Κοινωνική πολιτική

Rettet das Jugendzentrum IGLU!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Stadt, Land und Erzdiözese Salzburg
1.066 Υποστηρικτές 840 σε Σάλτσμπουργκ
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Ιουλίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Das Jugendzentrum IGLU in der Haydnstraße 4 öffnet seit 44 Jahren seine Türen für alle Jugendlichen in der Stadt Salzburg und bietet ihnen einen Raum für sinnvolle Freizeitgestaltung ohne Konsumationszwang. Die Räumlichkeiten sind auch Anlaufpunkt für junge Bands, Tanzgruppen, Theaterensemble, Sprachkurse und Sportvereine. Über die komplette Vielfalt unseres Angebotes könnt ihr euch gerne einen Einblick unter www.jugendzentrum-iglu.at sowie auf Instagram und Facebook verschaffen.

Doch dieser Platz für junge Menschen ist in Gefahr. Die Erzdiözese als bisheriger Hauptträger wird die Kosten in diesem Umfang nicht mehr decken, der Jugendzentrumsbetrieb ist somit nicht mehr finanziert. Es gibt seit Monaten keine Einigung mit Kirche, Stadt und Land Salzburg, wie die weitere Finanzierung gesichert werden kann. Findet sich in naher Zukunft kein Konsens, steht das Jugendzentrum vor dem unmittelbaren Aus.

Das IGLU ist eine unverzichtbarere Institution in der Jugendarbeit der Stadt Salzburg, ein wichtiger Netzwerkpartner im gesamten Land und ein Vorzeigeeinrichtung für den interreligiösen Dialog in der Erzdiözese Salzburg.

Gerade in Zeiten der Krise brauchen Jugendliche umso mehr eine niederschwellige Anlaufstelle, wo ihre Bedürfnisse wahrgenommen werden und sie Gemeinschaft und Orientierung erleben können, wo jugendrelevante Themen behandelt werden und sie immer ein offenes Ohr für ihre Probleme finden.

Darum unterstützt uns mit eurer Unterschrift, um die Situation der Jugendlichen nicht noch schwieriger zu gestalten und ihr JUZ erhalten bleiben kann.

Αιτιολόγηση

Wir, die Unterzeichnenden fordern daher:

  • Das Jugendzentrum IGLU muss seine Türen für die Jugendlichen offenhalten können.
  • Erzdiözese, Stadt und Land Salzburg müssen sich auf eine finanzielle Unterstützungsleistung einigen - am besten langfristig, damit das Jugendzentrum IGLU auf sicheren Füßen steht (und Perspektiven möglich sind).
  • Qualitätsvolle pädagogische Betreuung muss weiterhin möglich sein - im Jugendzentrum und im Stadtteil
  • Es muss eine Perspektive für die Mitarbeiter*innen des Jugendzentrums IGLU geschaffen werden.
  • Eine Förderung qualitativ hochwertiger Angebote und des pädagogischen Personals müssen gewährleistet werden. 
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Mag. Peter Ruhmannseder από Salzburg
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Νέα

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα