openpetition.eu/!eu4democracy ]
  ääää
  ###
  Nie będę już płacił za skorumpowane rządy i niszczenie demokracji! - Wzywam UE do podjęcia natychmiastowych działań! - Proszę podpisać tę petycję!
  Czas obojętności i ciszy już minął. W Unii Europejskiej pojawiły się tak zwane „systemy hybrydowe”- terminy, ktόre odnoszą się do systematycznego demontażu praworządności i demokracji.
  Niedopuszczalne jest, że to, co obywatele Europy zbudowali w ciągu 70 lat, jest niszczone przez niektórych poszukiwaczy przygód politycznych dla ich własnych drobnych korzyści politycznych i finansowych! Uważam, że wybrani przeze mnie przedstawiciele do UE nie podejmują wystarczających działań, aby zatrzymać ten proces. Podpisując tę ​​petycję, pragnę natychmiast położyć kres marnowaniu pieniędzy.
  Jako obywatel Unii Europejskiej nie chcę przyczyniać się finansowo ani moralnie do marnowania moich podatków na:
  * szkodzenie systemowi
  * wzbogacanie oligarchów
  * zastraszanie obywateli
  * dyskredytującą i nienawistną propagandę
  * wykorzystywanie środkόw masowego przekazu do celów rządowych i propagandowych
  * uciszanie głosów i krytykowanie mediów przez rząd
  * jakąkolwiek formę dyskryminacji - bezpośrednią lub pośrednią, ze względu na płeć, orientację seksualną, tożsamość seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub inną
  Żądam, aby przeze mnie wybrani urzędnicy podjęli w Parlamencie Europejskim i Komisji natychmiastowe działania przeciwko skorumpowanym rządom i nalegam, aby:
  * przystąpienie do Prokuratury Europejskiej było obowiązkowe
  * wykorzystanie funduszy UE było przejrzyste i kontrolowane
  * dostępna była możliwość bezpośredniego finansowania społeczeństw obywatelskich, lokalnych rad, przedsiębiorstw i innych projektów
  * UE przyspieszyła postępowania i działania przeciwko rządom nieprzestrzegającym przepisów
  Podpisując tę ​​petycję, chcę powstrzymać rządy lekceważące wartości europejskie przed wykorzystywaniem tolerancyjnych, demokratycznych, a jednocześnie powolnych i biurokratycznych procesów. Nie chcę, aby takie praktyki stały się standardem w Unii Europejskiej.
  To nie Unia, której fundament położono 70 lat temu. To nie Unia Europejska, którą chciałbym finansować lub byłbym w niej szczęśliwy, będąc jej obywatelem.
  ###
  The first time ever: an EU member state is classified as a non-democracy (hybrid regime):
  freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-
  democratic-facade#Facade

  Aláírások a változás időpontjában: 23 (22 -ban,-ben Europäische Union)

 • Változtatások a petíción

  at 26 May 2020 15:29

  The default value of 2 months was deemed not sufficient by our activists.
  Formatting problems.


  Az új petíció leírása: [Check this petition in other languages: www.openpetition.eu/!eu4democracy ]
  ###
  Nie będę już płacił za skorumpowane rządy i niszczenie demokracji! - Wzywam UE do podjęcia natychmiastowych działań! - Proszę podpisać tę petycję!
  Czas obojętności i ciszy już minął. W Unii Europejskiej pojawiły się tak zwane „systemy hybrydowe”- terminy, ktόre odnoszą się do systematycznego demontażu praworządności i demokracji.
  Niedopuszczalne jest, że to, co obywatele Europy zbudowali w ciągu 70 lat, jest niszczone przez niektórych poszukiwaczy przygód politycznych dla ich własnych drobnych korzyści politycznych i finansowych! Uważam, że wybrani przeze mnie przedstawiciele do UE nie podejmują wystarczających działań, aby zatrzymać ten proces. Podpisując tę ​​petycję, pragnę natychmiast położyć kres marnowaniu pieniędzy.
  Jako obywatel Unii Europejskiej nie chcę przyczyniać się finansowo ani moralnie do marnowania moich podatków na:
  * szkodzenie systemowi
  * wzbogacanie oligarchów
  * zastraszanie obywateli
  * dyskredytującą i nienawistną propagandę
  * wykorzystywanie środkόw masowego przekazu do celów rządowych i propagandowych
  * uciszanie głosów i krytykowanie mediów przez rząd
  * jakąkolwiek formę dyskryminacji - bezpośrednią lub pośrednią, ze względu na płeć, orientację seksualną, tożsamość seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub inną
  Żądam, aby przeze mnie wybrani urzędnicy podjęli w Parlamencie Europejskim i Komisji natychmiastowe działania przeciwko skorumpowanym rządom i nalegam, aby:
  * przystąpienie do Prokuratury Europejskiej było obowiązkowe
  * wykorzystanie funduszy UE było przejrzyste i kontrolowane
  * dostępna była możliwość bezpośredniego finansowania społeczeństw obywatelskich, lokalnych rad, przedsiębiorstw i innych projektów
  * UE przyspieszyła postępowania i działania przeciwko rządom nieprzestrzegającym przepisów
  Podpisując tę ​​petycję, chcę powstrzymać rządy lekceważące wartości europejskie przed wykorzystywaniem tolerancyjnych, demokratycznych, a jednocześnie powolnych i biurokratycznych procesów. Nie chcę, aby takie praktyki stały się standardem w Unii Europejskiej.
  To nie Unia, której fundament położono 70 lat temu. To nie Unia Europejska, którą chciałbym finansować lub byłbym w niej szczęśliwy, będąc jej obywatelem.
  ###
  The first time ever: an EU member state is classified as a non-democracy (hybrid regime) regime):
  freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-
  democratic-facade#Facade

  Aláírások a változás időpontjában: 23 (22 -ban,-ben Europäische Union)

 • Változtatások a petíción

  at 26 May 2020 15:28

  The default value of 2 months was deemed not sufficient by our activists.
  Formatting problems.


  Az új petíció leírása: [Check this petition in other languages: www.openpetition.eu/!eu4democracy ]
  ###
  Nie będę już płacił za skorumpowane rządy i niszczenie demokracji! - Wzywam UE do podjęcia natychmiastowych działań! - Proszę podpisać tę petycję!
  Czas obojętności i ciszy już minął. W Unii Europejskiej pojawiły się tak zwane „systemy hybrydowe”- terminy, ktόre odnoszą się do systematycznego demontażu praworządności i demokracji.
  Niedopuszczalne jest, że to, co obywatele Europy zbudowali w ciągu 70 lat, jest niszczone przez niektórych poszukiwaczy przygód politycznych dla ich własnych drobnych korzyści politycznych i finansowych! Uważam, że wybrani przeze mnie przedstawiciele do UE nie podejmują wystarczających działań, aby zatrzymać ten proces. Podpisując tę ​​petycję, pragnę natychmiast położyć kres marnowaniu pieniędzy.
  Jako obywatel Unii Europejskiej nie chcę przyczyniać się finansowo ani moralnie do marnowania moich podatków na:
  * szkodzenie systemowi
  * wzbogacanie oligarchów
  * zastraszanie obywateli
  * dyskredytującą i nienawistną propagandę
  * wykorzystywanie środkόw masowego przekazu do celów rządowych i propagandowych
  * uciszanie głosów i krytykowanie mediów przez rząd
  * jakąkolwiek formę dyskryminacji - bezpośrednią lub pośrednią, ze względu na płeć, orientację seksualną, tożsamość seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub inną
  Żądam, aby przeze mnie wybrani urzędnicy podjęli w Parlamencie Europejskim i Komisji natychmiastowe działania przeciwko skorumpowanym rządom i nalegam, aby:
  * przystąpienie do Prokuratury Europejskiej było obowiązkowe
  * wykorzystanie funduszy UE było przejrzyste i kontrolowane
  * dostępna była możliwość bezpośredniego finansowania społeczeństw obywatelskich, lokalnych rad, przedsiębiorstw i innych projektów
  * UE przyspieszyła postępowania i działania przeciwko rządom nieprzestrzegającym przepisów
  Podpisując tę ​​petycję, chcę powstrzymać rządy lekceważące wartości europejskie przed wykorzystywaniem tolerancyjnych, demokratycznych, a jednocześnie powolnych i biurokratycznych procesów. Nie chcę, aby takie praktyki stały się standardem w Unii Europejskiej.
  To nie Unia, której fundament położono 70 lat temu. To nie Unia Europejska, którą chciałbym finansować lub byłbym w niej szczęśliwy, będąc jej obywatelem.
  ###
  The first time ever: an EU member state is classified as a non-democracy (hybrid regime) freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-
  democratic-facade#Facade

  Aláírások a változás időpontjában: 23 (22 -ban,-ben Europäische Union)

 • Változtatások a petíción

  at 26 May 2020 15:25

  The default value of 2 months was deemed not sufficient by our activists.
  Formatting problems.


  Az új petíció leírása: [Check this petition in other languages: www.openpetition.eu/!eu4democracy ]
  ###
  Už nebudu platit Nie będę już płacił za zkorumpované vlády a ničení demokracie! Vyzývám EU, aby okamžitě podnikla kroky! Podepište prosím tuto petici!
  Čas lhostejnosti a ticha je nyní u konce. V Evropské unii se objevily takzvané „hybridní režimy“, kterýžto termín se vztahuje k systematickému odstraňování právního státu a demokracie.
  Je nepřijatelné, že
  skorumpowane rządy i niszczenie demokracji! - Wzywam UE do podjęcia natychmiastowych działań! - Proszę podpisać tę petycję!
  Czas obojętności i ciszy już minął. W Unii Europejskiej pojawiły się tak zwane „systemy hybrydowe”- terminy, ktόre odnoszą się do systematycznego demontażu praworządności i demokracji.
  Niedopuszczalne jest, że
  to, co jsme my evropští občané vybudovali za obywatele Europy zbudowali w ciągu 70 let, ničí někteří političtí dobrodruzi pro vlastní drobný domácí politický lat, jest niszczone przez niektórych poszukiwaczy przygód politycznych dla ich własnych drobnych korzyści politycznych i finansowych! Uważam, że wybrani przeze mnie przedstawiciele do UE nie podejmują wystarczających działań, aby zatrzymać ten proces. Podpisując tę ​​petycję, pragnę natychmiast położyć kres marnowaniu pieniędzy.
  Jako obywatel Unii Europejskiej nie chcę przyczyniać się finansowo ani moralnie do marnowania moich podatków na:
  * szkodzenie systemowi
  * wzbogacanie oligarchów
  * zastraszanie obywateli
  * dyskredytującą i nienawistną propagandę
  * wykorzystywanie środkόw masowego przekazu do celów rządowych i propagandowych
  * uciszanie głosów i krytykowanie mediów przez rząd
  * jakąkolwiek formę dyskryminacji - bezpośrednią lub pośrednią, ze względu na płeć, orientację seksualną, tożsamość seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub inną
  Żądam, aby przeze mnie wybrani urzędnicy podjęli w Parlamencie Europejskim i Komisji natychmiastowe działania przeciwko skorumpowanym rządom i nalegam, aby:
  * przystąpienie do Prokuratury Europejskiej było obowiązkowe
  * wykorzystanie funduszy UE było przejrzyste i kontrolowane
  * dostępna była możliwość bezpośredniego finansowania społeczeństw obywatelskich, lokalnych rad, przedsiębiorstw i innych projektów
  * UE przyspieszyła postępowania i działania przeciwko rządom nieprzestrzegającym przepisów
  Podpisując tę ​​petycję, chcę powstrzymać rządy lekceważące wartości europejskie przed wykorzystywaniem tolerancyjnych, demokratycznych,
  a finanční zisk! Mám pocit, že moji volení zástupci v EU nepřijímají dostatečně silná opatření k zastavení tohoto procesu. Podpisem této petice si přeji okamžitě zastavit plýtvání penězi, které jakožto občan EU platím na daních. Myslím, že je chyba mávnout nad tím rukou a spokojit se s prohlášeními a zprávami, které toto odsoudí.
  Jako občan Evropské unie nechci přispívat ani finančně, ani morálně k tomu,
  jednocześnie powolnych i biurokratycznych procesów. Nie chcę, aby moje daně byly mrhány na:
  ● systémovou korupci,
  ● obohacení oligarchů,
  ● zastrašování občanů,
  ● diskreditaci a nenávistnou propagandu,
  ● využití veřejného vysílání pro účely vlády a propagandy,
  ● umlčování hlasů a médií kritických vůči vládě,
  ● jakoukoli formu diskriminace, přímou či nepřímou na základě pohlaví, sexuální orientace, sexuální identity, rasy, etnicity, náboženství nebo jiného.
  Žádám, aby moji volení úředníci v Evropském parlamentu a Komisi okamžitě podnikli kroky proti zkorumpovaným vládám a vyzývám, aby:
  ● byl vstup do Evropského státního zastupitelství povinný,
  ● využívání finančních prostředků EU bylo transparentní a kontrolovatelné,
  ● byla k dispozici možnost přímého financování občanských společností, místních rad, podniků a dalších projektů,
  ● EU urychlila řízení a kroky proti vládám, které nedodržují předpisy.
  Podepsáním této petice chci zabránit vládám, aby ignorovaly evropské hodnoty a využívaly tolerantních, demokratických, ale pomalých a byrokratických procesů EU. Nebudu akceptovat, že se tyto praktiky stávají v Evropské unii standardem, jelikož by to nebyla Unie, jejíž základ byl položen před
  takie praktyki stały się standardem w Unii Europejskiej.
  To nie Unia, której fundament położono
  70 lety. Nebyla by to Evropská unie, kterou bych chtěl financovat a mohl být jejím hrdým občanem.
  lat temu. To nie Unia Europejska, którą chciałbym finansować lub byłbym w niej szczęśliwy, będąc jej obywatelem.
  ###
  The first time ever: an EU member state is classified as a non-democracy (hybrid regime) freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-
  democratic-facade#Facade

  Aláírások a változás időpontjában: 23 (22 -ban,-ben Europäische Union)

 • Változtatások a petíción

  at 26 May 2020 14:30

  The default value of 2 months was deemed not sufficient by our activists.
  Formatting problems.


  Az új petíció leírása: [Check this petition in other languages: www.openpetition.eu/!eu4democracy ]
  ###
  Už nebudu platit za zkorumpované vlády a ničení demokracie! Vyzývám EU, aby okamžitě podnikla kroky! Podepište prosím tuto petici!
  Čas lhostejnosti a ticha je nyní u konce. V Evropské unii se objevily takzvané „hybridní režimy“, kterýžto termín se vztahuje k systematickému odstraňování právního státu a demokracie.
  Je nepřijatelné, že to, co jsme my evropští občané vybudovali za 70 let, ničí někteří političtí dobrodruzi pro vlastní drobný domácí politický a finanční zisk! Mám pocit, že moji volení zástupci v EU nepřijímají dostatečně silná opatření k zastavení tohoto procesu. Podpisem této petice si přeji okamžitě zastavit plýtvání penězi, které jakožto občan EU platím na daních. Myslím, že je chyba mávnout nad tím rukou a spokojit se s prohlášeními a zprávami, které toto odsoudí.
  Jako občan Evropské unie nechci přispívat ani finančně, ani morálně k tomu, aby moje daně byly mrhány na:
  ● systémovou korupci,
  ● obohacení oligarchů,
  ● zastrašování občanů,
  ● diskreditaci a nenávistnou propagandu,
  ● využití veřejného vysílání pro účely vlády a propagandy,
  ● umlčování hlasů a médií kritických vůči vládě,
  ● jakoukoli formu diskriminace, přímou či nepřímou na základě pohlaví, sexuální orientace, sexuální identity, rasy, etnicity, náboženství nebo jiného.
  Žádám, aby moji volení úředníci v Evropském parlamentu a Komisi okamžitě podnikli kroky proti zkorumpovaným vládám a vyzývám, aby:
  ● byl vstup do Evropského státního zastupitelství povinný,
  ● využívání finančních prostředků EU bylo transparentní a kontrolovatelné,
  ● byla k dispozici možnost přímého financování občanských společností, místních rad, podniků a dalších projektů,
  ● EU urychlila řízení a kroky proti vládám, které nedodržují předpisy.
  Podepsáním této petice chci zabránit vládám, aby ignorovaly evropské hodnoty a využívaly tolerantních, demokratických, ale pomalých a byrokratických procesů EU. Nebudu akceptovat, že se tyto praktiky stávají v Evropské unii standardem, jelikož by to nebyla Unie, jejíž základ byl položen před 70 lety. Nebyla by to Evropská unie, kterou bych chtěl financovat a mohl být jejím hrdým občanem.
  ###
  The first time ever: an EU member state is classified as a non-democracy (hybrid regime) freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-
  democratic-facade#Facade

  Aláírások a változás időpontjában: 19 (18 -ban,-ben Europäische Union)

 • Changes to the petition

  at 26 May 2020 12:58

  The default value of 2 months was deemed not sufficient by our activists.
  Formatting problems.


  Neue Begründung: The coming weeks and months are going to be decisive because the European Commission and Parliament will determine in what kind of European Union we will live in the future. Is it going to be one that is true to its core values or is it going to keep idly watching authoritarian regimes grow stronger and more dominant? [1, 2, 3]
  The 2021-2027 budget debate with Germany as acting president of the Council is going to present challenges as well as opportunities. It could prove to be a great tool to effectively lead some governments exploiting the present system back to the fundamental principles of the European Union, namely the rule of law, civil liberties as well as the fight against corruption, nepotism, and kleptocracy[4]. As European citizens we wish our voice to be heard, and demand concrete actions instead of toothless condemnations and more red tape [5].
  The long term success of our European Union depends on whether we are able to change our present practices and preserve its moral and financial foundations.
  Your signature will help with this!
  ###
  [1] The first time ever: an EU member state is classified as a non-democracy (hybrid regime) by Random House:
  freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-democratic-facade#Facade
  [2] HUNGARY IS LOST - Die Zeit:
  English: www.zeit.de/politik/ausland/2019-04/european-union-hungary-democracy-viktor-orban-english
  Deutsch: www.zeit.de/politik/ausland/2019-04/europaeische-union-ungarn-demokratie-viktor-orban
  [3] Make no mistake: Poland and Hungary aren’t the only EU states abusing the law - The Guardian
  www.theguardian.com/commentisfree/2020/jan/22/poland-hungary-eu-states-abusing-law
  [4] "The European project relies on constant respect of the rule of law. "
  ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4169
  [5] Judy Asks: Can Europe Save Democracy in Hungary and Poland? - Carnegie Europe
  carnegieeurope.eu/strategiceurope/81732

  Signatures at the time of the change: 16 (15 in Europäische Union)

 • Changes to the petition

  at 26 May 2020 12:57

  The default value of 2 months was deemed not sufficient by our activists.
  Formatting problems.


  New petition description: Už nebudu platit za zkorumpované vlády a ničení demokracie! Vyzývám EU, aby okamžitě podnikla kroky! Podepište prosím tuto petici!
  Čas lhostejnosti a ticha je nyní u konce. V Evropské unii se objevily takzvané „hybridní režimy“, kterýžto termín se vztahuje k systematickému odstraňování právního státu a demokracie.
  Je nepřijatelné, že to, co jsme my evropští občané vybudovali za 70 let, ničí někteří političtí dobrodruzi pro vlastní drobný domácí politický a finanční zisk! Mám pocit, že moji volení zástupci v EU nepřijímají dostatečně silná opatření k zastavení tohoto procesu. Podpisem této petice si přeji okamžitě zastavit plýtvání penězi, které jakožto občan EU platím na daních. Myslím, že je chyba mávnout nad tím rukou a spokojit se s prohlášeními a zprávami, které toto odsoudí.
  Jako občan Evropské unie nechci přispívat ani finančně, ani morálně k tomu, aby moje daně byly mrhány na:
  ● systémovou korupci,
  ● obohacení oligarchů,
  ● zastrašování občanů,
  ● diskreditaci a nenávistnou propagandu,
  ● využití veřejného vysílání pro účely vlády a propagandy,
  ● umlčování hlasů a médií kritických vůči vládě,
  ● jakoukoli formu diskriminace, přímou či nepřímou na základě pohlaví, sexuální orientace, sexuální identity, rasy, etnicity, náboženství nebo jiného.
  Žádám, aby moji volení úředníci v Evropském parlamentu a Komisi okamžitě podnikli kroky proti zkorumpovaným vládám a vyzývám, aby:
  ● byl vstup do Evropského státního zastupitelství povinný,
  ● využívání finančních prostředků EU bylo transparentní a kontrolovatelné,
  ● byla k dispozici možnost přímého financování občanských společností, místních rad, podniků a dalších projektů,
  ● EU urychlila řízení a kroky proti vládám, které nedodržují předpisy.
  Podepsáním této petice chci zabránit vládám, aby ignorovaly evropské hodnoty a využívaly tolerantních, demokratických, ale pomalých a byrokratických procesů EU. Nebudu akceptovat, že se tyto praktiky stávají v Evropské unii standardem, jelikož by to nebyla Unie, jejíž základ byl položen před 70 lety. Nebyla by to Evropská unie, kterou bych chtěl financovat a mohl být jejím hrdým občanem.
  ###
  The first time ever: an EU member state is classified as a non-democracy (hybrid regime) freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-
  democratic-facade#Facade


  Neue Begründung: The coming weeks and months are going to be decisive because the European Commission and Parliament will determine in what kind of European Union we will live in the future. Is it going to be one that is true to its core values or is it going to keep idly watching authoritarian regimes grow stronger and more dominant? [1, 2, 3]
  The 2021-2027 budget debate with Germany as acting president of the Council is going to present challenges as well as opportunities. It could prove to be a great tool to effectively lead some governments exploiting the present system back to the fundamental principles of the European Union, namely the rule of law, civil liberties as well as the fight against corruption, nepotism, and kleptocracy[4]. As European citizens we wish our voice to be heard, and demand concrete actions instead of toothless condemnations and more red tape [5].
  The long term success of our European Union depends on whether we are able to change our present practices and preserve its moral and financial foundations.
  Your signature will help with this!
  [1] The first time ever: an EU member state is classified as a non-democracy (hybrid regime) by Random House:
  freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-democratic-facade#Facade
  [2] HUNGARY IS LOST - Die Zeit:
  English: www.zeit.de/politik/ausland/2019-04/european-union-hungary-democracy-viktor-orban-english
  Deutsch: www.zeit.de/politik/ausland/2019-04/europaeische-union-ungarn-demokratie-viktor-orban
  [3] Make no mistake: Poland and Hungary aren’t the only EU states abusing the law - The Guardian
  www.theguardian.com/commentisfree/2020/jan/22/poland-hungary-eu-states-abusing-law
  [4] "The European project relies on constant respect of the rule of law. "
  ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4169
  [5] Judy Asks: Can Europe Save Democracy in Hungary and Poland? - Carnegie Europe
  carnegieeurope.eu/strategiceurope/81732

  Signatures at the time of the change: 16 (15 in Europäische Union)

 • Changes to the petition

  at 26 May 2020 12:57

  The default value of 2 months was deemed not sufficient by our activists.
  Formatting problems.


  New petition description: Už nebudu platit za zkorumpované vlády a ničení demokracie! Vyzývám EU, aby okamžitě podnikla kroky! Podepište prosím tuto petici!
  Čas lhostejnosti a ticha je nyní u konce. V Evropské unii se objevily takzvané „hybridní režimy“, kterýžto termín se vztahuje k systematickému odstraňování právního státu a demokracie.
  Je nepřijatelné, že to, co jsme my evropští občané vybudovali za 70 let, ničí někteří političtí dobrodruzi pro vlastní drobný domácí politický a finanční zisk! Mám pocit, že moji volení zástupci v EU nepřijímají dostatečně silná opatření k zastavení tohoto procesu. Podpisem této petice si přeji okamžitě zastavit plýtvání penězi, které jakožto občan EU platím na daních. Myslím, že je chyba mávnout nad tím rukou a spokojit se s prohlášeními a zprávami, které toto odsoudí.
  Jako občan Evropské unie nechci přispívat ani finančně, ani morálně k tomu, aby moje daně byly mrhány na:
  ● systémovou korupci,
  ● obohacení oligarchů,
  ● zastrašování občanů,
  ● diskreditaci a nenávistnou propagandu,
  ● využití veřejného vysílání pro účely vlády a propagandy,
  ● umlčování hlasů a médií kritických vůči vládě,
  ● jakoukoli formu diskriminace, přímou či nepřímou na základě pohlaví, sexuální orientace, sexuální identity, rasy, etnicity, náboženství nebo jiného.
  Žádám, aby moji volení úředníci v Evropském parlamentu a Komisi okamžitě podnikli kroky proti zkorumpovaným vládám a vyzývám, aby:
  ● byl vstup do Evropského státního zastupitelství povinný,
  ● využívání finančních prostředků EU bylo transparentní a kontrolovatelné,
  ● byla k dispozici možnost přímého financování občanských společností, místních rad, podniků a dalších projektů,
  ● EU urychlila řízení a kroky proti vládám, které nedodržují předpisy.
  Podepsáním této petice chci zabránit vládám, aby ignorovaly evropské hodnoty a využívaly tolerantních, demokratických, ale pomalých a byrokratických procesů EU. Nebudu akceptovat, že se tyto praktiky stávají v Evropské unii standardem, jelikož by to nebyla Unie, jejíž základ byl položen před 70 lety. Nebyla by to Evropská unie, kterou bych chtěl financovat a mohl být jejím hrdým občanem.
  ###
  The first time ever: an EU member state is classified as a non-democracy (hybrid regime) freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-
  democratic-facade#Facade

  Signatures at the time of the change: 16 (15 in Europäische Union)

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now