Über openPetition

Wystartuj petycję i znajdź zwolenników

openPetition wspiera składających petycję w tworzeniu petycji, zbieraniu podpisów i przekazywaniu petycji właściwemu odbiorcy. Ponadto, niezależnie od formalnej procedury petycji, openPetition zwraca się o opinię parlamentarzystów. Niezależnie od tego, czy chodzi o zachowanie klubu młodzieżowego, likwidację elektrowni jądrowych, zmiany legislacyjne czy rozwój turbin wiatrowych: każdego dnia użytkownicy rozpoczynają petycje na naszej platformie i postępują zmiany: lokalnie, regionalnie, ogólnokrajowo, a także stopniowo w Europie. Więcej niż 6 milionów ludzi korzysta z openPetition i stają się częścią cyfrowej demokracji.

Zespół openPetition

Jörg Mitzlaff
Jörg Mitzlaff - studiował informatykę w Berlinie i pracował jako programista i kierownik IT w Infoseek, eBay i idealo. Zaangażował się w Mehr Demokratie eV, zanim założył platformę openPetition w 2010 roku. Od 2012 roku jest udziałowcem i dyrektorem zarządzającym openPetition gemeinnützigen GmbH.
Jessica Seip
Jessica Seip - jest naszym ekspertem od strategii kampanii. Kulturoznawca był aktywny w krajobrazie radiowym przez kilka lat przed openPetition i wspiera naszych użytkowników oraz organizacje pozarządowe.
Rita Schuhmacher
Rita Schuhmacher - jest badaczem mediów i redaktorem politycznym. Jest kierownikiem projektu narzędzia openDemocracy i działa jako interfejs między polityką, użytkownikami i prasą w openPetition.
Jasmin Daum
Jasmin Daum - jest redaktorką openPetition i stale opracowuje pomysły dotyczące rozbudowy platformy wraz ze swoim zespołem. Dba również o platformę i wspiera rozpoczęcie petycji w celu przyczynienia się do procesów społecznych i politycznych.
To może być Ty! - Współpracuj z nami przy znaczącym projekcie przynoszącym korzyści społeczne i wzmocnij nasz zespół w Berlinie.

Tutaj znajdziesz aktualne oferty pracy.
Conner Defosse
Conner Defosse - jest federalnym dostawcą usług wolontariackich na openPetition od września 2019 r. Szczególnie interesuje go upowszechnianie uczestnictwa politycznego we wszystkich klasach społecznych i pokoleniach, kwestia tego, w jaki sposób można uczynić uczestnictwo obywatelskie bardziej słyszalnym i jak można uprościć procesy partycypacyjne.
Anna Frey
Anna Frey - studiuje doradztwo w zakresie mediów i komunikacji w Austrii i wykonuje obowiązkowy staż w zespole redakcyjnym openPetition. Tutaj wspiera zespół w codziennym biznesie i public relations.
Maria Plass
Maria Plass - obecnie kończy obowiązkowy staż w dziale redakcji Openpetition. Studiuje zrównoważoną politykę społeczną ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji i jest bardzo zainteresowana prawami dzieci i edukacji.
Philine Janus
Philine Janus - studiuje literaturoznawstwo i socjokulturoznawstwo na kierunku magisterskim i wspiera redakcję jako asystenta studenta we wsparciu użytkowników i public relations. Interesuje ją procesy społeczno-kulturowe leżące u podstaw petycji i sposób, w jaki można dotrzeć do wszystkich części społeczeństwa poprzez udział cyfrowy.
Jonas Hantelmann
Jonas Hantelmann - jest programistą w openPetition. Wcześniej trenował jako specjalista ds. rozwoju aplikacji i nauczał ICT w szkole w Ghanie.
Steven von Roden
Steven von Roden - po studiach Business Information Systems w Dreźnie programista przeprowadził się do Berlina. Tutaj woli pracować z oprogramowaniem open source i jest pod wrażeniem (muzycznej) różnorodności miasta.
Thanh Dung Nguyen
Thanh Dung Nguyen - jest programistą internetowym w openPetition. Po studiach z kognitywistyki w Osnabrück pracowała jako konsultant IT i podróżowała za granicę. Oprócz prywatności i demokracji sprawiedliwość społeczna jest dla niej ważnym tematem.
Taubenschwarm
Ralf Engelmann - jest honorowym administratorem systemu openPetition. Jest szczególnie zaangażowany w ochronę prywatności i danych. W pełnym wymiarze czasu pracuje w internetowym Preisvergleichsportal.

Wielkie dzięki dla naszych byłych Kolegów z openPetition.

Misja openPetition i sposób, w jaki chcemy osiągnąć nasze cele

Spraw żeby polityka była prostsza - Doradzamy i wspieramy składających petycję, aby wszyscy openPetitionen mogli osiągnąć maksymalny efekt - innymi słowy: aby odpowiedni odpowiedzialny parlament dotarł i został tam rozpatrzony.

Uczyń politykę bardziej widoczną - Dbamy o to, aby politycy wiedzieli, co porusza obywateli w ich okręgu wyborczym. W tym celu stworzyliśmy Wahlkreisradar..

Uczyń politykę bardziej zrozumiałą - Kiedy petycja trafi do openPetition - kworum , prosimy odpowiedni parlament, tj. wszystkich wybranych przedstawicieli regionu, dla opinii.

Wzmocnienie prawa do petycji - Prowadzimy kampanię polityczną na rzecz skuteczniejszej petycji. W tym celu rozmawiamy z politykami i administracją w komisjach petycji w Niemczech na szczeblu federalnym i stanowym oraz w Europie.

Przynieś petycje do parlamentów w całej Europie - Chcemy otworzyć możliwości prawa do składania petycji przez Internet również w innych krajach europejskich i pomóc obywatelom w rozwiązywaniu problemów przed ich przedstawicielami politycznymi poprzez uczestnictwo online.

Modernizacja demokracji parlamentarnej - Chcemy aktualnego internetowego prawa inicjatywy i apelujemy o prawo do bycia wysłuchanym i konsultowanym w sprawie nowych, pilnych obaw obywateli w parlamentach i wyspecjalizowanych komisjach.

Aby osiągnąć te cele, openPetition angażuje się w różne sieci, sojusze i inicjatywy ,

Zasady i wartości

Neutralność i wartości demokratyczne - openPetition jest politycznie neutralny: nie zamierzamy wpływać na opinie polityczne ani wspierać partii politycznych. Wszelkie Petitionsanfragen, a także rekomendacje dla partnerskich organizacji pozarządowych nie odzwierciedlają naszego punktu widzenia, ale pokazują barwną mieszankę opinii - bez względu na to, skąd pochodzisz i w co wierzysz. Ponieważ chcemy zachęcać do konstruktywnych debat politycznych, zwracamy uwagę na nasze Warunki korzystania . Rasizm, mizantropia i dyskryminacja nie mają dla nas miejsca. Zapraszamy wszystkich do interwencji w uczciwych okolicznościach. Różnorodność opinii postrzegamy jako wzbogacenie wspólnych, demokratycznych dyskursów.

Polityka prywatności - Demokracja cyfrowa może działać tylko wtedy, gdy dane osobowe są zabezpieczone przed niekontrolowanym dostępem państwa i samoobsługowymi interesami gospodarczymi. Jeśli algorytmy wpływają na kształtowanie opinii politycznych, należy je uczynić przejrzystymi i łatwymi do zrozumienia. Obywatele muszą cały czas zachować kontrolę nad swoimi danymi i algorytmami przetwarzania danych. Podczas gromadzenia danych należy wziąć pod uwagę prawo do zapomnienia. Jako pozarządowa organizacja obywatelska chcemy wspierać ideę demokracji cyfrowej i chronić wasz ślad polityczny na naszej platformie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności.

Charta der Vielfalt Różnorodność - W openPetition zarządzanie różnorodnością wykracza poza politykę czystej równości i przeciwdziałania dyskryminacji: Różnorodność dla nas oznacza to także patrzenie na ludzi z dziwnymi życiorysami. Najważniejsze dla nas jest to, czy przyszli pracownicy podzielają nasze wartości i naszą misję demokracji. Jest to warunek wstępny, aby każdy mógł zaangażować się na naszej platformie, niezależnie od płci, poziomu wykształcenia, wieku, narodowości i ich opinii politycznej, w ramach naszego porządku demokratycznego.

Jesteśmy dobroczynni (non-profit)

openPetition jest wynikiem dobrowolnej inicjatywy Jörga Mitzlaffa i działa online od kwietnia 2010 roku. W lipcu 2012 r. Partnerzy Jörg Mitzlaff i Campact eV założyli spółkę openPetition nonprofit GmbH. OpenPetition gGmbH jest zarejestrowana jako non-profit GmbH w rejestrze handlowym sądu rejonowego Berlin-Charlottenburg pod numerem HRB 144054 B. OpenPetition gGmbH została uznana przez berliński urząd skarbowy dla korporacji I w celu promowania edukacji, promowania państwa demokratycznego i promowania zaangażowania obywatelskiego zgodnie z ostatnim zawiadomieniem o zwolnieniu z 24 stycznia 2019 r., służącym celom non-profit.

Jesteśmy niezależni

  • openPetition jest politycznie neutralny. Tematy na platformie obejmują całe demokratyczne spektrum polityczne. Żądania i oświadczenia zawarte w petycjach nie obejmują „otwartej konkurencji” - dotyczy to również Petitionsempfehlungen.
  • W zakresie dopuszczalnych treści na naszej platformie zobowiązaiśmy się do naszych warunków korzystania . Warunki użytkowania oparte są na podstawowych demokratycznych prawach i wartościach naszego społeczeństwa i są stale rozwijane w dialogu z naszymi użytkownikami.
  • Merytoryczną niezależność openPetition jest zagwarantowana w Statucie
  • Ponad 10 000 zaangażowanych obywateli wspiera pracę openPetition za pomocą darowizny lub regularnej dotacji.
  • Niezależność finansowa jest dla nas ważna. Dlatego fundusze rządowe lub darowizn od partii politycznych y są dla nas wykluczone. Do tej pory oprócz darowizn z sieci kampanii Campact. eV, aw zamian wysyłaj korespondencję partnerską cztery razy w roku. Inne organizacje pozarządowe i stowarzyszenia mogą również ubiegać się o swoje petycje w indywidualnych przypadkach i odpłatnie. Dążymy jednak do 100% finansowania poprzez niewielkie darowizny od naszych użytkowników.

trwające kolekcje

Pomóż nam wzmocnić uczestnictwo obywateli. Chcemy, aby twoja petycja przyciągnęła uwagę i pozostała niezależna.

Wesprzyj teraz