Neutrale. Transparant. effectief.

Over openPetition

Sinds 2010 helpt openPetition mensen om verandering teweeg te brengen. Als petitieplatform met meer dan 12 miljoen gebruikers is het onze taak om de digitale participatiemogelijkheden uit te breiden en onze democratie toegankelijker te maken voor iedereen.

Onze doelen worden erkend als non-profit. Om ze in de toekomst veilig te stellen, is openPetition sinds 2022 georganiseerd in steward-eigendom .

Wij financieren onszelf uitsluitend door kleine donaties van onze gebruikers. We wijzen elke invloed van bedrijven of politieke organisaties ten strengste af.

Missie & Doelen

deelname makkelijker maken

openPetition helpt mensen om urgente problemen onder de aandacht te brengen en betrokken te raken bij de politiek. Wij adviseren petitiestarters vanaf het begin tot de overhandiging van hun petitie. Het doel: politieke participatie makkelijker maken en bijdragen aan een actief maatschappelijk middenveld. Voor dit educatieve werk nemen we regelmatig deel aan paneldiscussies, lezingen en netwerkbijeenkomsten.

politiek begrijpelijk maken

We informeren burgers over hun participatiemogelijkheden en helpen hen deze optimaal te benutten. We behandelen elke petitie transparant en plaatsen updates op de petitiepagina. Daarnaast vragen we alle gekozen vertegenwoordigers van de regio om een openbare verklaring wanneer het zogenaamde openPetition quorum is bereikt.

Recht op petities versterken.

openPetition zich in voor het versterken van het petitierecht en het uitbreiden van online deelname. We eisen ook het recht om gehoord te worden in de politiek zodra een petitie een bepaald aantal handtekeningen heeft bereikt. Daartoe staan we in contact met politieke besluitvormers en administraties in Duitsland, zowel op federaal en staatsniveau als in Europa.

Parlementaire democratie moderniseren

Naast ons petitieplatform werken we aan projecten om onze democratie te moderniseren. Met de open democratie tool brengen we ook online petities naar de gemeenten. Ons House Parliament -formaat maakt debatten over actuele politieke kwesties toegankelijker. En ons nieuwste project opn.vote is bedoeld om in de toekomst veilig, transparant digitaal stemmen mogelijk te maken.

Principes en waarden

neutraliteit

De onderwerpen op openPetition bestrijken het hele politieke spectrum. Ze weerspiegelen niet ons eigen standpunt. Om constructieve debatten te bevorderen, zorgen we ervoor dat onze Gebruiksvoorwaarden worden nageleefd: Racisme, misantropie en discriminatie horen bij ons niet thuis.

transparantie

openPetition ondersteunt het "Initiatief Transparante Maatschappij". Op basis van hun richtlijnen publiceren we een jaarlijks en transparantierapport met informatie over onze doelen, bron van fondsen, gebruik van fondsen en personeelsstructuur.

gegevensbescherming

U moet te allen tijde de controle hebben over uw gegevens. Daarom maken wij onze omgang met persoonsgegevens begrijpelijk en transparant. Welke gegevens wij voor welke doeleinden verzamelen en hoe wij daarmee omgaan, kunt u lezen in onze privacyverklaring .

non-profit

openPetition is ontstaan uit een vrijwillig initiatief en wordt voor 100% gefinancierd door donaties van gebruikers. We maken geen winst, maar gebruiken onze donaties uitsluitend voor de werking van ons platform en onze democratische missie.

diversiteit

Democratie kan alleen goed werken als iedereen in gelijke mate bijdraagt. openPetition promoot diversiteit zodat iedereen kan deelnemen aan ons platform binnen het kader van onze democratische orde - ongeacht geslacht, opleidingsniveau, leeftijd, nationaliteit, politieke overtuiging, enz.

duurzaamheid

Als non-profitorganisatie zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzaam te werken en te opereren. Wij zorgen ervoor dat er niet meer miljoenen handtekeningen op papier hoeven te worden verzameld. Onze servers staan in Duitsland en werken op groene stroom.

Ons team

Er is een toegewijd team achter openPetition . We houden het platform draaiende, implementeren feedback en ontwikkelen nieuwe features. Tegelijkertijd geven we tips over uw petitie, hulp bij vragen en bij de dialoog met het Parlement.

openPetition zorgt ervoor dat iedereen de knowhow heeft om dingen te veranderen. Wij maken burgerparticipatie gemakkelijk en uw zorgen zichtbaar in het publiek en in de politiek.

We hebben heel verschillende achtergronden, maar één ding verenigt ons: we willen allemaal politiek engagement bevorderen. Daarom werken we elke dag samen om onze samenleving een beetje democratischer te maken.

leer het team kennen
Team openPetition

Het team van openPetition

Portret van Jörg Mitzlaff
Jörg Mitzlaff - werkte als softwareontwikkelaar, IT-manager en producteigenaar bij onder andere Infoseek, eBay en idealo. Hij richtte en bouwde openPetition op in 2010 en droeg het in 2022 over aan steward-ownership. Als sociaal ondernemer wil hij politieke participatie in de digitale ruimte bevorderen, vooral voor ondervertegenwoordigde groepen.
Portret van Jessica Seip
Jessica Seip - leidt het redactieteam en is een expert in campagnestrategieën. Als cultuurwetenschapper was ze een aantal jaren actief in het radiolandschap voordat ze bij openPetition kwam werken. Naast onze gebruikers zorgt ze ook voor NGO's en zet ze zich in voor gelijkheid op alle niveaus.
Portret van Cai Schultz
Cai Schultz - studeerde politieke wetenschappen in Würzburg, Potsdam en Lissabon en werkt als redacteur bij openPetition. Hij wil het non-profit potentieel van digitalisering inzetten in het belang van de democratie.
Portret van Tra My Lisa Nguyen
Tra My Lisa Nguyen - studeerde Amerikaanse studies en culturele studies en werd na zijn afstuderen onderdeel van het redactieteam van openPetition. Ze is al sinds haar kindertijd betrokken bij culturele uitwisseling en vindt dat democratie vooral inclusief moet zijn - ontworpen door iedereen, voor iedereen.
Portret van Dóra Simon
Dóra Simon - is redacteur bij openPetition. Als politicoloog wil ze dicht bij de mensen werken en bijdragen aan het versterken van direct-democratische elementen en het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid.
Portret van Jacqueline Neuwerth
Jacqueline Neuwerth - studeerde cultuur-taal-media en werkte in public relations voor culturele instellingen in Duitsland en in het buitenland. Als redacteur bij openPetition wil ze mensen motiveren om actief deel te nemen aan politieke evenementen en zo de gemeenschappelijke toekomst van Europa vorm te geven.
Portret van Marcel Grenz
Marcel Grenz - afgestudeerd aan de middelbare school in Aken in 2022 en maakt sinds september 2022 deel uit van openPetition als federale vrijwilliger. Hij pleit persoonlijk voor democratie van onderaf en transparantie van bovenaf om ervoor te zorgen dat elke stem het respect krijgt dat hij verdient.
Portret van Steven von Roden
Steven von Roden - na een studie bedrijfsinformatica in Dresden kwam de softwareontwikkelaar in Berlijn terecht. Hier werkt hij het liefst met open source software en is onder de indruk van de (muzikale) diversiteit van de stad.
Portret van Hannah Schwarz
Hannah Schwarz - opgeleid als IT-specialist voor applicatieontwikkeling en werkt sinds augustus 2020 als webontwikkelaar bij openPetition. Ze is vrijwilliger voor een onpartijdige pro-Europese vereniging en wil Europa begrijpelijker maken.
Portret van Jochen Taeschner
Jochen Taeschner - studeerde informatica aan de Humboldt Universiteit in Berlijn. Hij is ervan overtuigd dat maatschappelijke participatie niet mag mislukken door digitale belemmeringen. Daarom werkt hij samen met openPetition om het op de lange termijn te verbeteren.
Portret van Karina Taubert
Karina Taubert - studeerde Engels en computerwetenschappen aan de Humboldt Universiteit in Berlijn. Ze is enthousiast over intuïtieve bruikbaarheid en nette code in software die mensen echt helpt. Sinds november 2020 maakt ze deel uit van het openPetition-team als webontwikkelaar.
Portret van Fabian Maschler
Fabian Maschler - wil na zijn studie IT-systeemtechniek zijn kennis graag gebruiken om de samenleving een beetje beter en de wereld een beetje duurzamer te maken. Bij openPetition is hij enthousiast over de mogelijkheid om de transparantie en deelname voor miljoenen gebruikers te vergroten.
Ralf Engelmann - werkt als vrijwilige systeembeheerder voor openPetition. Hij is vooral begaan met privacy en economisch gebruik van data. Zijn hoofdberoep is bij een prijsvergelijk website.

Veel dank aan onze voormalige collega's van openPetition .

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je zorgen kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Nu promoten