Περιοχή: Αυστρία
Υγεία

Pflegebonus auch für Auszubildende

Η αναφορά απευθύνεται σε
Geschäftsgruppe für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke
145 Υποστηρικτικό 134 σε Αυστρία

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

145 Υποστηρικτικό 134 σε Αυστρία

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε Νοεμβρίου 2022
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

01/03/2024, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


18/01/2023, 9:24 π.μ.

Es wurde ein Wort geändert und klingt somit besser


Neuer Petitionstext:

MitIm Dezember wird für Angestellte in der Pflege ein "Pflegebonus" ausbezahlt werden. Was wir zwar an und für sich befürworten und toll finden, ABER wir Auszubildenden bekommen hier leider nichts, auch nicht Anteilsmäßig.

Und dass, obwohl viele von uns sich während der Pandemie bewusst für die Pflege entschieden haben. Wir leisten (und ich traue mich hier für alle zu sprechen), großartige Arbeit und bemühen uns sehr!

Auch wir arbeiten in den Praktika am Bett, mit den Patienten und laufen den ganzen Tag hin und her und versuchen oftmals das fehlende Personal so gut es geht zu ersetzen. Es ist schade, dass wir hier immer wieder unberücksichtigt bleiben und durch die Finger schauen.Neues Zeichnungsende: 28.02.2023
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 128 (118 in Österreich)


30/11/2022, 4:09 μ.μ.

Es wurden ein paar kleine Fehler ausgebessert und ein Bild wurde hinzugefügt


Neuer Petitionstext:

Mit Dezember wird für angestellteAngestellte in der Pflege ein "Pflegebonus" ausbezahlt werden. Was wir zwar an und für sich befürworten und toll finden, ABER wir Auszubildenden bekommen hier leider nichts, auch nicht anteilsmäßig.Anteilsmäßig.

Und dass, obwohl viele von uns sich während der Pandemie bewusst für die Pflege entschieden haben. Wir leisten (und ich traue mich hier für alle zu sprechen), großartige Arbeit und bemühen uns sehr!

Auch wir arbeiten in den Praktika am Bett, mit den Patienten und laufen den ganzen Tag hin und her und versuchen oftmals das fehlende Personal so gut es geht zu ersetzen,ersetzen. Es ist schade, dass wir hier immer wieder unberücksichtigt bleiben und durch die Finger schauen.


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 19 (19 in Österreich)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

2.004 Υπογραφές
166 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα