Region: Zagreb
Traffic & transportation

Pločnici Pješacima

Petition is directed to
Tomislav Tomašević
24
Collection finished
  1. Launched May 2023
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

05/26/2023, 13:28 GMT+2

Zbog nekoliko pravopisnih grešaka na koje su me frendovi upozorili, pa da bude ispravno!


Opis nove peticije:

PRIJE SVEGA SIGURNOST KRETANJA DJECE I ODRASLIH PO NOGOSTUPU .NOGOSTUPU. U svim većim europskim gradovima biciklisti se voze ili na za to određenim dijelovima nogostupa ili po označenim dijelovima kolnika ili uz njegov desni rub. Neprilagođenim brzinama vozeći se nogostupima grada Zagreba konkretno biciklisti ugrožavaju živote i djece i odraslih..odraslih. Nije bitno TKO VOZI I ZAŠTOZAŠTO, PJEŠACI SU UGROŽENI I FIZIČKI I PSIHIČKI..OsobnoPSIHIČKI! Osobno poznajem nekoliko ljudi koji su gadno nastradali od udaraca tih istih BICIKLISTABICIKLISTA. sviSvi su oni voljni dati, ako bude potrebnopotrebno, svoje medicinske podatke u kojima se vidi da su nastradali od biciklista na nogostupima koji nisu bili obilježeni za vožnju.Davožnju. Da bi se konačno stalo tom neredu nanakraj, kraj ,aliali i zato da biciklisti dobiju svoje mjesto pod suncfemsuncem i sigurno voze gradomgradom, POKREĆEM PETICIJU...PLOČNICIPETICIJU- PJEŠACIMA“PLOČNICI ...PJEŠACIMA”.Neue Begründung:

 UU našem dragom Zagrebu gradu sve je više povrijeđenih i istraumatiziranih .Stanje s biciklistima i vozačima romobila eskalira iz dana u dan i ako nešto ne poduzmemo bit će još gore...Pravila kulture postoje u kulturnim sredinama. Kod nas se ne poštivaju...Ja osobno živim povremeno u Europi..Pariz,Europi; Pariz, Bruxelles, Milano.

Nikome ne pada na pamet da juri naokolo po nogostupu između pješaka, ako za toto, na istom nije označena staza. Kako MI KASNIMO ZA KULTURNOM EUROPOM jasno mi je da ljude treba educirati i usmjeravati...To pokušavamo i s odlaganjem smeća..(U Europi je to već minimalno dvadesetak godina)..

Duboko se nadam da će peticiju će potpisati mnogi, jer nam je dosta izlaženja sa strahom iz kuća na pločnikpločnik.

Želimo SIGURNO kretanje . PRAVILA se moraju poštivati .poštivati. Postoji ZAKON u kojem se navodi gdje se biciklisti smiju kretati i kako.kako:

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 67/08, 48/10 - OUSRH, 74/11, 8

19. PROMET BICIKALA, MOPEDA I MOTOCIKALA Članak 112.

Vozači bicikla dužni su se kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, a ako one ne postoje, što bliže desnom rubu kolnika. (2) Ako se dva ili više vozača bicikala, mopeda ili motocikala kreću u skupini, dužni su kretati se jedan iza drugoga. (3) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama ovoga članka. 

vidljivo na:

narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_85_1288.html

Članak 13.

www.iusinfo.hr/aktualno/u-sredistu/30454#


Potpisi u trenutku promjene: 23


05/09/2023, 17:22 GMT+2

Dodala sam zadnji DONEŠENI ZAKON O Prometu i sudjelovanju biciklista u istome.
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_85_1288.html
Članak 13.


Opis nove peticije:

PRIJE SVEGA SIGURNOST KRETANJA DJECE I ODRASLIH PO NOGOSTUPU PRIJE SVEGA.. U svim većim europskim gradovima biciklisti se voze ili na za to određenim dijelovima nogostupa ili po kolnicima...Neprilagođenimoznačenim dijelovima kolnika ili uz njegov desni rub. Neprilagođenim brzinama vozeći se nogostupima grada Zagreba konkretno biciklisti ugrožavaju živote i djece i odraslih.. Nije bitno TKO VOZI I ZAŠTO PJEŠACI SU UGROŽENI I FIZIČKI I PSIHIČKI..Osobno poznajem nekoliko ljudi koji gadno nastradali od udaraca tih istih BICIKLISTA svi su oni voljni dati, ako bude potrebno svoje medicinske podatke u kojima se vidi da su nastradali od biciklista na nogostupima koji nisu bili obilježeni za vožnju...vožnju.Da bi se konačno stalo tom neredu na kraj ,ali i zato da biciklisti dobiju svoje mjesto pod suncfem i sigurno voze gradom POKREĆEM PETICIJU...PJEŠACIMAPETICIJU...PLOČNICI PLOČNICI....PJEŠACIMA ...Neue Begründung:

 U našem dragom Zagrebu gradu sve je više povrijeđenih i istraumatiziranih .Stanje s biciklistima i vozačima romobila eskalira iz dana u dan i ako nešto ne poduzmemo bit će još gore...Pravila kulture postoje u kulturnim sredinama. Kod nas se ne poštivaju...Ja osobno živim povremeno u Europi..Pariz, Bruxelles, Milano.

Nikome ne pada na pamet da juri naokolo po nogostupu između pješaka, ako za to na istom nije označena staza. Kako MI KASNIMO ZA KULTURNOM EUROPOM jasno mi je blokiranada peticijaljude treba educirati i zatraženousmjeravati...To dodatnopokušavamo objašnjenjei pokretanjes isteodlaganjem prilažemsmeća..(U Europi je to već minimalno dvadesetak godina)..

Duboko se nadam da će peticiju će potpisati mnogi, jer nam je dosta izlaženja sa strahom iz kuća na pločnik Želimo SIGURNO kretanje . PRAVILA se moraju poštivati . Postoji ZAKON u kojem se egzatno navodi gdje se biciklisti smiju kretati i kako.članak 112. ZSPC decidirano propisuje da su se vozači bicikla dužni kretati biciklističkom stazom, a ako ona ne postoji, dužni su se kretati što bliže desnom rubu kolnika.

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 67/08, 48/10 - OUSRH, 74/11, 8

19. PROMET BICIKALA, MOPEDA I MOTOCIKALA Članak 112. (1)

Vozači bicikla dužni su se kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, a ako one ne postoje, što bliže desnom rubu kolnika. (2) Ako se dva ili više vozača bicikala, mopeda ili motocikala kreću u skupini, dužni su kretati se jedan iza drugoga. (3) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama ovoga članka. 

vidljivo na:

narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_85_1288.html

Članak 13.

www.iusinfo.hr/aktualno/u-sredistu/30454#


Potpisi u trenutku promjene: 10


05/09/2023, 16:37 GMT+2

Dodala sam zadnji DONEŠENI ZAKON O Prometu i sudjelovanju biciklista u istome.
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_85_1288.html
Članak 13.


Neue Begründung:

Kako mi je blokirana peticija i zatraženo dodatno objašnjenje pokretanje iste prilažem ZAKON u kojem se egzatno navodi gdje se biciklisti smiju kretati i kako.

članak 112. ZSPC decidirano propisuje da su se vozači bicikla dužni kretati biciklističkom stazom, a ako ona ne postoji, dužni su se kretati što bliže desnom rubu kolnika.

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne"Narodne novine",novine", broj 67/08, 48/10 - OUSRH, 74/11, 8

19. PROMET BICIKALA, MOPEDA I MOTOCIKALA Članak 112. (1) Vozači bicikla dužni su se kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, a ako one ne postoje, što bliže desnom rubu kolnika. (2) Ako se dva ili više vozača bicikala, mopeda ili motocikala kreću u skupini, dužni su kretati se jedan iza drugoga. (3) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama ovoga članka. članka. 

vidljivo na:

narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_85_1288.html

Članak 13.

www.iusinfo.hr/aktualno/u-sredistu/30454#


Potpisi u trenutku promjene: 10


05/09/2023, 10:29 GMT+2

Ovo je zabilješka uredništva openPetition:

Peticija je bila u sukobu s točkom 1.4 uvjete korištenja i zbog toga je pauziran. U međuvremenu je peticija revidirana, ponovno je provjerena od strane uredništva openPetition i puštena.05/06/2023, 17:49 GMT+2

dodala sam ZAKON O KRETANJU BICIKLA, MOPEDA I MOTOCIKALA U kojemu je jasno vidljivo da se ne smiju voziti po nogostupu, osim ako to nije jasno označeno.Kako se većina biciklista vozi po pločniku i ugrožava kretanje pješaka, a godinama se smalazimo i imamo traume već od samog izlaska iz ulaza iz kuća pokušat ćemo da nas se čuje i pomogne i nama i biciklistima, (a i ja sam jedna od njih)da se zaštićeno krećemo po našem gradu.


Opis nove peticije:

SIGURNOST KRETANJA PO NOGOSTUPU PRIJE SVEGA. U svim europskim gradovima biciklisti se voze ili na za to određenim dijelovima ili po cestama...Do kada ćemo dozvoliti da nas zlostavljajukolnicima...Neprilagođenim brzinama vozeći se suludimnogostupima brzinamagrada pobiciklisti pločnicima.ugrožavaju živote i djece i odraslih.. Nije bitno TKO VOZI I ZAŠTO PJEŠACI SU UGROŽENI I FIZIČKI I PSIHIČKI..Osobno poznajem nekoliko ljudi koji gadno nastradali od udaraca tih istih BICIKLISTA , ALI I EKIPE NA ROMOBILIMA I JEDNOM KOTAČI. Samo izlazeći iz haustora na pločnik, od njih nekoikosvi su ioni djecavoljni kojadati, suako nabude žalost prošla s gadnim prijelomima. Najgore mi je od svega što građani ovog grada toleriraju nešto što je u kulturnom svijetu nemoguće...Prijedlog vladajućoj ekipi...tjedan dana minimalno da ostave automobile,potrebno svoje zaštitaremedicinske dapodatke krenu na posao pješke po tim istim pločnicimau kojima se krećuvidi građanida uzsu obaveznonastradali korištenjeod gradskog prijevoza,biciklista jerna oninogostupima nemajukoji pojmanisu kakobili običanobilježeni čovjekza živi u ovim prostorima, poznata krilatica je SIT GLADNOM NE VJERUJEvožnju... zato POKREĆEM PETICIJU...PJEŠACIMA PLOČNICIPLOČNICI....Neue Begründung:

SveKako mi je vrloblokirana jasno...opasnostpeticija i ugrožavanjezatraženo ljudidodatno objašnjenje pokretanje iste prilažem ZAKON u kojem se egzatno navodi gdje se biciklisti smiju kretati i djecekako.

članak na112. pločnicimaZSPC trebadecidirano bitipropisuje uklonjena.da su se vozači bicikla dužni kretati biciklističkom stazom, a ako ona ne postoji, dužni su se kretati što bliže desnom rubu kolnika.

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 67/08, 48/10 - OUSRH, 74/11, 8

19. PROMET BICIKALA, MOPEDA I MOTOCIKALA Članak 112. (1) Vozači bicikla dužni su se kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, a ako one ne postoje, što bliže desnom rubu kolnika. (2) Ako se dva ili više vozača bicikala, mopeda ili motocikala kreću u skupini, dužni su kretati se jedan iza drugoga. (3) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama ovoga članka. 

vidljivo na:

file:///C:/Users/Anita/Desktop/Zakon%20o%20sigurnosti%20prometa%20na%20cestama.pdf

JA VAMA ŠALJEM MOJE POJAŠNJENJE , ALI BI OD VAS OČEKIVALA DA MI VI OBJASNITE KOJI JE DIO ČL. 1.4 BIO PO VAMA RAZLOG DA SE PETICIJA OBUSTAVI, JER ONA JE KRENULA VRLO DOBRO. LJUDI SU POPRILIČNO UGROŽENI TOM SITUACIJOM, A KAKO I MNOGI ČEKAJU DA SE NETKO PRVI POKRENE.


Potpisi u trenutku promjene: 10Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now