Εκλεγμένος επρόσωπος Thomas Weber

Γνωμοδότηση για την αναφορά Unser Boden. Unser Gemüse. Unsere Artenvielfalt. Unser Klima. DONAUFELD INS WIENER IMMERGRÜN!

NEOS

τελευταία εγγραφή στο 03/12/2020
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά #LebenNichtBehindern – Lebensqualität für Menschen mit Behinderungen erhalten!

NEOS

τελευταία εγγραφή στο 18/05/2019
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Stoppt das Hochhausprojekt am Wiener Heumarkt

NEOS, τελευταία επεξεργασία στο 04/02/2019

Η βάση της απόφασης είναι μια απόφαση του κοινοβουλευτικού συλλόγου NEOS
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Ich unterstütze die Petition und möchte auch darauf hinweisen, dass wir NEOS uns klar zum Erhalt des Weltkulturerbes in Wien bekennen. Wie die juristische Diskussion der letzten Zeit jedenfalls beweist: Ohne ein Welterbe-Ausführungsgesetz auf Bundesebene gibt es kein ausreichendes rechtliches Instrumentarium, um die Stadt Wien zur Einhaltung der Verpflichtungen zum Schutz des historischen Zentrums von Wien anzuhalten. Wir brauchen hier endlich Klarheit, was die nationale Umsetzung der UNESCO-Konvention angeht. - Herzliche Grüße Thomas Weber

Thomas Weber
κόμμα: NEOS
Κοινοβουλευτική ομάδα: NEOS
Αξίωμα: Mitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα