Successo
Ambiente

Red De Vallei Van De Babilliebeek In Rumbeke

Firmatorio non aperto al pubblico
La petizione va a
stad Roeselare
1.031
La petizione ha contribuito al successo
  1. Iniziato 2021
  2. Raccolta voti terminata
  3. Presentata il 16/07/2021
  4. Dialogo
  5. Successo

La petizione ha avuto successo!

21/12/21, 04:17

Van het Vlaams departement Omgeving afdeling Handhaving ontvingen we op 22 oktober deze email:

We onderzochten uw klacht over een mogelijke schending van de stedenbouwkundige regelgeving.
We registreerden uw klacht met het nummer : BM 3170/147 – 8.00/36015/12137.
Er werd een handhavingstraject opgestart . Door de afdeling Handhaving Omgeving werd de overtreder aangemaand om de toestand in oorspronkelijke staat te herstellen. Dit herstel betekent, het ongedaan maken van de reliëfwijzigingen en het afvoeren van de gestapelde materialen en afvalstoffen. Er werd ook door de politie van de politiezone RIHO een proces-verbaal opgemaakt.
Indien nodig zullen wij bijkomende actie/middelen inzetten. Wij brengen u daarvan niet actief op de hoogte. U kunt ons uiteraard zelf wel contacteren als u toch vragen hebt tijdens het verdere verloop van het handhavingstraject.

DEPARTEMENT OMGEVING
Afdeling Handhaving - Omgevingsinspectie


16/07/21, 12:20

Dank zij de inzet van Natuurpunt Mandelstreke en de druk vanuit de petitie ‘Red de vallei van de Babilliebeek’ waarbij we ons doel van 1000 handtekeningen ruim gehaald hebben, werd eindelijk een werkgroep binnen het Roeselaarse bestuur en administratie ingesteld om deze vallei optimaal te beschermen en de klimaat- en ecologische kwaliteiten van deze vallei optimaal te behouden én te versterken. Dit is de eerste keer dat zoiets mogelijk is in Roeselare!
Natuurpunt Mandelstreke houdt de vinger aan de pols, zeker binnen het biodiversiteitsoverleg dat dit najaar op gang wordt getrokken. Ons 15 punten-eisenprogramma voor de Babilliebeekvallei maakt daar ook deel vanuit!
We hopen dat dit project in Roeselare inspirerend kan zijn voor alle andere pogingen in vele andere gemeenten en steden om verder te verkavelen in lage gebieden.

Hartelijk dank om ons via deze petitie te steunen.

Groeten, Peter
Peter Hantson
VZ Natuurpunt Mandelstreke
voorzitter@natuurpuntmandelstreke.beContribuisci a rafforzare la partecipazione civica. Vogliamo che le tue istanze siano ascoltate e allo stesso tempo rimanere indipendenti.

Promuovi ora