Region: Poland
Health

Petycja o legalizację sterylizacji antykoncepcyjnej

Petitioner not public
Petition is directed to
Sejm RP
5,281 supporters

Petitioner did not submit the petition.

5,281 supporters

Petitioner did not submit the petition.

 1. Launched 2020
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Failed

Wnoszę o zmianę art. 156 § 1 kodeksu karnego poprzez wykreślenie z pkt. 1 słów „zdolności płodzenia” i dodanie pkt. 3 o brzmieniu: „pozbawienia człowieka zdolności płodzenia bez jego świadomej zgody”, czyli o danie Polkom prawa do zabiegu podwiązania jajowodów, prawa do decydowania o własnym ciele.

Reason

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mówi w rozdziale II „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”, że „Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje” (art. 31). Tymczasem w Polsce kobieta nie ma prawa do poddania się zabiegowi salpingektomii,który jest trwałą, ale zazwyczaj ODWRACALNĄ metodą antykoncepcyjną, a każdy mężczyzna może poddać się zabiegowi wazektomii NA ŻYCZENIE!

Konstytucja RP w art. 32 mówi: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Tymczasem KOBIETY DYSKRYMINOWANE SĄ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ. Nie ma więc zastosowania art. 33, który mówi, że „Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym”.

W kodeksie karnym widnieje art. 156 § 1 mówiący, iż „Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia (…) podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3”. Przepis ten sprawia, że w praktyce żaden lekarz, żaden szpital, nie podejmuje się zabiegu salpingektomii w obawie przed sankcjami karnymi.

Art.. 156 kk pozbawia Polki wpływu na planowanie rodziny.Zmusza je do stosowania innych niż chirurgiczna metod antykoncepcji, przy czym są one mniej skuteczne od podwiązania jajowodów. Wskaźnik Pearla przedstawia liczbę niepożądanych ciąż, do których doszło w wyniku regularnego pożycia seksualnego u 100 par stosujących daną metodę antykoncepcji przez rok. I tak metody:

 • mechaniczne (prezerwatywa męska, prezerwatywa żeńska, błona dopochwowa, kapturek naszyjkowy) – wskaźnik Pearla: 3-7,
 • chemiczne (tabletki, globulki, pianki i żele zawierające środek plemnikobójczy) – wskaźnik Pearla 8-36,
 • wkładka wewnątrzmaciczna – wskaźnik Pearla: 1-3,
 • hormonalne – wskaźnik Pearla: 0,2-07 (przy czym stosowanie antykoncepcji hormonalnej ma duży wpływ na zdrowie kobiety).

Zapis art. 156 § 1 kk zmusza kobiety do:

 • stosowania antykoncepcji mechanicznej lub chemicznej o wysokim wskaźniku Pearla, albo też antykoncepcji hormonalnej, która działa niekorzystnie na zdrowie kobiety, a przy wielu schorzeniach jest niewskazana,
 • lub do zachodzenia w ciążę, również niepożądaną ze względów medycznych (np. po kilku ciążach kończących się cesarskim cięciem, kiedy kolejna ciąża stanowi dla pacjentki realne zagrożenie życia).

W związku z powyższym wnoszę o zmianę art. 156 § 1 kodeksu karnego poprzez wykreślenie z pkt. 1 słów „zdolności płodzenia” i dodanie pkt. 3 o brzmieniu: „pozbawienia człowieka zdolności płodzenia bez jego świadomej zgody”.

Thank you for your support

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Zmiany w petycji

  on 04 Nov 2021
 • Zmiany w petycji

  on 09 Dec 2020

Dobrowolna sterylizacja może być cywilizowanym zakończeniem okresu rozrodczego jeszcze przed menopauzą. A ponieważ wraz z wiekiem matki wzrasta ryzyko wad genetycznych u dziecka poczętego, brak dalszej możliwości zajścia w ciążę to zapobieganie potencjalnym aborcjom (!). Dojrzałe kobiety wiedzą czego chcą od życia. Pozwólmy im wreszcie decydować o swojej płodności.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now