• Promjene u peticiji

    at 18 Aug 2015 22:55

    ispravljanje štamparskih grešaka
    Novi naslov. Tražimo Hitnu Deložaciju Čopora Pasa Iz Križne Luke U Turističkome Gradu Hvaru !!! Novi tekst peticije. Tražimo hitnu deložaciju čopora pasa iz Križne luke, koji se nalazi uz same kuće, i koji već skoro godinu i pol dana svakodnevno remete dnevni i noćni red i mir na području Križne luke, Vriska i ostalih djelova dijelova grada. O ovom problemu smo u više navrata obavještavali gradonačelnika Rina Budrovića i tražili hitnu deložaciju. Također smo obavještavali gradske redare, gradske vjećnike, vijećnike, koji su taj problem u više navrata iznijeli i na Gradsko vjeće. vijeće.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now