Logo Fundacja Pokonać Endometriozę

Fundacja Pokonać Endometriozę

Fundacja została powołana w celu niesienia pomocy kobietom chorym na endometriozę, ich rodzinom, współdziałania z władzami samorządowymi i rządowymi mającymi na celu promocję profilaktyki zdrowotnej, współpracy z ośrodkami prywatnymi i publicznymi zapewniającymi dostęp do nowoczesnych programów leczenia endometriozy, popularyzacji świadomości choroby i realizacji wszelkich inicjatyw edukacyjnych, społecznych i kulturalnych, a ponadto wsparcia badań naukowych nad przyczynami występowania i skutecznego leczenia endometriozy.

Petitions started by members of the organization

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now