Health

Finansiering for BC 007 -legemiddel mot Long Covid og CFS/ME

Petition is directed to
Europakommisjonen, von der Leyen
15.966 Supporters
Collection finished
  1. Launched September 2021
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Änderungen an der Petition

at 18 Oct 2021 09:58

Falsche Übersetzung. Eine Teil des Textes wurde nicht richtig von Englisch ins Norwegische übersetzt.

Es hat ein „B“ an einer Stelle des Textes gefehlt.


Neuer Petitionstext:

Kjære fru von der Leyen,

anslagsvis 5,6 millioner EU -borgere lider av Long Covid - eksakt statistikk er ikke tilgjengelig. De lider enormt, og de fleste klarer ikke å jobbe. Så langt er ingen terapi tilgjengelig. 17 millioner pasienter med CFS/ME over hele verden deler samme skjebne.

C007BC007 er et stoff utviklet av BerlinCures som nøytraliserer lange Covid -antistoffer. Det er enkelt å administrere, har ingen bivirkninger og har så langt blitt testet med hell i 5 helingsforsøk på Erlangen universitetssykehus. BC007 kan kurere millioner av de berørte, det er verdens første legemiddel mot Long Covid og CFS/ME!

Men utviklingen stoppet fordi det ikke ble bevilget midler.

Vi ber deg, Frau von der Leyen, om å gi EU -midler til videre testing av BC007. Din partikollega Mr. Laschet lovet meg personlig på programmet "Klartext" (9.9.21, 20h15, Zdf) å se nærmere på dette.

Massiv finansiering og reduksjon av byråkratiske barrierer var mulig ved utvikling av en vaksine. Ta vare på Long Covid og CFS/ME NÅ og gjør rask testing av BC 007 mulig!

www.bundesregierung.de/breg-de/suche/long-covid-1919600

www.berlincures.de

www.n-tv.de/wissen/Medikament-wirkt-gegen-Long-Covid-article22768621.html

www.youtube.com/watch?v=ujNpMntcSms

www.mecfs.de


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 8.718


Änderungen an der Petition

at 18 Oct 2021 09:55

Falsche Übersetzung. Eine Teil des Textes wurde nicht richtig von Englisch ins Norwegische übersetzt.


Neuer Petitionstext:

Kjære fru von der Leyen,

an estimatedanslagsvis 5,6 millionmillioner EU citizens-borgere sufferlider fromav Long Covid - exacteksakt statisticsstatistikk areer notikke available.tilgjengelig. TheyDe sufferlider tremendouslyenormt, andog mostde arefleste unableklarer toikke work.å Sojobbe. far nolangt therapyer isingen available.terapi tilgjengelig. 17 millionmillioner patientspasienter ofmed CFS/ME worldwideover sharehele theverden samedeler fate.samme skjebne.

C007 iser aet drugstoff developedutviklet byav BerlinCures thatsom neutralizesnøytraliserer lange Covid -antistoffer. Det er enkelt å administrere, har ingen bivirkninger og har så langt blitt testet med hell i 5 helingsforsøk på Erlangen universitetssykehus. BC007 kan kurere millioner av de berørte, det er verdens første legemiddel mot Long Covid autoantibodies. It is easy to administer, has no side effects and has so far been successfully tested in 5 healing attempts at the Erlangen University Hospital. BC007 could cure millions of those affected, it is the world's first drug against Long Covid andog CFS/ME!

ButMen developmentutviklingen stalledstoppet becausefordi nodet fundingikke wasble granted.bevilget midler.

WeVi askber you,deg, Frau von der Leyen, toom provideå gi EU funding-midler fortil furthervidere testing ofav BC007. YourDin party colleaguepartikollega Mr. Laschet promisedlovet memeg inpersonlig person on the programprogrammet "Klartext" (9.9.21, 20h15, Zdf) toå lookse intonærmere this.på dette.

MassiveMassiv fundingfinansiering andog areduksjon reductionav ofbyråkratiske bureaucraticbarrierer barriersvar weremulig possibleved whenutvikling developingav aen vaccine.vaksine. PleaseTa takevare care of Long Covid andog CFS/ME NOW andog makegjør speedyrask testing ofav BC 007 possible!mulig!

www.bundesregierung.de/breg-de/suche/long-covid-1919600

www.berlincures.de

www.n-tv.de/wissen/Medikament-wirkt-gegen-Long-Covid-article22768621.html

www.youtube.com/watch?v=ujNpMntcSms

www.mecfs.de


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 8.718


Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now