Περιοχή: Αυστρία
Υγεία

Impfpflicht: Striktes NEIN

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundesregierung /Bundespräsident (Österreich)
2.253 1.873 σε Αυστρία
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Νοεμβρίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 19.12.2021
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

16/12/21, 7:33 μ.μ. GMT-5

Leider auf Grund zu weniger Unterschriften wird diese Petition zurückgenommen... sollte weiter Interesse an dem Thema bestehen wäre es möglich eine neue zu Starten aber das würde ebenfalls mithilfe am bewerben dieser benötigen. Möchte mich aber trotzdem bei allen die es Unterschrieben haben bedanken glg


Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα