Εικόνα για το σπίτι του κοινοβουλίου « Must the EU become more sovereign and assertive on migration, security and energy policy? ».
Εικόνα για το σπίτι του κοινοβουλίου « Sollte Demokratiepolitik auf die Agenda der neuen Legislaturperiode? ».
Εικόνα για το σπίτι του κοινοβουλίου « Should the EU move towards more mutual solidarity? ».

Περιοχή: Ευρωπαϊκή Ένωση

Should the EU move towards more mutual solidarity?

Κατάσταση: Περιμένοντας μια απάντηση

Εικόνα για το σπίτι του κοινοβουλίου « Should the EU represent European interests more decisively in future pandemic crises? ».

Περιοχή: Ευρωπαϊκή Ένωση

Should the EU represent European interests more decisively in future pandemic crises?

Κατάσταση: Περιμένοντας μια απάντηση

Εικόνα για το σπίτι του κοινοβουλίου « Does Europe's Democracy need a fundamental update?
 ».

Περιοχή: Ευρωπαϊκή Ένωση

Does Europe's Democracy need a fundamental update?

Κατάσταση: Περιμένοντας μια απάντηση

Εικόνα για το σπίτι του κοινοβουλίου « Sollen losbasierte Bürgerräte auf Bundesebene eingeführt werden? ».

Περιοχή: Γερμανία

Sollen losbasierte Bürgerräte auf Bundesebene eingeführt werden?

Κατάσταση: Περιμένοντας μια απάντηση

Εικόνα για το σπίτι του κοινοβουλίου « Stimmen Sie für das 20-Punkte Paket an Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland? ».
Εικόνα για το σπίτι του κοινοβουλίου « Sollen Volksabstimmungen auf Bundesebene eingeführt werden? ».

Περιοχή: Γερμανία

Sollen Volksabstimmungen auf Bundesebene eingeführt werden?

Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε

Εικόνα για το σπίτι του κοινοβουλίου « Soll das aktuelle Krankenhausfinanzierungssystem in ein gemeinwohlorientiertes Finanzierungssystem überführt werden? ».
Εικόνα για το σπίτι του κοινοβουλίου « Sind Sie für die Einführung der doppelten Widerspruchsregelung zur Erhöhung der Organspenden? ».
Εικόνα για το σπίτι του κοινοβουλίου « Brauchen wir mehr „Freiheitspflichten"? ».

Περιοχή: Γερμανία

Brauchen wir mehr „Freiheitspflichten"?

Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα