Culture

Petitie voor een échte stadsarcheologie in Gent!

Petition is directed to
Gentse gemeenteraad
2,160
The petition was withdrawn by the petitioner
 1. Launched December 2022
 2. Collection finished
 3. Submitted on 04 Jan 2023
 4. Dialogue
 5. Failed

Gent, sla archeologisch onderzoek niet aan scherven!

Als onderdeel van een recente besparingsronde zal het Gentse stadsbestuur haar stadsarcheologische dienst, opgericht in 1973 en zo de oudste van België, reduceren tot een zuiver administratief orgaan. Daarbij worden minstens drie stadsarcheologen “geheroriënteerd” binnen de stedelijke diensten. Hun decennia aan inhoudelijke expertise gaan zo verloren.

Er is maar één optie: deze besparingen moeten teruggedraaid worden, en Gent moet haar volwaardige stadsarcheologische dienst behouden. Dat is ze verplicht, aan haar erfgoed, aan haar financiën, aan de Gentenaars, en aan de samenleving.

Reason

Gent en haar deelgemeenten kennen een lange geschiedenis. Tijdens de middeleeuwen was de stad één van de grootste en machtigste boven de Alpen. De Gentenaars zijn er terecht fier op. De omvorming van het team stadsarcheologen tot een administratieve dienst laat echter kennis verdwijnen, maakt wetenschappelijk onderzoek onmogelijk, en belemmert haar verbindende rol tussen beleid, archeologische sector en de burger. De burgemeester zei bij de voorstelling van de maatregelen dat Gent niet bespaart op cultuur. Is archeologisch erfgoed dan geen cultuur? Is de Gentse geschiedenis dan geen nieuwe inzichten, geen volwaardig onderzoek en geen onderbouwde communicatie waard?

Het werk van de stadsarcheologen zal uitbesteed worden aan een private archeologische aannemer. De stad denkt zo geld te besparen, maar dit is fout. Uitbesteding zal nefaste gevolgen hebben, want ze schrapt de proactieve rol van de stadsarcheologen in het stedenbouwkundig proces. Overbodige ingrepen, termijnverlengingen, grote risico’s op onvoorziene meerkosten, onvoldoende kwaliteitsgarantie, en onvoldoende wetenschappelijke integratie zullen het gevolg zijn. Elke bouwwerf met archeologisch onderzoek wordt voortaan een losse snipper, zonder return on investment. Dit is geen goed beheer van het belastinggeld van de Gentenaar!

Ik sluit me aan bij het verzet tegen deze besparingsmaatregel, die Gent elke toekomst op een gedeeld en onderbouwd verleden ontneemt. De petitie en handtekeningenlijst zullen vóór de start van de Gentse gemeenteraad van 19 december overhandigd worden aan de burgemeester, schepenen, en gemeenteraadsleden.

Bedankt voor je steun!

Forum Vlaamse Archeologie

Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent

Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument

Thank you for your support, Forum Vlaamse Archeologie from Gent
Question to the initiator

This petition has been translated into the following languages

News

 • Beste sympathisant

  U ondertekende de petitie "Voor een echte stadsarcheologie in Gent", die ingericht werd naar aanleiding van de besparingen op het Team Stadsarcheologie van de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg van de stad Gent.

  We moeten helaas melden dat de petitie beëindigd wordt, en geen positief resultaat kende. Eind december keurde de Gentse gemeenteraad de besparingsoperatie immers goed, ondanks de meer dan 1800 handtekeningen die de petitie toen al telde. Een daaropvolgend gesprek tussen de initiatiefnemers van de petitie, experts, en de bevoegde schepen, bracht geen soelaas.

  De enige toegeving vanuit het stadsbestuur is het engagement om de betrokken archeologen een nieuwe functie aan te bieden binnen de stad Gent,... further

Sparen op archeologische opgravingen is zinloos en enkel voor armen van geest!

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now