Picture of the House Parliament

Czy europejska demokracja potrzebuje radykalnych zmian?

77 ended meeting
590 participants

All meetings of this House Parliament were held

Now look at the evaluated results of this HomeParliament. The statements of the addressed parliamentarians will soon follow.

Voting question

Czy europejska demokracja potrzebuje radykalnych zmian?

Zniesienie weta w Radzie, wzmocnienie Parlamentu, większe zaangażowanie obywateli.

background

Jeśli chodzi o Politykę Europejską, obywatele bardzo często są jedynie obserwatorami. Oddanie głosu w wyborach raz na kilka lat to za mało dla coraz większej liczby ludzi. Spektakularne 92 % obywateli UE chciałoby, aby głosy obywateli UE były w większym stopniu uwzględniane (Eurobarometr, 2021). Całe 44 procent pragnie gruntownych reform instytucjonalnych (Eurobarometr, 2020). #WięcejEUDemokracji – W związku z trwającą obecnie konferencją na temat przyszłości Europy (#CoFoE), podczas której obywatele z całej UE są zaproszeni do zgłaszania swoich pomysłów i propozycji, ta runda Europejskich Parlamentów Domowych jest pod znakiem europejskiej demokracji. W tej rundzie Europejskich Parlamentów Domowych chcemy przyjrzeć się trzem zasadniczym reformom, które mają wzmocnić i odnowić europejską demokrację.

Partial questions

1. Czy należy znieść zasadę jednomyślności w Radzie Unii Europejskiej i zastąpić ją większością kwalifikowaną?

Background: W Radzie Unii Europejskiej (Rada Ministrów) regularnie spotykają się przedstawiciele rządów państw członkowskich, aby wspólnie rozmawiać i podejmować decyzje na temat głównych obszarów polityki europejskiej (np. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, spraw społecznych, finansów, ochrony środowiska). Ta tak zwana “Izba Państwowa” wspólnie z Parlamentem Europejskim uchwala ustawy. W kluczowych kwestiach, takich jak polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, budżet finansowy czy prawa obywatelskie, obowiązuje zasada jednomyślności. Sprzyja to osiągnięciu konsensusu, ale także umożliwia poszczególnym państwom blokowanie lub opóźnianie decyzji. Proponuje się zniesienie tego systemu weta i zastąpienie go większością kwalifikowaną (55 % państw członkowskich głosuje za przyjęciem propozycji państw członkowskich stanowiących łącznie co najmniej 65 % ogółu ludności UE) lub nową zasadą większości, która ma zostać ustanowiona.

Pros

Szybsze podejmowanie decyzji, a tym samym szybsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych

Większość kwalifikowana wspiera politykę europejską, a nie krajową

Sprawia, że UE staje się mniej “podatna na szantaż” przez poszczególne państwa

Cons

Dotychczasowa zasada jednomyślności wymaga osiągnięcia konsensusu, co sprzyja jedności w UE

Potrafi pogłębić podziały i prowadzić do tworzenia zapasów

Zasada jednomyślności zapewnia suwerenność narodową

2. Czy reprezentatywna Rada Obywatelska powinna doradzać instytucjom UE w podejmowaniu podstawowych decyzji?

Background: Poza datami wyborów obywatele europejscy mają niewiele możliwości przedstawienia swoich pomysłów i perspektyw. Rady obywatelskie mogą to zmienić. Stanowią one trwałą instytucję zaangażowania obywatelskiego. W drodze losowania obywatele europejscy są losowo wybierani do reprezentatywnej Rady Obywatelskiej, która doradza instytucjom UE w podstawowych kwestiach polityki europejskiej. Członkowie Rady Obywatelskiej nie mają takich uprawnień jak członkowie parlamentu. Wydają oni zalecenia, mogą być pytani o opinię i dlatego stanowią dodatkowe ogniwo łączące obywateli z instytucjami UE.

Pros

Trwała możliwość zgłaszania pomysłów i perspektyw przez obywateli

Zachęca instytucje UE do bardziej zdecydowanej reakcji na potrzeby i pomysły obywateli

Budowanie bliskości i umacnianie zaufania do europejskiej demokracji

Cons

Parlament Europejski jest stałą i legitymowaną w wyborach reprezentacją obywateli. Dodatkowa Rada Obywatelska nie jest konieczna i osłabia Parlament.

Przedłużenie procedur decyzyjnych w UE

Wysokie wymagania wobec zaangażowanych obywateli

3. Czy Parlament Europejski powinien mieć możliwość przedstawiania własnych wniosków legislacyjnych oprócz Komisji Europejskiej?

Background: Obecnie Komisja Europejska jako jedyna instytucja europejska, ma prawo inicjatywy ustawodawczej i może wprowadzać nowe przepisy. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej mogą jedynie zwrócić się do Komisji o podjęcie działań legislacyjnych w określonej sprawie. W ostatnich latach Komisja częściej reagowała na wnioski ze strony Rady, a rzadziej ze strony Parlamentu. Proponuje się przyznanie Parlamentowi Europejskiemu jako przedstawicielowi obywateli UE, prawa inicjatywy, a tym samym wzmocnienie go.

Pros

Więcej pomysłów i propozycji dla procesu legislacyjnego UE

Prawo inicjatywy zwiększa rolę Parlamentu, a tym samym obywateli w strukturach instytucji UE.

Prawo inicjatywy może zwiększyć zaufanie obywateli do siły oddziaływania wybranych posłów.

Cons

Parlament Europejski może już dziś zaproponować Komisji Europejskiej tematy

Jeszcze więcej podwójnych obowiązków. Wpływ Komisji Europejskiej zostanie osłabiony, a procedury przedłużone.

Prawo inicjatywy, które jest obecnie powszechnie stosowane w parlamentach krajowych, rzadko jest aktywnie wykorzystywane. Rządy proponują większość ustaw.

Impressions from the HomeParliaments

Evaluation

Czy europejska demokracja potrzebuje radykalnych zmian?

77 Treffen

Consents 73

Rejections 1

Abstentions 3

This is how the addressees express themselves

Die EU Parlamentarierin Gabriele BISCHOFF (S&D) hat auf die Ergebnisse der Europäischen HausParlamente in einem Videostatement geantwortet. Du kannst es hier anschauen:
https://www.facebook.com/PulseofEurope/videos/392030939540785

to the results

Der EU Parlamentarier Helmut SCHOLZ (Left) hat auf die Ergebnisse der Europäischen HausParlamente in einem Videostatement geantwortet. Du kannst es hier anschauen: https://www.facebook.com/PulseofEurope/videos/1604569186607203

to the results

approval

Die Vizepräsidentin des EU Parlaments Katarina BARLEY (S&D) hat auf die Ergebnisse der Europäischen HausParlamente in einem Webinar geantwortet. Du kannst es hier anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=9lY-fNX6GuU

to the results

Der EU Parlamentarier Jan-Christoph OETJEN (Renew) hat auf die Ergebnisse der Europäischen HausParlamente in einem Videostatement geantwortet. Du kannst es hier anschauen: https://www.facebook.com/PulseofEurope/videos/762704808420308

to the results

approval

Der EU Parlamentarier Rasmus ANDERSEN (Greens) hat auf die Ergebnisse der Europäischen HausParlamente in einem Webinar geantwortet. Du kannst es hier anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=NghBx9Eybzg

to the results

approval

Die Vizepräsidentin des EU Parlaments Nicola BEER (Renew) hat auf die Ergebnisse der Europäischen HausParlamente in einem Webinar geantwortet. Du kannst es hier anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=Y1QD5fgnxaA

to the results

Die deutsche Staatssekretärin Franziska Brantner (Greens) und französische Abgeordnete Gwendoline Delbos-Corfield (Greens) haben auf die Ergebnisse der Europäischen HausParlamente in einem Webinar geantwortet. Du kannst es hier anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=nchQapZi8bE

to the results

1. Czy należy znieść zasadę jednomyślności w Radzie Unii Europejskiej i zastąpić ją większością kwalifikowaną?

The voting results consist of 407 entered results.

Trend (median)

8

Average

7.4

2. Czy reprezentatywna Rada Obywatelska powinna doradzać instytucjom UE w podejmowaniu podstawowych decyzji?

The voting results consist of 405 entered results.

Trend (median)

6

Average

5.6

3. Czy Parlament Europejski powinien mieć możliwość przedstawiania własnych wniosków legislacyjnych oprócz Komisji Europejskiej?

The voting results consist of 405 entered results.

Trend (median)

8

Average

7.5

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now