Neutraal. Transparant. Effectief.

Over openPetition

Sinds 2010 helpt openPetition mensen om verandering teweeg te brengen. Als petitieplatform met meer dan 13 miljoen gebruikers is het onze taak om de digitale participatiemogelijkheden uit te breiden en onze democratie toegankelijker te maken voor iedereen.

Onze doelen worden erkend als non-profit. Om ze in de toekomst veilig te stellen, is openPetition sinds 2022 georganiseerd in steward-eigendom .

Wij financieren onszelf uitsluitend door kleine donaties van onze gebruikers. We wijzen elke invloed van bedrijven of politieke organisaties ten strengste af.

Missie & Doelen

Maak deelname eenvoudiger

openPetition helpt mensen om urgente problemen onder de aandacht te brengen en betrokken te raken bij de politiek. Wij adviseren petitiestarters vanaf het begin tot de overhandiging van hun petitie. Het doel: politieke participatie makkelijker maken en bijdragen aan een actief maatschappelijk middenveld. Voor dit educatieve werk nemen we regelmatig deel aan paneldiscussies, lezingen en netwerkbijeenkomsten.

Maak de politiek begrijpelijk

We informeren burgers over hun participatiemogelijkheden en helpen hen deze optimaal te benutten. We behandelen elke petitie transparant en plaatsen updates op de petitiepagina. Daarnaast vragen we alle gekozen vertegenwoordigers van de regio om een openbare verklaring wanneer het zogenaamde openPetition quorum is bereikt.

Recht op petities versterken.

openPetition zich in voor het versterken van het petitierecht en het uitbreiden van online deelname. We eisen ook het recht om gehoord te worden in de politiek zodra een petitie een bepaald aantal handtekeningen heeft bereikt. Daartoe staan we in contact met politieke besluitvormers en administraties in Duitsland, zowel op federaal en staatsniveau als in Europa.

Parlementaire democratie moderniseren

Naast ons petitieplatform werken we aan projecten om onze democratie te moderniseren. Met de open democratie tool brengen we ook online petities naar de gemeenten. Ons House Parliament -formaat maakt debatten over actuele politieke kwesties toegankelijker. En ons nieuwste project opn.vote is bedoeld om in de toekomst veilig, transparant digitaal stemmen mogelijk te maken.

Principes en waarden

neutraliteit

De onderwerpen op openPetition bestrijken het hele politieke spectrum. Ze weerspiegelen niet ons eigen standpunt. Om constructieve debatten te bevorderen, zorgen we ervoor dat onze Gebruiksvoorwaarden worden nageleefd: Racisme, misantropie en discriminatie horen bij ons niet thuis.

transparantie

openPetition ondersteunt het "Initiatief Transparante Maatschappij". Op basis van hun richtlijnen publiceren we een jaarlijks en transparantierapport met informatie over onze doelen, bron van fondsen, gebruik van fondsen en personeelsstructuur.

gegevensbescherming

Je moet te allen tijde de controle hebben over jouw gegevens. Daarom maken wij onze omgang met persoonsgegevens begrijpelijk en transparant. Welke gegevens wij voor welke doeleinden verzamelen en hoe wij daarmee omgaan, kun je lezen in onze privacyverklaring .

non-profit

openPetition is ontstaan uit een vrijwillig initiatief en wordt voor 100% gefinancierd door donaties van gebruikers. We maken geen winst, maar gebruiken onze donaties uitsluitend voor de werking van ons platform en onze democratische missie.

diversiteit

Democratie kan alleen goed werken als iedereen in gelijke mate bijdraagt. openPetition promoot diversiteit zodat iedereen kan deelnemen aan ons platform binnen het kader van onze democratische orde - ongeacht geslacht, opleidingsniveau, leeftijd, nationaliteit, politieke overtuiging, enz.

duurzaamheid

Als non-profitorganisatie zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzaam te werken en te opereren. Wij zorgen ervoor dat er niet meer miljoenen handtekeningen op papier hoeven te worden verzameld. Onze servers staan in Duitsland en werken op groene stroom.

Ons team

Er is een toegewijd team achter openPetition . We houden het platform draaiende, implementeren feedback en ontwikkelen nieuwe features. Tegelijkertijd geven we tips over jouw petitie, helpen bij vragen en bij de dialoog met het Parlement.

openPetition zorgt ervoor dat iedereen de knowhow heeft om dingen te veranderen. Wij maken burgerparticipatie gemakkelijk en maken jouw kwesties zichtbaar voor het publiek en in de politiek.

We hebben heel verschillende achtergronden, maar één ding verenigt ons: we willen allemaal politiek engagement bevorderen. Daarom werken we elke dag samen om onze samenleving een beetje democratischer te maken.

leer het team kennen
Team openPetition

Het team van openPetition

Portret van Jörg Mitzlaff
Jörg Mitzlaff - werkte als softwareontwikkelaar, IT-manager en producteigenaar bij onder andere Infoseek, eBay en idealo. Hij richtte en bouwde openPetition op in 2010 en droeg het in 2022 over aan steward-ownership. Als sociaal ondernemer wil hij politieke participatie in de digitale ruimte bevorderen, vooral voor ondervertegenwoordigde groepen.
Portret van Jessica Seip
Jessica Seip - leidt het redactieteam en is een expert in campagnestrategieën. Als cultuurwetenschapper was ze enkele jaren actief in het radiolandschap voordat ze bij openPetition ging werken. Naast onze gebruikers zorgt ze ook voor NGO's en pleit ze voor gelijke rechten op alle niveaus.
Portret van Cai Schultz
Cai Schultz - studeerde politieke wetenschappen in Würzburg, Potsdam en Lissabon en werkt als redacteur bij openPetition . Hij wil het charitatieve potentieel van de digitalisering benutten in de geest van de democratie.
Portret van Tra My Lisa Nguyen
Tra My Lisa Nguyen - studeerde Amerikaanse studies en culturele studies en werd na zijn afstuderen onderdeel van de redactie openPetition . Ze zet zich sinds haar kindertijd in voor culturele uitwisseling en is van mening dat democratie vooral inclusief moet zijn – ontworpen door iedereen, voor iedereen.
Portret van Dóra Simon
Dóra Simon - is een redacteur bij openPetition . Als politicoloog wil ze dicht bij de burger werken en een bijdrage leveren aan het versterken van directe democratische elementen en het bevorderen van burgerbetrokkenheid.
Portret van Jacqueline Neuwerth
Jacqueline Neuwerth - studeerde cultuurtalige media en werkte in public relations voor culturele instellingen in binnen- en buitenland. Als redacteur bij openPetition wil ze mensen motiveren om actief betrokken te raken bij politieke gebeurtenissen en zo de gemeenschappelijke toekomst van Europa vorm te geven.
Portret van Mara Weinert
Mara Weinert - studeerde politicologie en rechten in Frankfurt (Oder) en maakte deel uit van het openPetition team, eerst als stagiair en daarna als vaste medewerker. Het versterken van maatschappelijke participatie is voor haar belangrijk om de democratie in Duitsland en Europa te consolideren en te verdedigen tegen tegenstemmen.
Portret van Conner Defosse
Conner Defosse - ontwikkelt innovatieve instrumenten voor politieke participatie, terwijl hij ook stadsplanning bestudeert. Zijn focus ligt op gemeentelijke besluitvormingsprocessen. Bij openPetition strijdt hij voor een samenleving waarin iedereen inspraak kan hebben.
Portret van Charlotte Lück
Charlotte Lück - studeert culturele studies aan de Humboldt Universiteit in Berlijn en zet zich in voor nauwere samenwerking tussen de politiek en het maatschappelijk middenveld. Tijdens haar oriëntatiestage bij openPetition is ze vooral geïnteresseerd in het ontwerpen van een barrièrevrije democratie.
Portret van Steven von Roden
Steven von Roden - na een studie bedrijfsinformatica in Dresden kwam de softwareontwikkelaar in Berlijn terecht. Hier werkt hij het liefst met open source software en is onder de indruk van de (muzikale) diversiteit van de stad.
Portret van Hannah Schwarz
Hannah Schwarz - opgeleid als IT-specialist voor applicatieontwikkeling en werkt sinds augustus 2020 als webontwikkelaar bij openPetition. Ze is vrijwilliger voor een onpartijdige pro-Europese vereniging en wil Europa begrijpelijker maken.
Portret van Jochen Taeschner
Jochen Taeschner - studeerde computerwetenschappen aan de Humboldt Universiteit in Berlijn. Hij is ervan overtuigd dat maatschappelijke participatie niet mag mislukken door digitale obstakels. Daarom zet hij zich in om openPetition te gebruiken om het duurzaam te verbeteren.
Portret van Karina Taubert
Karina Taubert - studeerde Engels en computerwetenschappen aan de Humboldt Universiteit in Berlijn. Ze is enthousiast over intuïtieve bruikbaarheid en nette code in software die mensen echt vooruit helpt. Sinds november 2020 maakt ze als webontwikkelaar deel uit van het openPetition team.
Portret van Fabian Maschler
Fabian Maschler - wil na zijn studie IT-systeemtechniek zijn kennis graag gebruiken om de samenleving een beetje beter en de wereld een beetje duurzamer te maken. Bij openPetition is hij enthousiast over de mogelijkheid om de transparantie en deelname voor miljoenen gebruikers te vergroten.
Portret van Steven Valyi
Steven Valyi - werkt sinds 2011 als webontwikkelaar en sloot zich in 2023 aan bij het openPetition team om het platform aantrekkelijker en eenvoudiger te maken en zo de democratie toegankelijker te maken voor meer mensen. Hij is blij dat hij als ontwikkelaar een betekenisvolle baan heeft gevonden, weg van de megabedrijven.
Portret van Jane Richthammer
Jane Richthammer - voltooide haar middelbareschooldiploma in 2023 en begon in september met de opleiding tot IT-specialist voor applicatieontwikkeling bij openPetition . Ze kijkt er naar uit om tijdens haar opleiding te leren programmeren en te kunnen pleiten voor democratie.
Portret van Maximilian Kortemeier
Maximilian Kortemeier - gestart met de opleiding tot IT-specialist voor applicatieontwikkeling in september 2023. Wat hij vooral leuk vindt aan openPetition is dat het gemakkelijker toegang biedt tot de politiek, zodat elke stem in de samenleving gehoord kan worden.
Ralf Engelmann - werkt als vrijwilige systeembeheerder voor openPetition. Hij is vooral begaan met privacy en economisch gebruik van data. Zijn hoofdberoep is bij een prijsvergelijk website.

Veel dank aan onze voormalige collega's van openPetition .

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je kwesties kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Nu ondersteunen