Περιοχή: Αυστρία
Παιδεία

Faire Prüfungsbedingungen für Externisten

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bildungsministerium
1.242 Υποστηρικτές 1.228 σε Αυστρία
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Φεβρουαρίου 2022
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Änderungen an der Petition

Ώρα 16.02.2022 15:53

Der Titel war zu reißerisch. Um die Politiker zu erreichen, müssen wir höflich bleiben.


Neuer Titel: Schluss mit Willkür! Faire Prüfungsbedingungen für Externisten
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 28 (28 in Österreich)


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα