Culture

Petitie voor een échte stadsarcheologie in Gent!

Petitioner not public
Petition is directed to
Gentse gemeenteraad
2,160 supporters

The petition was withdrawn by the petitioner

2,160 supporters

The petition was withdrawn by the petitioner

  1. Launched December 2022
  2. Collection finished
  3. Submitted on 04 Jan 2023
  4. Dialogue
  5. Failed

01/09/2023, 09:36

Beste sympathisant

U ondertekende de petitie "Voor een echte stadsarcheologie in Gent", die ingericht werd naar aanleiding van de besparingen op het Team Stadsarcheologie van de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg van de stad Gent.

We moeten helaas melden dat de petitie beëindigd wordt, en geen positief resultaat kende. Eind december keurde de Gentse gemeenteraad de besparingsoperatie immers goed, ondanks de meer dan 1800 handtekeningen die de petitie toen al telde. Een daaropvolgend gesprek tussen de initiatiefnemers van de petitie, experts, en de bevoegde schepen, bracht geen soelaas.

De enige toegeving vanuit het stadsbestuur is het engagement om de betrokken archeologen een nieuwe functie aan te bieden binnen de stad Gent, die zo goed mogelijk aansluit bij hun inhoudelijke expertise. De betrokkenen hoeven hier niet op in te gaan. Dit past binnen het bredere heroriënteringsbeleid van de stad, dat bij de besparingsoperatie hoort.

We blijven bij ons standpunt dat de besparingsoperatie op het Team Stadsarcheologie de facto een afschaffing inhoudt van alles wat een échte stadsarcheologische dienst omvat. We kunnen dan ook enkel vaststellen dat het stadsbestuur en de bevoegde schepen, ondanks alle acties en constructieve tegenvoorstellen, voet bij stuk houden.

We willen jullie hartelijk bedanken voor jullie handtekening en steunberichten. Ze maken duidelijk dat er een groot draagvlak is voor een volwaardig, onderbouwd erfgoedbeleid. Ook voor de betrokkenen in kwestie vormen ze een hart onder de riem.

Met vriendelijke groeten,

Forum Vlaamse Archeologie
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent
Gentse Vereniging voor Stad, Archeologie, Landschap en Monument


Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now