• Petitie in ondertekeningsfase - Beroepsprocedure heraanleg Lange Beeldekensstraat

  at 28 Apr 2021 16:12

  Beste medestander,

  Iets meer dan twee jaar geleden kondigde district Antwerpen aan dat ze de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen-Noord wil heraanleggen. Men beloofde er een ‘leefbare woonstraat’ met ‘een plein met verblijfskarakter’ van te maken. De uiteindelijke plannen waren echter een koude douche: de fundamentele problemen van de street canyon worden compleet genegeerd. In essentie verandert er niets, ook van het beloofde ´plein´ is op de plannen niets te merken.

  Het contact met district en stad Antwerpen over deze petitie van meer dan 400 handtekeningen leverde niets op. Ook met de bezorgdheden die door buurtbewoners geuit werden op de inspraakmomenten werd geen rekening gehouden. Men vergat de bewoners van de straat zelfs uit te nodigen.

  Ondertussen werd een omgevingsvergunning afgeleverd. We hebben daarom geen andere mogelijkheid meer dan tegen de huidige plannen in beroep te gaan. We namen LDR advocaten (gespecialiseerd in omgevingsrecht) onder de arm om ons bij te staan in de beroepsprocedure.

  Op die manier willen we druk zetten op het district en de stad om de leefbaarheid van de straat aan te pakken. Het mag niet zo zijn dat bij een heraanleg van deze grootte-orde (de vorige dateert van meer dan 30 jaar geleden) de uiterst slechte luchtkwaliteit, enorm hoge autodruk en verkeersonveiligheid gewoon genegeerd worden. Dit moet net centraal staan.

  Wil je de beroepsprocedure mee ondersteunen dan kan dat via de crowdfunding die we organiseren.

  Heel veel dank.

  Buurtcomité Lange Beeldekensstraat

  Crowdfunding: www.okpal.com/langebeeldekensstraat/#/
  Schrijf je in op onze mailinglist: eepurl.com/hw7UvX

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international