Περιοχή: Στυρία
Υγεία

Mehr FH-Studienplätze für Diplomkrankenpfleger*innen in der Steiermark

Η αναφορά απευθύνεται σε
Steiermärkische Landesregierung
6.275 Υποστηρικτές 5.399 σε Στυρία
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Μαΐου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Temporäre Sperrung aufgehoben

Ώρα 14.05.2021 10:33

Sehr geehrte Unterstützende,

die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

Ώρα 11.05.2021 15:19

Anpassung der Literaturquelle.


Neue Begründung:

Die vielStudie strapazierten"Pflegepersonal-Bedarfsprognose" Simulationsrechnungender sagen,GÖG (2019) im Auftrag des Sozialministeriums besagt, dass der Bedarf an Pflegepersonen in der SteiermarkÖsterreich bis 2030 aufca. zusätzlich75.700 Pflegepersonen fehlen, umgerechnet für die Steiermark heißt das 10.000 bis 13.000 PersonenPflegepersonen ansteigt.  mehr. 

Die richtige Zusammensetzung zwischen Diplomkrankenpfleger*innen und Assistenzkräfte, beeinflusst die Sterblichkeit von Patient*innen (Aiken et al, 2016)

Pflege betrifft jeden! Wir brauchen mindesten 380 FH-Studienplätze zur Aufrechterhaltung der notwendigen Personalkapazität für die pflegerische Versorgung der steirischen Bevölkerung.

Möchten Sie auch im Jahr 2030, eine sichere pflegerische Versorgung genießen, dann unterstützen Sie uns durch Ihre Unterschrift.  Unterschrift. 


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 7 (7 in Steiermark)


Die Petition befindet sich im Konflikt mit den Nutzungsbedingungen von openPetition

Ώρα 11.05.2021 14:57

Dies ist ein Hinweis der openPetition-Redaktion:

Diese Petition steht im Konflikt mit Punkt 1.4 der Nutzungsbedingungen für zulässige Petitionen.

Bitte ergänzen Sie Quellen (Link/URL) zu folgenden Aussagen:
"Die viel strapazierten Simulationsrechnungen sagen, dass der Bedarf an Pflegepersonen in der Steiermark bis 2030 auf zusätzlich 10.000 bis 13.000 Personen ansteigt.

Die richtige Zusammensetzung zwischen Diplomkrankenpfleger*innen und Assistenzkräfte, beeinflusst die Sterblichkeit von Patient*innen (Aiken et al, 2016)"


Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα