Utdannelse

Non à la fermeture de classe à l'école élémentaire A.Couprie (La Chevrolière - 44)

Kampanje tas opp
L'éducation nationale (en qualité de décisionnaire final)
401 Støttende

Innsamling ferdig

401 Støttende

Innsamling ferdig

  1. Startet februar 2024
  2. Innsamling ferdig
  3. Sendt inn 15.02.2024
  4. Dialog med mottaker
  5. Beslutning

Bidra til å styrke innbyggermedvirkning. Vi ønsker å gjøre dine bekymringer hørt samtidig som vi forblir uavhengige.

Markedsfør nå