Περιοχή: Λέβεν
Δικαιώματα των ζώων

Hondenlosloopzone Keizersberg/Dog park Keizersberg

Η αναφορά απευθύνεται σε
Stadsbestuur Leuven
118 Υποστηρικτικό

Η συλλογή ολοκληρώθηκε

118 Υποστηρικτικό

Η συλλογή ολοκληρώθηκε

  1. Ξεκίνησε Φεβρουαρίου 2024
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Αρχειοθέτηση την 18.02.2024
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

18/02/2024, 10:08 π.μ.

Dank allen die de petitie tekenden. 118 handtekeningen op een kleine week, dat is een groot succes!
Ondertussen vernam ik jammer genoeg dat men de optie om een hondenlosloopzone in Park Keizersberg te organiseren al onderzocht, en dat dit niet mogelijk is omwille van natuur en erfgoed. Maar men is wel actief op zoek naar een alternatief in de buurt. Om die zoektocht te ondersteunen heb ik de petitie vandaag overgedragen aan de bevoegde dienst en schepen van Leuven, met de vraag om er snel werk van te maken. Hopelijk snel meer nieuws!Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα