Περιοχή: Χρόνινγκεν
Προστασία μειονοτήτων

Help Nune en Davit in hun geboorteland Nederland te mogen blijven!

Η αναφορά απευθύνεται σε
GKV Groningen-Oost
11.059 Υποστηρικτές
28% έχει επιτευχθεί 40.000 για τον στόχο της συλλογής
 1. Ξεκίνησε 28/1/2021
 2. Συλλογή ακόμα 3 εβδομάδες
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Nune van 9 en Davit van 7 zijn in Nederland geboren nadat hun ouders in 2011 vanuit Armenië naar Nederland zijn gevlucht omdat het voor hen daar niet meer veilig was en is. Hun asielaanvragen in Nederland zijn helaas afgewezen.

Ze hebben in 2019 een beroep gedaan op de kinderpardonregeling. Dit is in 2019 afgewezen. Ook na het indienen van een bezwaarschrift wordt in december 2020 negatief beslist. Reden zou zijn dat het gezin een tijd uit beeld is geweest Ze wonen echter bijna 9 jaar op hetzelfde adres in Groningen.

De negatieve beslissing is een harde klap en totaal niet in overeenstemming met de belangen van Nune en Davit. Geldt er voor hen dan geen pardon?

Daarom pleiten wij in deze petitie; 'Laat ze na bijna 10 jaar in Nederland te zijn ook in Nederland mogen blijven in het belang van de kinderen!'

Er loopt op dit moment nog een beroep bij de rechtbank Groningen.

Laten we als betrokkenen die er veel zijn in Nederland bezwaar tegen uitzetting van dit gezin steunen door de petitie te tekenen.

Αιτιολόγηση

Helpen dat de kinderen in hun geboorteland mogen blijven

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , GKV Groningen-Oost (Oosterkerk) από BH Groningen
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

 • AH Lippersum

  πρίν 1 λεπτά

  Kinderen die hier leven,mogen niet uitgezet worden

 • Bc

  πρίν 40 λεπτά

  Kinderen die hier geboren zijn en niets van hun land weten, bovendien Armenië waar zoveel toestand is, kun je niet terug sturen

 • Hr

  πρίν 45 λεπτά

  Om kinderen een goede toekomst te geven

 • πρίν 1 ώρα/-ες

  Ik wil graag kinderen in Nederland mogen blijven.

 • Groningen

  πρίν 2 ώρα/-ες

  Deze kinderen, geboren en opgegroeid in ons land, horen hier thuis en niet in een land waarvan ze de taal niet verstaan en spreken.

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/nl/petition/online/help-nune-en-davit-in-hun-geboorteland-nederland-te-mogen-blijven/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition