Image pre dom parlamentu " Brauchen wir eine neue EU-Asylpolitik? ".
Image pre dom parlamentu " Should the EU move towards more mutual solidarity? ".
Image pre dom parlamentu " Does Europe's Democracy need a fundamental update?
 ".
Image pre dom parlamentu " Sollen losbasierte Bürgerräte auf Bundesebene eingeführt werden? ".
Image pre dom parlamentu " Brauchen wir mehr „Freiheitspflichten"? ".

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz