openPetition wird europäisch. Wenn Sie uns bei der Übersetzung der Plattform von Deutsch nach Deutsch helfen wollen, schreiben Sie uns.
close

Promjene u peticiji

18.08.2015 22:55 Uhr

ispravljanje štamparskih grešaka
Novi naslov. Tražimo Hitnu Deložaciju Čopora Pasa Iz Križne Luke U Turističkome Gradu Hvaru !!! Novi tekst peticije. Tražimo hitnu deložaciju čopora pasa iz Križne luke, koji se nalazi uz same kuće, i koji već skoro godinu i pol dana svakodnevno remete dnevni i noćni red i mir na području Križne luke, Vriska i ostalih djelova dijelova grada. O ovom problemu smo u više navrata obavještavali gradonačelnika Rina Budrovića i tražili hitnu deložaciju. Također smo obavještavali gradske redare, gradske vjećnike, vijećnike, koji su taj problem u više navrata iznijeli i na Gradsko vjeće. vijeće.