Περιοχή: Χρόνινγκεν
Προστασία μειονοτήτων

Help Nune en Davit in hun geboorteland Nederland te mogen blijven!

Η αναφορά απευθύνεται σε
GKV Groningen-Oost
29.460 Υποστηρικτές
74% έχει επιτευχθεί 40.000 για τον στόχο της συλλογής
 1. Ξεκίνησε Ιανουαρίου 2021
 2. Συλλογή ακόμα 5 μήνες
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Nune van 9 en Davit van 7 zijn in Nederland geboren nadat hun ouders in 2011 vanuit Armenië naar Nederland zijn gevlucht omdat het voor hen daar niet meer veilig was en is. Hun asielaanvragen in Nederland zijn helaas afgewezen.

Ze hebben in 2019 een beroep gedaan op de kinderpardonregeling. Dit is in 2019 afgewezen. Ook na het indienen van een bezwaarschrift wordt in december 2020 negatief beslist. Reden zou zijn dat het gezin een tijd uit beeld is geweest Ze wonen echter bijna 9 jaar op hetzelfde adres in Groningen.

De negatieve beslissing is een harde klap en totaal niet in overeenstemming met de belangen van Nune en Davit. Geldt er voor hen dan geen pardon?

Daarom pleiten wij in deze petitie; 'Laat ze na bijna 10 jaar in Nederland te zijn ook in Nederland mogen blijven in het belang van de kinderen!'

Er loopt op dit moment nog een beroep bij de rechtbank Groningen.

Laten we als betrokkenen die er veel zijn in Nederland bezwaar tegen uitzetting van dit gezin steunen door de petitie te tekenen.

Αιτιολόγηση

Helpen dat de kinderen in hun geboorteland mogen blijven

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Jan Jaap από BH Groningen
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

Συζήτηση

Deze mensen kun je niet terugsturen , mensen en vooral kinderen laten wortelen in een land en dan na jaren hun terugsturen, dat kan echt niet!!! Of je stuurt terug na een kort verblijf maar niet na jaren !!!!

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

 • πρίν 1 ώρα/-ες

  Opkomen voor de rechten van kinderen in Nederland.

 • Ap

  πρίν 2 ώρα/-ες

  Gelijkheid

 • Groningen9724GR

  πρίν 14 ώρα/-ες

  Ik wil deze kinderen graag helpen om in Nederland te blijven.

 • Kx

  πρίν 17 ώρα/-ες

  Zij verdienen het om hier te mogen blijven.

 • πρίν 18 ώρα/-ες

  ik vind dat ze hier in nederland moeten blijven ze zijn hier geboren als nederland van daar deze petitie

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/nl/petition/online/help-nune-en-davit-in-hun-geboorteland-nederland-te-mogen-blijven/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition