Region: Zagreb
Traffic & transportation

Pločnici Pješacima

Petition is directed to
Tomislav Tomašević
24
Collection finished
  1. Launched May 2023
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

05/09/2023, 16:37 GMT+2

Dodala sam zadnji DONEŠENI ZAKON O Prometu i sudjelovanju biciklista u istome.
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_85_1288.html
Članak 13.


Neue Begründung:

Kako mi je blokirana peticija i zatraženo dodatno objašnjenje pokretanje iste prilažem ZAKON u kojem se egzatno navodi gdje se biciklisti smiju kretati i kako.

članak 112. ZSPC decidirano propisuje da su se vozači bicikla dužni kretati biciklističkom stazom, a ako ona ne postoji, dužni su se kretati što bliže desnom rubu kolnika.

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne"Narodne novine",novine", broj 67/08, 48/10 - OUSRH, 74/11, 8

19. PROMET BICIKALA, MOPEDA I MOTOCIKALA Članak 112. (1) Vozači bicikla dužni su se kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, a ako one ne postoje, što bliže desnom rubu kolnika. (2) Ako se dva ili više vozača bicikala, mopeda ili motocikala kreću u skupini, dužni su kretati se jedan iza drugoga. (3) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama ovoga članka. članka. 

vidljivo na:

narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_85_1288.html

Članak 13.

www.iusinfo.hr/aktualno/u-sredistu/30454#


Potpisi u trenutku promjene: 10


Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now